QFS QUANTUM FINANCIAL SYSTEM FINANČNÍ SYSTÉM NA OBĚŽNÉ DRÁZE.

Úvod do Kvantového finančního systému a Resetu globální měny.

Systém QFS jako pokročilý informační-bankovní systém který nemá srovnání.

Politici a bankéři budou zajištěni při nelegálních transakcích v reálném čase.

Bitva „Státní Mafie“ jakéhokoliv typu je ztracena; naše vítězství je blízko.

Každá země musí splňovat požadavky GESARA, aby se mohla účastnit QFS.

QFS ukončí zkorumpované centrální bankovnictví Kabaly.

Systém QFS bude pokrývat novou globální síť pro převod zlatem podložených peněz nebo peněz zajištěných aktivy, který nahradí americký centrálně ovládaný systém Swift, a který je iniciován Ruskem a Čínou.

qubit; infografika; jak funguje kvantový počítač

Tento nový kvantový finanční systém – QFS (Quantum Financil System) funguje na principu kvantového počítače, který se nachází na satelitu (7 satelitech) obíhajícím na zemské oběžné dráze a je chráněn Aliancí – Resistencí z Tajných Vesmírných Programů, aby bylo zajištěno, že nemůže být napaden žádným „pozemským“ způsobem. Tato kvantová technologie byla lidstvu poskytnuta benevolentní mimozemskou galaktickou rasou. Účelem a cílem nového finančního systému (kromě jiného) je ukončit korupci Kabaly, lichvu a manipulaci v bankovní sféře. Klíčem je implementace různých omezení, která zabrání zkorumpovaným bankéřům získávat významné zisky.

QFS je zcela nezávislý na existujícím centralizovaném systému, takže všechny ostatní předchozí systémy přenosu, jako např. blockchain, úplně zbytečnými. Přinejmenším není již žádná potřeba technologie blockchain, protože byla nahrazena kvůli jeho nedostatkům nejméně dvěma dalšími přenosovými sítěmi, což značně zpochybňuje potřebu kryptoměn. Kromě toho budou po přecenění všechny suverénní měny podloženy zlatem nebo aktivy, což zajistí jejich udržitelnou hodnotu, díky čemuž se stanou prakticky všechny kryptoměny zastaralé, protože se jedná pouze o číslice v bankách počítačové paměti.

Kromě toho je humbuk kolem kryptoměn standartním moderním příkladem stádně-ovčí mentality. Zjevně to vypadá jako absence logického myšlení. https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/interview/quantum-computing-could-become-a-major-threat-to-blockchain-networks/

Při nákupu něčeho hodnotného je racionální vyměnit jej za něco stejné hodnoty, představované částkou směněných peněz. Vzhledem k tomu, že kryptoměny nenesou žádnou vlastní hodnotu, nemůže zde tedy nikdy existovat vyvážená dohoda. A ve vztahu k jejich nominální hodnotě; mezi kupujícími a prodejci kryptoměn nebude nikdy stabilita, jako je tomu u všech ostatních druhů zboží. Když použijeme analogii; je velmi nepravděpodobné, že hozená mince padne na svůj kraj (na stojato), a stejně tak je vysoce pravděpodobné, že bude vždy většina, která chce kupovat, nebo opačně většina, která chce kryptoměnu prodávat.

Po aktivaci QFS Galaktická Aliance zcela zničí Centrální bankovní systém, který byl navržen tak, aby zničil světovou ekonomiku a uvedl světovou populaci do věčného otroctví dluhů. Málo známou pravdou je, že QFS již běží paralelně s Centrálním bankovním systémem po mnoho měsíců, ne-li déle než rok, a čelil mnoha pokusům o hackerství Kabalou, která chtěla ukrást finanční prostředky Aliance-Resistence. Výsledkem je, že mnoho bankéřů bylo při svých nelegálních finančních transakcích chyceno přímo při činu a následně zatčeno.

Systém QFS je velmi pokročilý informační systém bez jakéhokoli ekvivalentu na planetě.

Je málo známo, že tento nový systém byl vynalezen v rámci přípravy na převzetí dluhového systému centrálních bank za účelem ukončení finančního otroctví a kontroly nad obyvatelstvem planety Země. Aliance poskytla prezidentu Trumpovi kouzelnou hůlku na převzetí starého bankovního systému, aniž by jej jakkoliv změnila.

Kvantový finanční systém – QFS nemá srovnání s ničím, co bylo na světě dříve v rámci této technologie prezentováno. Nemá žádné sobě rovné vrstevníky; a nemá také žádný ekvivalent v pokročilé technologii jakéhokoli jiného systému před ním. Je to zcela nová oblast. Je to vládce ve sféře nej „high-tech“ a jejich aplikací, které používá, aby dosáhl stoprocentního finančního zabezpečení a transparentnosti, které na něm všichni majitelé nových měnových účtů vyžadují.

S QFS lze měnový systém světa snadno změnit tak, aby zahrnoval zlatem podložené měny, které zcela eliminují potřebu nějakého převodu ze starého kabalistického Centrálního bankovního systému. Bohužel k úplnému pochopení pokročilé struktury QFS neexistuje ekvivalentní technologie, která by sloužila jako dostatečně plastický příklad.

Politici a bankéři budou zajištěni při nelegálních transakcích v reálném čase.

Nikdo nikdy netušil, že tento výkonný kvantový počítačový systém dokáže každému fiat dolaru / euru / jenu .. etc., na každém bankovním účtu po celém světě, přiřadit digitální číslo a sledovat ho v reálném čase; přesně věděl, kam jde, kdy byl převeden, kdo jej zaslal prostřednictvím svých přihlašovacích údajů a jaký účet jej obdržel. Představte si ty frustrace nějakého bankéře, který právě ukradl nějaké peníze a nezákonně převedl tyto prostředky na jiný účet, aby byl okamžitě v reálném čase – prakticky v tomtéž okamžiku – zatčen za krádež.

Věří někdo tomu, že se to stane beztoho, aby bankéři „Státních Mafií“ celého světa nebránili každému kroku k takovéto realizaci; aby tomu zabránili? Že by nepoužili jakýkoliv kriminální trik, každou nechutnou „falešnou vlajku“, prostě cokoli, aby jednoduše aplikaci systému zabránili? Samozřejmě, že se pokusili a neustále se intenzívně snaží dodnes.

Prozkoumali každou cestu, jak tento systém hacknout a zničit, ale bez jakéhokoliv úspěchu! Kabala už dodýchává svůj poslední dech, ale musíme se ujistit, že je skutečně po nich. Svůj boj už prohráli, a nás čeká sladké vítězství!

QFS zastaví „Státní Mafie“ přímo a na místě.

Aliance se musela dát do komunikace s mimo-zemskými entitami, nebo přesněji řečeno jinými dimenzionální technologie, aby nám pozemšťanům dodala tento technologicky super vyspělý finanční systém. Jeho kořeny jsou v počítačové kvantové inteligenci, která přichází beztoho, aby byla stvořena v 3D. Žádné 3D stvoření nepřichází s vševědoucím „rozpoznávacím systémem“, který napodobuje živou lidskou bytost. Je to prostě Umělá Inteligence (Artificial Inteligence), která přichází s něčím, co je schopno nahradit vědomé lidské bytosti.

Naše planeta Země je živá bytost, jejíž životní silou jsou Planetární Symboly. QFS je považován za živou Kvantovou Benevolentní Inteligenci, která interaguje s každou finanční transakcí kdekoli na světě, aby zajistila, že je:

1) legální,

2) přináleží majiteli – majitelům

3) transparentní.

Pokud člověk rozumí kvantové fyzice, pak může lehce pochopit, jaký účinek má tato kvantová inteligence na každou finanční transakci, která prochází Kvantovým finančním systémem. Nelze ho žádným způsobem ohrozit.

Přesto politici, kteří použili Swift Transfer System (STS) k převodu svých neoprávněně získaných nelegálních peněz po celém světě, nevěděli, že QFS již běží paralelně s STS a současně ho dozoruje. Politici se nestarali o to, že by byli přichyceni při činu, protože bankéři byli na jejich straně, a protože si tito bankéři také vydělali na těchto transakcích svá procenta.

Měny kryté zlatem

Prostřednictvím QFS lze převádět pouze měny kryté zlatem nebo aktivy, které mají digitální zlatý certifikát nebo certifikát aktiv. Certifikát bude odkazovat na sériové číslo na kus zlata nebo aktiva drženého v rezervě k podložení měny. Mimozemská technologie je použita k izolaci zlata nebo aktiv používaných k podkladu měn. Neexistuje způsob, jak jej zcizit nebo vůbec vyjmout z bezpečných úschoven, kde jsou jak cihly tak aktiva uloženy. Protože ji nazýváme měnou podloženou zlatem, musí tedy odkazovat zpět na kus zlata nebo aktivum, které jej podkládá.

Odkazy na „měny kryté aktivy“ jsou procesy vytváření měn založené na aktivech v zemi jejich původu. Aktiva jsou důvodem pro stanovení množství měny, která je k dispozici v zemi, ale všechny nominální hodnoty měn musí být akceptovány v rámci QFS a musí mít certifikát zlata / aktiva, aby byly v rámci QFS vůbec aktivní.

Jsou-li aktiva dolována nebo těžena ze země, budou prodána na trhu jako se děje s jakoukoliv jinou komoditou. Tento proces je velmi komplikovaný a není to vůbec jednoduché ho splnit. Je to však proces, který je nezbytný k zajištění hodnoty všech světových měn používaných v QFS.

Jakékoli fiat měny, které nelze označit za čisté, jasné, ne-teroristické nebo které nepocházejí z legálních aktivit, jsou diskvalifikovány, což je většina, ne-li všechny papírové měny fiat. Tyto fiat měny se proto v QFS nemohou stát legálními.

Fiat měny, které jsou již k dispozici v době plné implementace QFS, které byly nějak přijaty během legálního podnikání, budou v bance vyměněny za měny kryté zlatem.

Tento postup se nazývá „usmíření“, kdy je převod peněz považován za legální nebo nezákonný, a bude jej provádět benevolentní vědomá entita z 5. dimenze.

Potvrzení a odhalení této benevolentní složky QFS bude zárukou a důkazem stoprocentního bezpečného neutrálního systému finančních transferů.

Bez schopnosti sladit staré fiat peníze s novým QFS přestanou mít všechny aktivity Centrální banky v tomto novém finančním systému jakýkoli význam. Každá země, která není v souladu s GESARA, bude vynechána z QFS a nakonec bude vynechána z mezinárodního obchodování. Pokud nějaké země nebudou v souladu s dohodou GESARA, jestliže takové budou, budou ponechány, aby si vyměnily komodity nebo provedly výměnu kreditů s jinými zeměmi, což je systém, který není v současné době nastaven k podnikání na jakékoli úrovni relevantnosti.

GCR – Reset Globálních Měn

Každá země musí splňovat požadavky GESARA, aby se mohla účastnit QFS. Aliance použije specifický kvantitativní vzorec ke stanovení množství dostupné měny „v zemi“, která má být v QFS podložena zlatem. Výsledky výpočtu tohoto vzorce stanoví reálnou hodnotu aktiv každé země ve srovnání s jinými. Existuje mnohem více zlata, než je potřeba k dosažení podkladu zlatem všech světových měn. Jakmile to bude stanoveno prostřednictvím GCR, cena zlata se stane zcela irelevantní.

Pokud cena zlata vzroste, zvýší se také hodnota všech měn, což povede k žádné čisté změně nominální hodnoty všech měn. Vzorec zahrnuje půdní aktiva, ekonomiku země, její populaci – která je jedním z aktiv země, a řadu dalších parametrů pro stanovení hodnoty měny každé země. Tento vzorec se bude aplikovat pro každou zemi tak, aby všechny měny byly na stejné hodnotě jako měny ostatních zemí. Použití vzorce a společné hodnoty veškerého zlata znamená, že měna jedné země musí mít stejnou hodnotu jako měna jiné země. Tomu se říká „Reset Globálních Měn“ – reset všech měn spárovaných na stejné úrovni jako všechny ostatní světové měny, přičemž každá z nich bude vlastnit zlatý certifikát k ověření pravosti. Je povinností každé země používat resetový vzoreček a aplikovat celosvětové standardy tak, aby QFS mohl fungovat podle plánu. To je důvod, proč každá země, aby se mohla účastnit QFS, musí být kompatibilní s GESARA.

Důvěřujte Plánu.

Aliance potvrdila, že jejich cíl porazit Deep State „Státní Mafii“ je mnohem komplexnější, časově náročnější a obtížnější, než se očekávalo a plánovalo. Je stále více zřejmé, že informace o této zásadní změně našeho světa se budou pravděpodobně vypouštět dříve, než se původně očekávalo. A bude to pravděpodobně doprovázeno očekávanými hromadnými obviněními a zatýkáním. Existuje doslova přes +110 tisíc zapečetěných trestních obvinění, jejichž majitelé se připravují k popravám. Jakmile dojde k této posloupnosti událostí, bude na probuzených čtenářích, aby pomohli všem pochopit, co se děje, a vysvětlit pozitivní povahu právě probíhajících změn.

Resultado de imagen de Q trust the plan

Nikdy nezapomeň; úmyslné znehodnocení naší fiat měny centrálními bankéři je krádež a odpovídá padělání. Zakladatelé Spojených států amerických považovali padělání za závažný trestný čin, který zasluhuje trest smrti.

Resultado de imagen de Q trust the plan

Všechny „Státní Mafie“ jsou ve velké panice, protože lidé se probouzejí, přičemž si uvědomují, že to nemohou zastavit. Neustále se pokoušejí tomu zabránit nebo to potlačit, ale pravda vždy vyjde najevo.

http://radimvalencik.pise.cz/7567-neni-nas-cesky-deep-state-omyl-petra-drulaka.html

Nyní je čas, aby se lidé učili myslet sami za sebe tím, že se odtrhnou od obrovské lživé propagandy, díky, které si například celé zástupy lidí – hlavně kvůli bezduchému druhu skupinového myšlení – dospějí k závěru, že něco je cenné, zatímco pokud by měli myslet logicky, dospěli by k závěru, že tomu tak není. Hodně věcí ve světě byla masovými médii úmyslně nesprávně vykládána a zkreslena. Existuje obrovský deficit nezávislých, kriticky myslících lidí.

Tento nedostatek lze snadno odstranit přečtením a prostudováním knihy „THE GREAT AWAKENING“ (Velké Prozření), část 1 a část 2, a následně s radostí prožít a vědomě porozumět nadcházejícímu vývoji.

Pokud má někdo zájem o překlad článků do jiného jazyka, neváhejte to oznámit na: info@finalwakeupcall.info

Je pro nás všechny důležité, aby se co nejvíce lidí probudilo a stalo se vědomými. Pro dosažení tohoto cíle je nezbytné informovat lidi v jejich rodném jazyce; cílem je koneckonců osvobození celého lidstva.

https://massawakening.org/the-global-currency-reset-and-our-liberation-from-the-debt-slavery-financial-system/

https://galacticconnection.com/qfs-off-world-monetary-system

One thought on “QFS QUANTUM FINANCIAL SYSTEM FINANČNÍ SYSTÉM NA OBĚŽNÉ DRÁZE.

  1. Pingback: Správy 11.02.2021 | qanon.sk

Comments are closed.