Special Report: Globální kvantový finanční systém kontaktoval všechny světové banky 15. srpna 2019 ráno.

Zvláštní zpráva: Znovuobnovení Republiky cestou GCR/RV k datu 16. srpna 2019

GCR – Global Currency Reset = RSMReset Světových Měn

RV – Re-Valuation = RV – Revalvace (přehodnocení měny zvýšením její hodnoty)

Sestaveno Judy Byingtonovou, MSW (Master Social Worker), LCSW (Licensesd Clinical Social Worker), bývalou terapeutkou, autorkou knihy: „Dvacet dvě tváře: niter život mimořádné dívky Jenny Hill a jejích dvaceti dvou rozmanitých osobností“. Jako šestiletá byla Jenny mučena satanistickým sletem čarodějnic pod vedením operativce CIA, kde byla nucená být svědkem usmrcení – obětování živého dítěte, přičemž se sama zachránila jen díky božskému zásahu, a která nakonec podlehla sebevraždě.

Zde je svědectví Jenny: http://www.youtube.com/watch?v=F626Lsrdwg4

Články o Kultu Devátého CIA-Vatikánského Kruh Obětování Dětí:

http://beforeitsnews.com/contributor/pages/243/590/stories.html

Zdroj: Dinar Chronicles – https://inteldinarchronicles.blogspot.com/

Níže je uveden přehled informací z internetu. Je na čtenáři, aby provedl svůj vlastní prúzkum a rozhodl se, zda je či není validní a do jaké míry. Zvláštní poděkování patří těm velmi odhodlaným a statečným poskytovatelům intel zpráv, kteří si přáli zůstat bezejmenní, Bradovi, který dělá skvělý průzkum, a Kenovi, který objevuje téměř neomezené množství informací o pedofilech, aby nám pomohl zachránit postižené děti.

Tak to konečně přišlo. Přeji vám hodně úspěchů ve vašem humanitárním úsilí a těším se, až vás znovu uvidím na druhé straně Resetu, kde společně budeme vylepšovat život pro všechny. Trpělivost je ctnost. Mít ctnost je známkou dobré morální bytosti. Dobré morální bytosti mají sílu překonat Zlo a změnit svět. Judy

Věřte Plánu, Q: https://www.youtube.com/watch?v=KVeDKuHPDK8

Tenhle chlápek je právě začínající náčelník spojených velitelů štábů Pentagonu, jedna z nejvyšších pozic v armádě vůbec. Existují také zvěsti z předpokládaných anonymních intel-zdrojů, že Gen Miley je jedním z lidí, který je zodpovědný za info skupiny „Q“. https://youtu.be/U02BG64DAX4 „….. a budete mít co dělat s hybridními armádami a také malými zelenými mužíky ...“ 2016 -Gen Mark A Miley

Poznámky od Judy: dne 15. července 2019 převzala Reset Globálních Měn Rodina Draka a znovu ořezala zlaté certifikáty. Věří se, že dali Trumpovi konkrétní datum dokončení Resetu.

Nový kvantový finanční systém již nějakou dobu běží paralelně se starým finančním systémem. Plná aktivace QFS (Quantum Financial System) začala ve čtvrtek brzy ráno 15. srpna, protože všechny banky z celého světa se připojily k novému světovému měnovému systému podloženém zlatými aktivy podle dohody mezi Mezinárodním soudním dvorem v Haagu, Čínou a Ministerstvem Financí Zimbabwe.

Finálním výsledkem čtvrtka 15. srpna bylo to, že ZANIKL (stal se vysloužilým systémem) Federální systém rezervních bank (FED), karty sociálního zabezpečení byly podloženy zlatem a také to, že američtí daňoví poplatníci již dále nebudou starou soukromou US korporací – Anglickou Korunou – Vatikánem – Globálním měnovým systémem centrálních bank považováni za „dobytek“.

Dnes v pátek 16. srpna Nflemingjr informoval, že prezidentu Trumpovi byla dána lhůta až do zítra soboty 17. srpna, aby zveřejnil 800# a dostal nás tak všechny do Středisek pro Výkup, nebo by Rodina Drakavytáhla předchozí koncese podle původní dohody.

Mike Cottrell byl jmenován, aby vložil kódy, které by implementovaly zlatem podložené fondy QFS. V tom momentu už by byly všechny deriváty vynulovány a uvolněna čísla 800 #.

Evropské kontakty od MarkZ očekávaly, že směnárny začnou měnit v pátek 16. srpna.

Další evropský kontakt byl dnes plný nadějí na Reset v pátek 16. srpna a na vyplacení dluhopisů po pondělí 19. srpna. Americké kontakty očekávají, že budou banky funkční v pondělí. 19. srpna. Kontaktům v Bruselu bylo řečeno, že v úterý budou mít své SKR přichystány k likvidaci v úterý 20. srpna. MarkZ si myslel, že konečný termín propadnutí byl úterý 20. srpna.

Prodloužili lhůtu pro odkoupení zimbabwského Zimu do soboty 31. srpna.

Na nějakou dobu byly americké peníze daňových poplatníků poslány do nové americké státní pokladny v Renu, i když na konec fiskálního roku 30. září bude IRS oficiálně ukončeno. Nový zákon o rovné dani z přidané hodnoty, který bude danit pouze nově zakoupené položky, bez daně na léky, potraviny nebo mzdy, bude platný od 1. ledna 2020.

Dne 3. července prezident Trump podepsal výkonný příkaz, jehož obsah není znám, který pokrývá daňové zákony do 1. ledna 2020.

A. 16. srpna 2019 Ranní káva s MarkZ

https://www.twitch.tv/theoriginalmarkz

1. Markův evropský kontakt doufal v Reset v pátek 16. srpna a na vyplacení dluhopisů po pondělí 19. srpna.

2. Další evropské kontakty očekávaly, že směny měn budou zahájeny dnes v pátek 16. srpna.

3. Bruselské SKR v úterý 20. srpna

4. Očekávejte, že banky budou fungovat po pondělí 19. srpna.

5. Výplatci stále čekají na další postup.

6. Prodloužená lhůta pro vyplacení Zimu je do soboty 31. srpna.

7. Mark věřil, že konečný termín propadnutí byl úterý 20. srpna.

8. nflemingjr: Dnes víme, že Trumpovi byl dán termín až do soboty. 17.srpna k uvolnění čísel 800 # přímo do Středisek pro Výkup nebo Čína bude tlačit na koncese, které byly dohodnuty.

Mike Cottrell:

9. Nový kvantový finanční systém (QFS) již nějakou dobu běží paralelně se starým finančním systémem. Mike Cottrell byl jmenován, aby vložil kódy, které by implementovaly zatem podložené fondy QFS. V té době by byly všechny deriváty vynulovány.

10. Power a Greed to zadržovali. Goldman Sachs a další banky vydělávaly každý den peníze, což prostě nešlo.

11. Až budou kódy v QFS uvolněny, každá banka bude jejich vlastní pokladnicí. Už nebudou neexistovat žádné deriváty, žádné fiat dolary a žádný dluh.

12. 15. července Dračí Rodina převzala Reset a znovu ořezala zlatý certifikát. Věřilo se, že dali Trumpovi konkrétní datum, aby dokončili Reset.

13. QFS pracoval pod vedením Mezinárodního soudního dvora, Interpol byl zákonnou autoritou k prosazování smluv.

B. 15. srpna 2019

9/11 Nevydaná videa FBI, The Pentagon, Arlington:

Nikdy nezapomeneme na zločiny spáchané v tento den. Spravedlnost PRÁVĚ TEĎ přichází. Věřte plánu. A dozví se to celý SVĚT. Tyto soubory byly uloženy FBI a je pravděpodobné, že jste je ještě nikdy neviděli. Kvalita zvuku a videa je technikou toho dne a éry „jak to bylo zaznamenáno“ v daný den.

Pro více nás sledujte na Twitteru: https://twitter.com/TheCollectiveQ a zde na GEORGE: https://george.news Klíčová slova, která vám pomohou najít náš potlačovaný kanál: George News, GeorgeNews, Anonymous Charity, AnonyousQ, Collective HQ , www.GEORGE.news, www.anonymouscharity.org, www.anonymous.charity

C. Předpokládaný vývoj událostí:

tek 2. srpna 2019: Zelené světlo RV bylo zapnuto.

Pondělí 5. srpna 2019: Akciové trhy po celém světě se vynulovaly, protože všechny země přistoupily ke zlatému standardu a nové měnové kurzy byly uzamčeny do pozadí obrazovek všech bank, i když nebyly zveřejněny. Jakmile byl Reset aktivován, vyskytli se bankéři po celé planetě co se pokusili systém nějak vytěžovat pro sebe a „sbírat smetanu“. Během několika málo minut byli kompletně všichni chyceni a vyřešeni.

Středa 7. srpna 2019 v 14:20 EDT: V televizi, rádiu a některých mobilních telefonech byl otestován Národní nouzový varovný systém – plán, který byl svázán s Resetem. Výměny probíhaly ve Španělsku, Portugalsku, Itálii, Indii a dalších zemích po celém světě.

Čtvrtek 8. srpna: Reset byl pozastaven, když dosáhl Severní Ameriky kolem poledne EDT. Proběhlo setkání mezi vůdci Číny a USA, kde byla podepsána nová smlouva o lhůtách pro Reset.

Neděle 11. srpna: se říkalo, že Jeffrey Epstein není mrtvý, ačkoli byl transportován na neznámé místo v rámci finálního tlaku na Reset globálních měn, podle Q. Na základě tohoto detailu a podrobnostech o globálním měnovém Resetu se konalo, v neděli večer 11. srpna, mezinárodní přísně tajné setkání.

Úterý 13. srpna: Zaměstnancům Výkupních Středisek bylo řečeno, aby zrušili všechny dovolené a hlásili se do práce.

Čtvrtek 15. srpna: Aktivace nového kvantového finančního systému (QFS) podle dohody mezi Mezinárodním soudním dvorem, Čínou a Ministerstvem financí Zimbabwe. Karty sociálního zabezpečení byly podloženy zlatem. 15. srpna, přesně před 48 lety v roce 1971 byla také podobná „událost“, kdy prezident Nixon ukončil schopnost zahraničních vlád vyměňovat dolary za zlato, čímž USA stáhl z dohody o zlatém standardu.

tek 16. srpna: Evropské kontakty společnosti MarkZ očekávaly, že směnárny začnou měnit v pátek 16. srpna.

Sobotní 17. srpna: Nflemingjr informoval, že prezidentu Trumpovi byl dán čas na uvolnění čísel 800# až do soboty 17. srpna let a dostal nás tak všechny do Středisek pro Výkup, nebo by Rodina Draka vytáhla předchozí koncese podle původní dohody. Očekávalo se, že široká veřejnost zahájí výměny ve stejnou dobu, kdy se Velryby, Skupiny, Vrstvy, SKR stanou likvidními a zveřejní se 800#. Mike Cottrell byl jmenován, aby vložil kódy, které implementují zlatem podložené fondy QFS. V té době by byly všechny deriváty vynulovány a 800# s uvolněno.

Pondělí 19. srpna: MarkZův evropský kontakt byl nadějný, že bude možné odkoupit dluhopisy na pondělí. 19. srpna. Americké kontakty očekávají, že banky už to budou v pondělí 19. srpna řešit.

Úterý 20. srpna: Kontaktům v Bruselu bylo řečeno, že v úterý budou mít své SKR likvidní 20 srpna. MarkZ věřil, že konečný termín propadnutí byl úterý 20. srpna.

Sobota 31. srpna: Prodloužili lhůtu pro odkoupení zimbabského Zimu do soboty 31. srpna.

Září až prosinec 2019: Armáda je v plné pohotovosti. Očekávejte zveřejnění a zatýkání vysoce postavených osob. Velké politické a ekonomické změny, hromadné zatýkání a začátky soudů a vojenských tribunálů se očekávají po celém světě začátkem září a prosincem 2019 nekonče.

Neděle 1. září 2019: Očekávalo se, že obnova Republiky (pro Spojené státy americké) bude dokončena, ačkoliv nebyla ohlášena až do neděle 15. září.

Středa 11. září 2019: Všechny větší poznámky o přepracování měn splatné mimo ulici. Všichni účastníci trhu sázeli na obrovský seismický šok do finančního systému, který přijde během září .

Neděle 15. září 2019: Případná lhůta pro oznámení obnovené Republiky US.

Sobota 30. září 2019: Konec fiskálního roku. Na nějakou dobu byly americké peníze daňových poplatníků zaslány do americké státní pokladny v Renu, i když 30. září oficiálně skončilo IRS.

1. ledna 2020: Platný daňový zákon o DPH. Prezident Trump 3. července podepsal Výkonné Nařízení neznámého obsahu, zahrnující daňové zákony do 1. ledna 2020. Reset druhého koše zahraničních měn.

D. VAROVÁNÍ týkající se 800# s: Když voláte 800 # NEVYDÁVEJTE sériová čísla vaší měny nebo dluhopisů ani kolik jste jich měli. Jediná věc, kterou by osoba nebo počítač na druhém konci řádku potřebovali vědět, byla vaše PSČ a to, co jste měli (Zim, Dinar, Dong, atd.), Abyste mohli být přesměrováni do Výkupního Střediska ve vaší oblasti.

E. Vydání 800#

Důležité informace o tom, jak si vyměnit a vyplatit účastníky po celém světě, by byly na určitých webových stránkách oprávněných k publikování 800 #, abychom mohli mít pevnou kontrolu nad naší jmenovací strategií před vstupem.

Pokud jste získali jmenování prostřednictvím 800# k výměně v certifikovaném Výkupním Středisku, automaticky byste obdrželi Smluvní sazby (s výjimkou držitelů Zim, jejichž dluhopisy byly tak cenné, že Smluvní sazby byly zachovány pro ostatní).

800 # schůzky budou k dispozici pouze na krátkou dobu. Poté budete muset vyměnit v běžné bance za kurz, který se v té době objeví na Forexu.

Vykoupení Zimu by bylo k dispozici pouze do soboty 17. srpna (pokud nebylo toto datum změněno novou smlouvou podepsanou 8. srpna). Po tomto datu vykupu bude zlatem podložený Zim Dluhopis stále stejně cenný, třebaže byste ho museli provést, abyste ho mohli nechat vyplatit.

Ujistěte se, že 800 #, které jste obdrželi telefonicky, e-mailem nebo jinak bylo také presentováno na těchto schválených webech:

Dinar Chronicleshttp://www.dinarchronicles.com/tetelestai.html
Dinar Recaps: https://www.dinarrecaps.com/our-blog
MarkZ Calls: https://www.twitch.tv/theoriginalmarkz
MarkZ website: theoriginalmarkz.com
MarkZ Twitter: m.twitter.com/originalmarkz
Bruce: bigcalluniverse.com https://www.iqdcalls.com/The_Big_Call.html
TNT Tony: https://twitter.com/the_tnt_team

F. Zkoumejte SKUTEČNÉ ZPRÁVY:

Tweety prezidenta Trumpa: https://twitter.com/realdonaldtrump?langen

E-mail prezidenta Trumpa: whitehouse.gov@gmail.com

Q News: https://twitter.com/TheCollectiveQ

https://qmap.pub/ https://twitter.com/BattleBornThom

George’s (JF Kennedy Jr.?) E-mail: George @ The Collective

George’s (JF Kennedy Jr.?) Tweet: https://twitter.com/thecollectiveq?lang=en

GEORGE: https://george.news

Klíčová slova, která vám pomohou najít náš potlačovaný kanál: George News, GeorgeNews, Anonymous Charity, AnonyousQ, The Collective HQ, www.GEORGE.news, www.anonymouscharity.org, www.anonymous.charity

JFK Jr Living Lost at Sea video: https://youtu.be/hnbEHAm5ZGA

EyeTheSpy Tweet: https://twitter.com/TrueEyeTheSpy

George Papadoupolus E-mail: Sledovat @ GeorgePapa19

Historie resetování globální měny: https://drive.google.com/file/d/1glxmux6R9WG72LLGbD4Ux6b6VCMc818-/view

20 odpovědí na zákon GESARA: https://inteldinarchronicles.blogspot.com/2016/11/20-answers-gesara-update-th Tuesday.html

G. Grafy měnového převodu, světové časové zóny:

http: //www.xecom/currencyconverter/convert/? From = USD & To = CNY

https://www.msn.com/en-us/money/tools/currencyconverter

Světové hodiny: www.timeanddate.com/worldclock/full.html

Světová časová pásma: www.worldtimezone.com/markets24.php

Zdroj: https://operationdisclosure1.blogspot.com/2019/08/special-restored-republic-via-gcr-as-of_16.html