CHANNELING

BENEVOLENT GALACTIC INTERVENTION

Původně napsal Rick Jewers; použito s jeho svolením

PŘENOS (část)

Benevolentní intervence v rámci Univerzálního Práva vešla v našem Prostoru v platnost.

Naším záměrem je dobro. Neexistuje žádná jiná volba pro osoby na povrchu, které mají zlovolný záměr, než splňovat (naše podmínky). Všichni vůdci nejvyšších forem na zemském povrchu jsou v úplné poddanosti, všechny jejich planetární zdroje používané k ovládání tohoto světa byly z benevolentních důvodů kompromitovány a tito vůdci již neovlivňují krátkodobé výsledky čehokoliv na zemském povrchu.

Všichni mimozemské zlovolné zásahy jsou nyní, na nějaký lineární a rozměrný čas, utlumeny .

Veškerá technologie na povrchu je nyní ovládána námi takovým způsobem, že může být vypnuta v jediném okamžiku, a tak je tomu již několik pozemských let. Zlikvidovali jsme několik pokusů o jaderný holocaust tím, že jednoduše anihilujeme vaše vypuštěné střely. Několikrát jsme vypnuli konkrétní vojenská zařízení a jednotky, které se staly okamžitě nefunkční. Tyto demonstrace daly některým vůdcům potvrzení o našich schopnostech a odevzdali se a souhlasili s tím, že lidské společenství naváže na své zákonné místo v souladu s Univerzálním Zákonem. Ti, kteří se nevzdávali, byli odstraněni. Několika ohniskům odporu je dočasně povoleno zůstat pro účely řízení ale dříve nebo později budou také odstraněny v souladu se vzájemnými dohodami.

Naše operace nyní začnou okrajově a jen minimálně omezovat a rušit přístup zlovolných bohatých k jejich bohatství. Jediným bohatstvím, které bude moci proudit, bude bohatství, které je sdíleno dobrovolně a ve spojení s dočasným přechodem k systému ekvivalentního bohatství. Vaši elitáři a vlády jsou nyní bezmocní, a musí se řídit protokolem planetárního přechodu.

Máme naprostou kontrolu nad digitálním finančním systémem a některé z vašich technických zařízení jsou integrovány do dočasné neomezené nabídky finančních prostředků, které mají být využity s dobrým úmyslem. Máme také schopnost nasytit digitální peněžní systém takovým přílivem peněz, které by také znehodnotil všechny měny stejně jako žádostivost pracovat s penězi, což by způsobilo, že by se bohatí pak rovnali těm nejchudším. Když vyděláváme bezcenné peníze, tak potom skončí také jakékoliv ovládání penězi. Přestane jednoduše existovat, a tak vymaže nepoměry mezi jednotlivci, čímž se všechny vyrovnají.

Mnoho z nás existuje také na povrchu a pracujeme velkou rychlostí, kterou nelze zachytit pouhým okem kvůli našim multidimenzionálním schopnostem, ve kterých jsem zvyklí přesahovat veškerý prostor a čas. Nesmíme být zabiti, ani vyňati z existence, a naše mise je zajištěna.

V příštích několika týdnech vašeho času se mohou vyskytnout dočasné přechody, které můžou zahrnovat výpadky: elektrické energie, technické odstávky, přístup k internetu, mechanické odstavování apod. Možná se budete chtít připravit na delší dobu tím, že budete mít zásoby po ruce, stejně jako fyzickou hotovost. Některým z vás budou vaše komunikační zařízení i nadále fungovat na izolované úrovni. Pro některé z vás, vaše zařízení již byla aktualizována a připravena pro tuto dobu. Vaše plná bezpečnost je zajištěna a vše, co budete potřebovat, bude poskytnuto.

Galaktika
(Text: 2. března 2019)

https://voyagesoflight.blogspot.com/2019/03/benevolent-galactic-intervention.html