Úvod

Zhruba před 5.000 lety začala historie lidstva. Jak obě Ameriky, Afrika, Evropa, Asie i Čína se staly symbolicky skoro přes noc svědky nebývalého rozkvětu do té doby neznámých kultur. Tento růst známe jako “naši civilizaci”. A tato civilizace právě skončila, aby otevřela cestu vyšší formě spolužití a poznávání.

V současné době mění se svět, nyní ovšem mění se napohled. Již není cesty zpět. Mění se navždy celý celičký váš svět. Nikdo už nemůže nikam zpět. Již pocítí to mnozí z vás! Věci, co pod povrchem vřou, lidé, co neznají cestu svou, lidé, co ničí Matku Zem milovanou, lidé, co stojí naprosto stranou, a pak také ti, co těží na této “rozepři”. Také ti dojdou ke konci cesty své, bude to bolestné, ale potřebné, pro vzestup, pro tento čas, pro všechny je i nás. To, co nyní v čele stojí, proč se toho lidé bojí? Protože oni sami se pořád jen něčeho bojí. Tak přišlo to, co mnozí chtěli, jenže na něco zapomněli. Co dělat budou až přijde to a vyjde ven, co pod povrchem je ukryto? To, co smrdí to. Mnozí ještě netuší, která buší do věží, která přebírá otěží. Jen zlomek je lidí těch vás, kteří ví, který přichází čas mezi vás. Nese symbol zapomnění a vše vylézá ze sklepení. Časy se navždy změní. To ale krok je jen další váš, každý z vás propůjčil tomu svou tvář. Podívej, komu se podobáš. Kudy vede cesta tvá, kde cítíš se dojatá. Zde není už louže ani bláta. Zde nezachrání tě žádný táta. Zde v pravdě budete všichni stát, a budete se učit milovat. Sebe, tebe, každého z vás, každého jednoho, až přijde čas. Proč do cesty nyní přišlo to, co má býti odejito? Aby každý jeden z vás rozpomněl se na svůj dar, aby každý jeden z vás sám při sobě a bližních stál, aby každý jeden z vás sám na sebe se pousmál. Proč končí duše mnohé poutě své, které jsou strohé? Zde není pro ně smysl víc, zde už neodkryjí více líc, oni zroditi se musí v jiný než tento čas a opět přijít mezi nás. Až bude jejich čas. Není to trest ani Boží dar, je to cesta, kterou jsem vám přichystal a každý z vás s tím souhlasil a každý z vás nebude mít dost sil, ale přesto je to příležitost pro mnohé pozvednout vaše životy dosud strohé. A hodnoty své si zpět vzít a na jiné cesty se zaměřit. Přehodnotit, postavit, nebát se pravdu svou prosadit. Kdo již ví, je vyzýván v tento čas následovat hlas svého srdce znovu a zas. Každý z vás svého bubáka ve skříni má a nyní je doba, kdy se do té skříně na něj podívá. To potřebné je a o to tu též jde. Vše má něco do sebe. Co bude zítra ukáže se v pravý čas, až do toho bodu dojdete znovu a zas. Tak poskládá se cesta mnohým z vás. Úplně jinak, než kdo by chtěl, ale kdo ví nyní, jaký je váš další úděl. Tak následujte kroky své, nejsou neměnné. Jeden se povede, další dva ne, ale to všechno cesta potřebná je. A o to tu jde. Tvoříte si sami v tento čas, co chcete, aby přišlo mezi vás. Spoléháme na vás. Tak následujte svůj vnitřní hlas. A pak znovu a zas. Nyní již je vše bez příkras. Opatrujte se! Od jasnovidné paní: současná situace. Zapsáno 3.4. 2020, Helena Heclová

“Všichni ti, kteří se cítili pohodlně v ideologické konformitě a netečné lenosti právě nyní objevují, že tupost není zrovna to dokonalé štěstí. Všem vzdálení “konspirační teoretici” byli ti skuteční radikálové a rebelové. Kolaps starých a falešných konsenzů znamená, že právě my jsme to pravdivé jádro nové společnosti.

KLÍČOVÉ ASTROFYZIKÁLNÍ JEVY V MLÉČNÉ DRÁZE – NAŠÍ MATEŘSKÉ GALAXII, DŮLEŽITÉ K POCHOPENÍ SOUČASNÝCH ZMĚN.

Umělecko-matematická simulace rotace neutronové dvojhvězdy

A tak nám celý příběh začíná průnikem neznámé plazmatické hmoty do Centra naší Galaxie, Mléčné Dráhy. Jedni tento jev nazývají “oblakem G2”, kterým se jevil ze začátku, a jiní neutronovou dvojhvězdou (pozdějším pzorováním rektifikovaná verze), která se díky gravitační síle galaktického centra Sagittaria*Alpha, což je označení supermasívní černé díry (1 světelný rok v průměru), OTOČILA v nějaké 270°- 300° otočce a pokračovala nerušeně dál, přičemž bylo zjevné, že ta větší neutronová hvězda z této supermasívní rotující dvojice zahalené plazmou pohltila tu menší.

Na obrázku může být: noc, text that says 'Neutron Star COSMOLOGICAL ASTROPHYSICS ROTATION AXIS RADIATION BEAM RADIATION BEAM Neutron Star can spin as fast as 43,000 times per minute. RADHA MOHAN.'

Asi podobným způsobem, jako na úžasné počítačové simulaci pod tímto textem. Materiál, který nasává Galaktické centrum Sgr A* – černá díra je zcela evidentně pohonem četných fluktuací a nerovnováh, které vedou k aktivaci Galaktického Centra, HU – NAB – KU (v jazyce mayů) a s největší pravděpodobností budou tyto KAŽDODENNÍ ZÁBLESKY (od r. 2015!) motorem genetických alterací, které jsou součástí různých proroctví, včetně mayského, jehož část o tajemném paprsku pocházejícím z HU-NAB-KU (je to označení pro Galaktické Centrum i Slunce!) a vyznačujícím tak dobu sociálních, ekonomických a psychologických transformací humanity jako Celku.

Je však třeba rozlišovat mezi Galaktickým Jádrem a Galaktickou výdutí. Galaktické Centrum je střed a černá díra Sgr A* (Saggitarius Alpha). Centrální kubický parsec (3.3 sv. r.) kolem Sgr A* obsahuje asi 10 milionů hvězd. Ačkoli většina z nich jsou staré červené obří hvězdy, Galaktické jádro je také bohaté na obrovské hvězdy. Dosud zde bylo identifikováno více než 100 hvězd typu OB a hvězd Wolf – Rayeta. Zdá se, že všechni byli vytvořeny v jedné hvězdné formaci před několika miliony let. Existence těchto relativně mladých hvězd byla překvapením pro odborníky, kteří očekávali silné gravitační síly od centrální černé díry, které by bránily jejich formování. Tento paradox mládí těchto hvězd je ještě extrémnější pro hvězdy, které jsou na velmi těsných drahách kolem Sgr A*, jako jsou S2 a S0-102.

U obou videí, které popisují v matematicko-fyzikálně-astronomických 3D simulacích ten stejný děj – průchod “oblaku” G2 či spíše masívní neutronové dvojhvězdy – z jiného úhlu. Prozatím si na simulaci všimněte datování – trvanlivost efektu z hlediska pozemských solárních let, které běží dole vlevo nebo vpravo.

Očekávání 2012: Černá díra se rozzáří 100x jasněji než Slunce

Astronomové se připravují na sledování neobyčejného úkazu. Obří černá díra Sgr A* uprostřed naší Mléčné dráhy se chystá pohltit plynné mračno G2, v jehož nitru se s vysokou pravděpodobností nalézá vyhasínající hvězda. Astronomové se domnívají, že ve chvíli zániku mračna se rozzáří 100x jasněji než naše Slunce. Vesmírnou show budou pozorovat infračervenými dalekohledy v létě 2013. Podobný jev nebyl dosud pozorován ani popsán. Proto půjde o mimořádnou astronomickou událost.

Satelitní korekce

Kombinací informací z rentgenové observatoře Chandra NASA a XMM-Newton NASA s pozorováním satelitu SWIFT dokázali astronomové za posledních 15 let pečlivě sledovat aktivitu supermasivní černé díry Mléčné dráhy.
Supermasivní černá díra, známá také jako Sagittarius A*, váží něco přes 4 miliony hmotností Slunce.
Rentgenové záření je produkováno horkými plyny, které proudí do černé díry.

Nová studie odhaluje, že Sagittarius*Alpha (Galaktické centrum) produkuje jednu jasnou rentgenovou erupci nebo méně každých deset dní. V posledním roce (2015) však došlo k desetinásobnému nárůstu intenzity záblesků SgrA*, zhruba každý den. K tomuto nárůstu došlo krátce po bezprostředním přiblížení se tajemného objektu zvaného G2 k černé díře ke Galaktickému středu Sagittari A*.

Dne 14. září 2013 Haggard a jeho tým detekovali rentgenovou erupci od Sgr A*, která byla 400 krát jasnější, než je obvyklý stav. Tento „megazáblesk“ byl téměř třikrát jasnější než

předchozí nejjasnější rentgenová erupce SgrA* na začátku roku 2012.

Po založení Sgr A* si Chandra 20. října 2014 všimla další masivní rentgenové erupce 200krát jasnější než obvykle. Astronomové odhadují, že G2 byla nejblíže k černé díře na jaře 2014, asi 15 milionů mil daleko. Záblesk pozorovaný satelitem Chandra v září 2013 byl asi stokrát blíže k černé díře, takže tento případ souvislosti s G2 byl nepravděpodobný.

Aktivita Galaktického Centra Sgr A* v r.2020

Saggitarius A*, supermasivní černá díra ve středu Mléčné dráhy, není až tak úplně hlučná. Toto jádro není klasifikováno jako aktivní galaktické jádro – jedno z těch galaktických jader, která mimořádně zářivě září, když pojídá velké množství materiálu z okolního prostoru.
Jas centra naší galaxie se však v elektromagnetickém spektru každý den trochu mění.

Astronomové nyní potvrdili, že za posledních několik let vzrůstala četnost těchto nejenergetičtějších rentgenových erupcí Sgr A*.


A nejen naše Galaxie

Ve vesmíru se věci obvykle dějí pomalu, přinejmenším pokud jde o galaxie. Život galaxií se měří miliardami let a vědci jsou přesvědčeni, že i změny jejich chování jsou z lidského hlediska pomalé. Teď se ale stalo něco zvláštního. 

Astronomové pozorovali šest klidných galaxií, které se prakticky ve stejné době velmi rychle změnily na bouřlivé kvasary.

Soudobé teorie říkají, že by mělo trvat tisíce let, než se takový kvasar, což je vlastně extrémně aktivní galaktické jádro galaxie, pořádně zažehne na plný výkon. Jenomže Fredericková s kolegy pozorovali na vlastní oči, že se z klidné galaxie stane kvasar v průběhu několika měsíců.

UP-DATE POZEMSKÉ ALIANCE – UDÁLOST r. 2020 SE BLÍŽÍ.

Interview Sesterstva Růže s Cobrou k meditaci věku Vodnáře

COBRA: ….. Připojíme se ke Galaktické společnosti a průměrný den se bude zcela lišit od toho, co zažíváme nyní. Už nebude potřeba bojovat o přežití, tím způsobem, že musíte chodit pravidelně do práce tak, jak to nyní zažíváte. Bude existovat zcela nové paradigma, ve kterém bude žít každý den podle svého vnitřního vedení a podle toho, co je tím nejvyšším účelem pro každý den, takže se může každý váš den zcela úplně lišit.

DEBRA: Páni! Existuje tedy souvislost s věkem Vodnáře a Atlantidou? Dělali lidé v Atlantis masové meditace, a pokud ano, pomohlo to změnit průběh událostí?

COBRA: Ano, Atlantis má ve skutečnosti tři fáze. První fáze Atlantidy se odehrála na Plejádách. Druhá Atlantida byla ta, o které mluvil Platón, ta v Atlantském oceánu, a třetí je nová Atlantida, ta do které se chystáme právě vstoupit.

Ve druhé Atlantidě, která byla uprostřed Atlantského oceánu, bylo období, kdy byl život docela podobný tomu, co budeme zažívat ve Zlatém věku, a mnoho lidí masově meditovalo. Tam byl otevřený kontakt s jinými hvězdnými rasami, a to je něco, co se opět vrátí.

https://avc-cvut.cz/akce/prof-pavel-kubes-cvut-fel-jsme-ve-vesmiru-sami-ke-knize-j-linharta-8222-galakticka-spolecenstvi-8220

COBRA: To, co se děje, je v podstatě to, že plazmatická pole ze sluneční soustavy ovlivňují masy, protože masy nevyužívají svou svobodnou vůli, pouze reagují na trendy. A podrobně jsem vysvětlil, jaké jsou astrologické konfigurace v té době, na které lidé reagují. Ale pokud použijeme naši svobodnou vůli k tomu, abychom do tohoto plazmového interferenčního signálu vložili náš vlastní laserový signál, můžeme výsledek diktovat. Můžeme vlastně utvářet výsledek směrem ke Zlatému Věku.

Portal 2025

Blížíme se k bodu konvergence mnoha cyklů, u nichž se očekává, že z tohoto Vesmíru odstraní Temnotu. Očekává se, že k tomuto bodu konvergence dojde v roce 2025.

.. Za prvé, velmi silná sluneční protonová událost, která je zodpovědná za vyhynutí druhů v pleistocénu (12887 let před rokem 2000), nastala přesně v půli precesního cyklus (12886 let) před Galaktickým Zarovnáním, ke kterému došlo v květnu 1998, což byl okamžik, kdy Slunce překročilo Galaktický rovník. Okamžik Galaktického Zarovnání byl zlomem v tom, že se otevřelo okno Vzestupu pro tuto planetu, které je otevřené od roku 1975 a zůstane do roku 2025.

.. Tato astrologická konfigurace v roce 2025 bude mnohem silnější než v roce 1504, protože Uran a Pluto v trigonu vytvoří sextily s Neptunem v bodě vrcholu, s Neptunem umístěným přesně v bodě Skopce, s Plutem vstupujícím do Vodnáře a Uranem vstupujícím do Blíženců.

.. Vztah mezi rokem 2020 a 2025 a to, jak událost spojuje toto vše, musí prozatím zůstat zahalený. Jediné, co mohu říci, je, že úplněk 7. května (Wesak Full Moon 2020) je spouštěč, kterým Archangel Metatron aktivuje naši sluneční soustavu do portálu Vzestupu připojeného k Galaktickému centru, s výjimkou sublunárního prostoru a planety Země samotné, která musí do určité míry zůstat vyrovnaná.

Aktivace telepatie elekromagnetickým polem Země v globální škále.

Lidské vědomí by mohlo být, a pravděpodobně již bylo, těmito procesy pozměněno, což je dobře zdokumentováno německým fyzikem Deiterem Broersem. Ve filmu Sluneční revoluce Broersův výzkum přesvědčivě ukazuje, jak jsou lidské záležitosti přímo ovlivněny sluneční aktivitou, která skrze sluneční plazmu ovlivňuje mysl prostřednictvím fluktuací geomagnetických polí a procesů v nich (viz. také Schumannova resonance).

Jinými slovy, Slunce podporuje energetické posuny, při kterých působí Země jako prostředník pro sestupné energie, aby mohly být absorbovány. Všechny záležitosti na Zemi – v zemské biosféře – ať už lidské, biologické nebo minerální, jsou energeticky ovlivněny těmito energiemi proudícími neustále ze Slunce.
Tyto datové body s konečnou platností naznačují, že elektromagnetické procesy, které zahrnují celou hmotnou sféru nebo chcete-li její roviny, jsou holisticky integrovány; a proto jsou tyto informace navždy uloženy jako dozvuky v samotné hmotné realitě.

“To, co nyní děláme, se odráží ve věčnosti.” Marcus Aurelius, meditace

To znamená, že řádně proškolená mysl, může do těchto vzorců skutečně proniknout, aby tak přímo poznala nebo vnímala události, které se odehrávají mimo dosah jejích fyzických smyslů. To znamená, že psychické schopnosti jsou latentní ve všech organismech, které mají mysl schopnou navigovat metafyzickou realitou, kterou se člověk může naučit vnímat pomocí různých technik.
V dnešní společnosti se tyto schopnosti obvykle označují jako psi, psychické, jasnovidectví atd., dostatečně známé z propagovaných dílů fantazie a sci-fi. Všechny tajné vládní agentury berou tyto fenomény v moderní době velmi vážně (od 1. sv. války), a školí své vlastní odborníky v tomto oboru získávání informací přímo z těchto jemných energetických polí, známém jako Remote Viewing – vidění na dálku.

Vědecké důkazy, že naše DNA se tranformuje.

(výtažky z článku Gregga Prescotta na jeho portálu IN5D)

Představte si, že dokážete aktivovat vaši spící, „nevyužitou“ DNA? Genetici objevili v lidských buňkách tří a čtyřvláknovou DNA, zatímco někteří genetici věří, že již brzy se může vyvinout na 12 vláknovou.

Těm, kteří se mohou snažit tuto teorii vyvrátit je určen článek s názvem „Spontánní evoluce dorazila!“ V Anglii se totiž nedávno narodilo dítě s 3 vláknovou DNA.

Statečné batole Alfie Clamp, poté co se narodil s extra řetězcem DNA, omračuje všechny lékaře.
Britské batole se stalo první osobou na světě, která se narodila se zvláštním řetězcem v DNA, za tak divných podmínek, že lékaři doposud neznají jeho jméno.
Alfie Clamp z Warwickshire v severní Anglii, má sedmý chromozom, který má zvláštní rameno.


Děláme evoluční skok.

Dr. Berrenda Fox je holistickou praktičkou v Avalonském wellness centru, v Mt. Shasta v Kalifornii. V rozhovoru s Patricií Reschovou uvedla Dr. Foxová následující:

PR: Jaké jsou změny, které se v této době na planetě dějí, a jak jsou ovlivněna naše těla?

BF: Podle genetiků došlo k významným změnám, mutacím, které nenastaly od doby, kdy jsme údajně vyšli z vody. Před několika lety došlo ke sjezdu genetiků z celého světa v Mexico City, a hlavním tématem byla změna DNA. Proděláváme evoluční změnu, ale přesto nevíme, v co se vlastně měníme.

PR: Jak se mění naše DNA?

BF: Každý má jednu dvoušroubovici – dvojitou spirálu DNA. Zjistili jsme, že se vytvářejí další šroubovice. Ve dvojité šroubovici jsou dvě spirály DNA stočené do jediné spirály. Jsem si vědoma toho, že si budeme vyvíjet dvanáct šroubovic. Během této doby, která podle všeho začala asi před 5 až 20 lety, jsme mutovali. Toto je vědecké vysvětlení. Je to mutace našeho druhu v něco, o čemž konečný výsledek ještě není znám.
Změny nejsou veřejně známy, protože vědecká komunita se domnívá, že by to obyvatelstvo vyděsilo. Lidé se však na buněčné úrovni mění. Nyní pracuji se třemi dětmi, které všechny mají tři spirály DNA. Většina lidí to ví a cítí to. Mnoho náboženství hovořilo o změně a vědělo, že k tomu dojde různými způsoby. Víme, že se jedná o pozitivní mutaci, i když fyzicky, mentálně a emočně může být nepochopená a děsivá.

PR: Vykazují tyto děti jiné vlastnosti než ostatní děti?

BF: Jsou to děti, které mohou pohybovat předměty po místnosti pouhým soustředěním se na ně, nebo mohou naplnit sklenici vody pouhým pohledem na ni. Jsou telepatičtí. Kdybyste znali tyto děti, téměř byste si mohli myslet, že jsou napůl andělští nebo nadlidští, ale nejsou. Myslím, že právě oni jsou to, do čeho během několika příštích desetiletí dorosteme.

PR: Myslíte si, že se to stane všem nám?

BF: Zdá se, že většina lidí, kteří se narodili před rokem 1940, nebyla schopna provést posun, ale iniciovala nějak další generace, kterým dala možnost vytvořit v jejich životech další šroubovici. Změny v naše imunitním a endokrinním systému jsou z těchto změn nejzřetelnější. To je jeden z důvodů, proč pracuji na výzkumu imunologického testování a terapií.

Některým dospělíým, které jsem testovala, vlastně také začíná růst další šroubovice DNA. Někteří dokonce mají již třetí. Tito lidé procházejí mnoha významnými změnami, jak co se týče jejich vědomí i fyzických těl, protože je to všechno jedno. Podle mého názoru Země a všichni zde zvyšují své vibrace. Mnoho z nedávno narozených dětí má těla, která jsou magneticky lehčí.

PR: Jaké další změny bychom měli očekávat?

BF: Nebudou žádné nemoci a nebudeme muset zemřít. Budeme se moci učit naše lekce, ne skrze utrpení, ale prostřednictvím radosti a lásky. Starý systém se musí rozpadnout a neudělá ani sám od sebe, a ani bez velkého boje. Takže proto máte všechny ty války; a mnoho standartních alopatických léčebných postupů prostě nefunguje; vláda také nefunguje.

Vědci objevili v mozku biofotony: je naše vědomí přímo ...

Biofotony a DNA

“Oči jsou přesně tam, kde sluneční záření, které vyživuje život, vstupuje do těla.” Johan Boswinkelvy

Výzkum Dr. Fritze Alberta Poppa potvrdil existenci biofotonů, což jsou částice světla, bez hmoty, které přenášejí informace uvnitř a mezi buňkami. Dr. Popp zjistil, že

koherentní emise biofotonů je spojena s procesy přenosu energie a informací v biologických organismech a souvisí s funkcí DNA a regulací genů.

Zjednodušeně řečeno, naše těla nejen emitují světlo, ale také ukládají světlo v naší DNA.

„Živá buňka vyžaduje energii nejen pro všechny své funkce, ale také pro udržování své vlastní struktury. Bez energie by život okamžitě zhasl a buněčná struktura by se zhroutila. Zdrojem této energie je sluneční záření.“
Laureát Nobelovy ceny míru a maďarský biochemik Albert von Szent-Györgyi

G-quadruplex - Wikipedia

Čtyřvláknová DNA hlášená mainstreamovými médii

Ve vědeckém článku NBC, “vědci zjistili, že čtyřvláknová DNA také číhá v lidských buňkách. Zvláštní struktury se nazývají G-kvadruplexy, protože se tvoří v oblastech deoxyribonukleové kyseliny (DNA), které jsou plné guaninu, jednoho ze čtyř stavebních bloků molekuly DNA, přičemž ostatní jsou adenin, cytosin, thymin. Struktura zahrnuje čtyři guaniny držené pohromadě typem vodíkové vazby za vzniku jakéhokoli vzorce čtvercového tvaru. (Molekula DNA je sama o sobě dvojitým řetězcem, který tyto stavební bloky drží pohromadě a zabalené dohromady ve formě šroubovice.) “

„Studie ukázala, že pokud se k blokování replikace DNA použije inhibitor, hladiny kvadruplexu klesají – což dokazuje myšlenku, že DNA je dynamická a její struktury se neustále spojují-formují a rozpojují-demontují.“
Je možné, že očkování, chemtraily a GMO fungovaly až do tohoto okamžiku jako inhibitory DNA?

Přeprogramování DNA pomocí slov a frekvencí.

Výzkum Dr. Petera Gariaeva v oblasti DNA dospěl k závěru, že DNA může být univerzálním jazykem spirituality, a přidání „vlnové genetiky“ ukazuje, že DNA funguje jako holografický počítač, který je součástí většího hologramu reality informační vlny.

Naše DNA má schopnosti hyperkomunikacetelepatie, vidění a cítění na dálku , spolu s dalšími psychickými schopnostmi. Máme také schopnost přeprogramovat náš genetický plán pomocí jednoduchých slov a frekvencí.

Jak můžeme přepsat naši DNA, naše podvědomí a buněčnou mitochondriální paměť ?

Zatímco rok 2019 nás vedl nás k dokončování starých cyklů a k započetí nového, rok 2020 tuto rozjetou stopu ještě více zesílí. Je to jako tah štětcem: je jen na nás, jak intenzivní a pestrá cesta to bude. Jisté však je, že vše, co nám odebíralo životní energii, již nebude možné zuby nehty držet při sobě. Nefunkční způsoby uvažování, cítění a jednání musí odpadnout jako uschlé listí od stromu. Odpadnou od nás mnohé iluze a podpůrné berličky na cestě rozkvětu duše, které ji ve skutečnosti brzdily v tom, aby stanula tváří v tvář čisté nahotě své vnitřní pravdy.
https://vehvezdach.cz/anthea-poselstvi-pro-rok-2020/

Vysoké frekvence a DNA

Mnoho lidí slyší vysoké frekvence, které nejsou spojeny s tinnitem nebo nedostatkem vitamínu D, a někteří lidé věří, že mají něco společného s up-gradem DNA.
V anketě In5D k článku, Slyšíte trvalé vysoké frekvence? Nejste sami!, 97,8% lidí, kteří odpověděli, potvrdilo, že slyší vysoké frekvence. Existuje duchovní důvod pro tyto frekvence a / nebo je možné, že pomáhají rozvíjet naši DNA?
Jako hudebník je pro mě snadné zjistit, jaké tóny slyším, a ty jsou převážně v klíči B, ale také v F # a C.

Jaké zvuky slyšíte, pokud existují?

Jsme bytosti Světla.

Věda prokázala, že se naše DNA vyvíjí.

Je možné, že naše očkování funguje jako inhibitor, aby se tento proces zarazil, abychom si zachovali současný stav senzorické tuposti?

Je možné, že po očkování, GMO a chemtrails se naše DNA bude nadále vyvíjet do podoby vyššího vědomí?
Pouze čas ukáže …

„Dnes víme, že člověk je v podstatě bytostí světla. A moderní věda fotobiologie to v současné době dokazuje. Pokud jde o uzdravování, důsledky jsou obrovské. Nyní například víme, že světelná kvanta můžou v buňkách vyvolat nebo zastavit kaskádovité reakce, a že různá genetická poškození buněk lze během několika hodin prakticky opravit slabými paprsky světla.
Stále jsme na prahu úplného pochopení složitého vztahu mezi světlem a životem, ale nyní můžeme důrazně říci, že

funkce celého našeho metabolismu závisí na světle.“

Dr. Fritz Albert Popp

MUNDÁNNÍ ASTROLOGIE V PRAZE, A PRO PRAHU 2020

Globální horoskop počítaný pro Prahu 2020. Jarní ingres do znamení Berana. Osa Vertex – Antivertex je jen 5° posunuta od symetrické osy procházející 20° PANNA – RYBY, celého planetárního modelu “RANEČKU – KLÍNU” jehož charakteristiky popíšeme níže. Přičemž silnější Vnitřní Midpoint, který se více projevuje v reálném světě je v exaktní konjunkci s Neptunem v Rybách. Vnější Midpoint nepovažujeme za “slabší”, jak je občas v astrologické literatuře zvykem, ale naopak za VNITŘNÍ duševní či duchovní inspiraci a případný vývoj. V jiném dualistickém kontextu můžeme taky mluvit o Vnitřním Midpointu jako o “vnějších – sociálních konsekvencích” a Vnějším Midpointu jako o “vnitřních – individuálních konsekvencích”. O těchto konsekvencích se ještě rozepíšeme, ve vztahu k různým státům, institucím či jedincům.

FOCUS PRÁZDNÉHO ÚHLU TVARU HOROSKOPU “RANEČEK – KLÍN” V OBLASTI 15°-25°PANNY :

INDIVIDUÁLNÍ VÝZVA A SÍLA PRO ZAPOJENÉ PLANETÁRNÍ FUNKCE

20° PANNY (Fáze 170°) Symbol: KARAVANA AUT MÍŘÍ NA ZÁPADNÍ POBŘEŽÍ.
KLÍČOVÁ POZNÁMKA: V úsilí o dosažení každého “nového světa” zkušeností či prožitků je třeba dosáhnout kooperace.
Z původního zápisu odezřeného jasnovidkou je těžké odhadnout, o jaký druh karavany jde; zdá se, že jednoznačně je možné ze symbolu odvodit, že se jedná o proces, kdy skupina lidí společně cestuje – a spojuje tak svá vědomí a energie (symbol “auta”) – aby bezpečně dosáhla osudového cíle. Není zde ani stopy po nějakém soutěžení či konkurenci, jen uspořádané a strukturované úsilí. Na tomto posledním stupni pětičlenné sekvence je minulost definitivně překonána. Lidé spolupracují na velkém dobrodružství vědomí, na TOTALIZACI ÚČELU A ÚSILÍ.

20° RYB (Fáze 350°)
Symbol: STŮL PROSTŘENÝ K VEČERNÍMU JÍDLU Klíčová poznámka: Symbol napovídá, že Ti, s nimiž je člověk spojen předivem spirituálních (nebo biologických) energií, nakonec v pravý čas vyjdou vstříc jeho potřebám. Významným prvkem tohoto obrazu je skutečnost, že jedná o jídlo “večerní”. Chceme li použít tradičního symbolismu, lze říci, že se Duše, po dlohém sledu existencí v osobách, na sklonku dne-projevení, vrací do svého duchovního domova. Nachází tam to, co obnovuje a plně vyživuje – a pokud šlo vše dobře, prožívá štěstí “za hranicemi existence”. Tento poslední symbol sedmdesáté pětičlenné sekvence slibuje uspokojení nebo naplnění ve všem, co člověk podniká. Na sklonku života nachází vědomá Duše POTRAVU ve sklizni všeho, co v průběhu života odpovídalo archetypálnímu účelu a osudu Duše – jedné z myriád aspektů božského tvůrčího slova, které odstartovalo cyklus.

Charakteristika Ranečku – Klínu.

Postup bude takový, že si v následující analýze zopakujeme známé věci, zadefinujeme podstatné body v rámci astrologie individuality, které potom převedeme na mundánní model a zkusíme se dopustit syntézy dat …

RANEC – KLÍN
Ideální model

  • Deset planet je uvnitř oblouku 120°, ale může být až do 130°.
  • Normálně hraniční planety tvoří trigon s max. orbem 10 °.
  • V tomto modelu neexistuje možnost opozic.
  • Ve vzácných případech, kdy trigon chybí, tak je základní obraz jednotlivce je tvořen případnými kvintily a forma jejich použití pomocí sextilů.

Vedoucí planety formace RANEC-KLÍN jsou JUPITER a MARS v exaktní konjunkci.

Energie těchto dvou planet bude mít velký důraz na globální události, které by se měly odrazit (v životě subjektu-osobnosti) v místě horoskopu. Pokud vedoucí planeta nemá žádnou kvadraturu, tak v indivicuálním horoskopu by jednotlivec aplikoval vrozené tlaky tohoto tvaru jen velmi málo a byl by více či méně pasivní.

Tudíž jsou to právě kvadratury, které dávají vedoucí planetě důležité dynamické impulzy.

U všech modelů Rance-Klínu musíme hledat ohniskový determinant nazývaný té “Spoušt” (jako “kohoutek u pistole”, ne jako “bordel jak v tanku” :), což je dynamický aspekt jako kvadrarura, semikvadratura aj. mezi dvěma planetami. Pokud existuje více než jedna kvadratura, bude „Spoušťí“ ta planeta, která se nejvíc blíží k 90° – kvadratuře.

Planeta, která tvoří „Spoušť“, označuje původní motivace a impulsívní pohon jednotlivce.

Základní psychologie klínového tvaru této planetární formace spočívá v tom, že jednotlivec – jeho majitel/ka má sklon hledat naplnění v seskupování nebo soustředění svých vlastních energií při souběžném selektivním sledování svých cílů. Jsou to obvykle lidé téměř posedlí svými vlastními schopnostmi.

Osobnosti typu Ranec-Klín také často vytvářejí svá vlastní integrovaná prostředí – základny, ze kterých mohou operovat daleko efektivněji. Mají dostatek prostředků k tomu, aby do „svého“ světa přilákaly a integrovali ostatní. Pokud mají potřebné prostředky, mohou svým osobním světem a svými postoji a cíli buďto skvěle působit na větší množství lidí, vyučovat je, prosazovat se mezi nimi nebo jim aspoň imponovat a předbíhat je, zejména pokud je vedoucí planetou Uran.

Typické činy a reakce subjektu s Rancem-Klínem budou vždy v pojmech „jeho“ světa tak jak to vidí on sám. Má sklon řešit své problémy na základě okamžité důležitosti. Mají velkou schopnost udělat mnoho z mála nebo doslova vydupat ze země z ničeho, aby vytvořili velké věci prostřednictvím malých.

Vzhledem k tomu, že Ranec-Klín má sextily – což jsou příležitosti -, vědí, jak je využít při práci a získat tak maximální výhody.

Když se jednotlivec typu Ranec-Klín zaměří své cíle, vykonává obrovský tlak na řešení jakékoli překážky, která čemukoliv brání v chodu.

(pokračování příště … bude to dlouhý Úvod, … jak týden bez výplaty :)..

Zdroje:

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/01/200115132316.htm https://www.newsweek.com/supermassive-black-hole-mystery-flash-1453748 https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/aa74e8/pdf https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214404815000099?via%3Dihub https://www.cfa.harvard.edu/~jzhao/GC/sgra/ https://www.nature.com/articles/d41586-019-00811-9 https://www.nasa.gov/press/2015/january/nasa-s-chandra-detects-record-breaking-outburst-from-milky-way-s-black-hole https://cmns.umd.edu/news-events/features/4493 https://www.lunarplanner.com/SolarCycles.html https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2656447/ http://thegreaterpicture.com/galactic-federation.html http://inner-light.ning.com/profiles/blogs/pokusy-s-dna-objevily-jeji-skutecnou-schopnost http://inner-light.ning.com/forum/topics/zacina-se-v-nas-tvorit-ctyr-vlaknove-dna-coz-je-dukazem-toho-ze-t