Agenda G.E.S.A.R.A

Global Economic Security And Reform Agenda

GESARA

NESARA – GESARA

GLOBÁLNÍ MĚNOVÝ RESET

GCR – Global Currency Reset

NESARA

zběžná historie zákona, který plynule přešel v globální agendu GESARA

Na začátku roku 1993 Nejvyšší soud USA vydal rozhodnutí v kauze obvinění ze stran Farmářské Unie, že banky v USA prováděli podvodné zemědělské hypotéky, a že americká vláda byla v tajné dohodě nebo tajném souhlasu s těmito bankami. Svědectví a důkazy předložené soudu agentem CIA v důchodu vedly k dalším sériím důkazů, že nároky Farmářské Unie byly legitimní. To také vedlo k důkazu, že změna daní z příjmu nebyla nikdy správně ratifikována požadovaným počtem států, a proto byly daně (federální) z příjmu nezákonné.

Všichni soudci Nejvyššího soudu USA téměř jednomyslně hlasovali ve prospěch Farmářské Unie. Soudci uznali, že ohromující důkazy prokázaly, že americká vláda a systém Federálního rezervního bankovnictví se v mnoha ohledech na amerických občanech dopustilo podvodů. Soudci uznali, že k nápravě této situace je třeba provést rozsáhlé reformy. Pokud jsou rozsudky vydávány Nejvyšším soudem USA, je přidělen jeden nebo více soudců, kteří sledují proces, jímž se rozsudky provádějí. V tomto případě bylo ve výboru přiděleno pět soudců, aby vypracovali kroky k provedení požadovaných reforem ve vládě a v bankovnictví. Jak soudci vytvořili požadované reformy, najali si na pomoc odborníky z oblasti ekonomiky, měnových systémů, bankovnictví, vlády a ústavního práva a mnoha dalších souvisejících oblastí. Soudci vytvořili také různé podpůrné a pomocné koalice s mnoha tisícovými základnami lidí a tyto tisíce lidí, kteří se snažili přivést nás do NESARA, se nazývali „Bílými Rytíři“. Termín „Bílý Rytířs“ je vypůjčen z Wall Street Journal a nepřátelského světa velkého byznysu, když je padající společnost „zachráněna před převzetím nepřátel jinou společností tzv. Bílými Rytíři“ nebo jinou bohatou osobou. Tito lidé, kteří se snaží přinést výhody NESARA jak američanům, tak celému světu, aby zachránili naše lidi před vládními a bankovními podvody, si zaslouží být nazýváni „Bílými rytíři“.

Kvůli obrovským změnám, které rozhodnutí vyžadují, byl na všechny přímo zapojené osoby zaveden přísný rozkaz mlčení a záznamy soudních případů zůstanou zapečetěny až do doby, kdy bude dosaženo provedení reforem. Aby bylo možné zachovat tajemství, registrační číslo nebo štítek přiřazený případu Farmářské unie byl změněn tak, aby bylo možné vyšetřit podrobnosti případu, nebudou žádné články v žádném periodiku odrážet správné informace, dokud nebudou reformy zveřejněny. V každém kroku procesu a každý, kdo je přímo zapojen, podepsal dohoda o zachování tajnosti tohoto procesu amerického Nejvyššího soudu o provádění požadovaných reforem nebo by čelil obvinění ze zrady, které je trestáno smrtí.

K provedení požadovaných reforem stráví pět soudců roky rokováním o tom, jak by mělo dojít k reformám v dohodách nazvaných „Dohody“ s vládou USA, s majiteli systému Federálních rezervních bank, s Mezinárodním měnovým fondem, se Světová banka a s mnoha dalšími zeměmi, včetně Spojeného království a zemí eurozóny. Reformy bankovního systému USA vyžadují, aby byl systém Federální rezervní banky absorbován ministerstvem financí US. Spojené státy a podvodné aktivity bank budou také zastaveny a rovněž zavedeny nápravné prostředky pro všechny občany USA za škody způsobené bankovními podvody v minulosti. Bankovní reformy v USA ovlivní celý svět, a proto by musely být zapojeny Mezinárodní měnový fond, Světová banka a další země.

Protože proces používání dohod k provádění reforem nefungoval, soudci povolili, aby reformy byly provedeny v zákonné formě a tedy nazvaného zákonem o Národní Hospodářská a BezpečnostníReformě, National Economic Security And Reformation Act (NESARA) , ke které došlo tajně 9. března 2000. Tajemství bylo opět udržováno kontrolou oficiálních záznamů; podrobnosti o čísle minuty pro NESARA byly revidovány tak, aby je odrážely pamětní mince a byly nedávno revidovány. Členové Kongresu nařídili soudcům Nejvyššího soudu USA. „popírat“ existenci NESARY nebo čelit obvinění z vlastizrady, které se trestá smrtí; Někteří členové Kongresu byli obviněni z „obstrukcí“ a bylo jim vyhrožováno obviněním z velezrady. Všichni členové Kongresu proto tvrdí, že NESARA neprošla, aby se nemusela podrobovat příkazům soudců.

Co je GESARA?

https://twitter.com/hashtag/gesara?lang=en

„Je to zkratka pro zákon o Globální Hospodářské Bezpečnosti AReformě, který byl napsán a zdokonalován velkými mysliteli dvacátého a jednadvacátého století, aby znovuustavil na planetě Zemi a v lidstvu samotném základy udržitelné správy planety. Je GLOBÁLNÍ aplikací zákona NESARA.

„Agenda Globální Hospodářské Bezpečnosti A Reforem je nejvíce průkopnický program celosvětové prosperity, míru a Zlatého Nového Věku, který je velmi blízko svého veřejného vyhlášení a aktivace. Tento program je podložen drahými kovy, které jsou připraveny k dodání v objemu výrazně nad quattuordecillion amerických dolarů (jednička + 40 nul).“

AGENDA GESARA.

GLOBÁLNÍ EKONOMICKÁ BEZPEČNOSTNÍ A REFORMAČNÍ AGENDA

Global Economic Security and Reformation Act

je celosvětový program prosperity, který byl již oznámen a aktivován. Tento program je podložen drahými kovy, které lze dodat výrazně nad quattuordecillion amerických dolarů (= jednička + 40 nul).

Z agendy GESARA bude mít prospěch všech 8 miliard lidské populace.

A Země bude konečně osvobozena k tomu, aby prožívala sebe sama jako u planetu hojnosti, ke které byla stvořena.

Jen málokdo z obyčejných lidí si uvědomuje, že existuje více než dost zlata, aby se jím mohly podložit všechny lidské měny, které jsou v oběhu.

To znamená, že každá lidská bytost by se mohla stát během okamžiku multimilionářem bez dluhů jakéhokoli druhu, ale pouze pouze v tom případě, pokud by dostala k dispozici své zdroje. Agenda GESARA je o spravedlivém sdílení zlatých zdrojů, které byly od lidstva zachráněny, aby mohly být opět předány lidstvu, kvůli lidstvu a pro lidstvo po celé planetě a zcela otevřeným způsobem.

Žádný jedince na Zemi nezůstane mimo dosah programu přerozdělování bohatství agendy GESARA.

A žádný jednotlivec nebo organizace kdekoli na Zemi nebude schopna zastavit agendu GESARA, jakmile začne.

Faktický objem agendy GESARA zruší všechny dluhy kreditních karet, hypotéky a další bankovní dluhy v důsledku nezákonných a zkorumpovaných forem bankovních a vládních aktivit po celém světě.

Daň z příjmu bude rovněž zrušena, protože agenda GESARA učiní osobní daně finančně nepotřebnou.

Nová 14% jednotná daň z „nových a životně nepodstatných položek“ poskytne udržitelný tok příjmů pro všechny národní vlády po vyhlášení agendy GESARA.

Po vyhlášení GESARA budou mít zajištěny větší výhody starší osoby a děti.

Po oznámení GCR / RV si tedy vyměníme ZIM, DINAR, Ruphia, Dong se všemi projekty humanitární pomoci, které jsou nutné k účasti na větších sazbách NDA (dohoda o utajení).

Můžete se zúčastnit tohoto velkého humanitárního projektu prosperity, vaše registrace bude na prvním seznamu příjemců.

K tomu se musíte zaregistrovat.

Platby musí být brzy oznámeny a po té se již není možné za registrovat.

Po registraci získáte aktualizace GCR/ RV v reálném čase.

Pro vás držitele měny ZIM, DONG, DINAR, po vaší registraci vám dáme veškeré další informace důležité ke směně.

Podívejte se důkladně na zákon NESARA!

https://www.gesarahelp.org/

Okamžitě po vyhlášení musí být splněny následující 3 položky:

 • Globální a veřejné vyhlášení celosvětového Svátku -Jubilea odpuštění všech dluhů a univerzální Reset planety Země a celého lidstva zpět do úrovně univerzálního systému společné správy v transparentním dobrém vztahu s ostatními členskými bytostmi celé Galaktické federace.
 • Implementace GESARA jako univerzálního ústavního rámce pro globální správu ve všech 209 suverénních státech světa podle podepsané tajné dohody, která byla podepsána na Pařížském summitu o změně klimatu v roce 2015, počínaje obnovením Republiky Spojených států (a zároveň ukončení Korporace Spojených Států).
 • Hromadné odhalení ne-humanoidního (mimozemského) života na povrchu, pod povrchem této planety a v celé naší sdílené galaxii. “

http://www.theeventchronicle.com/study/what-is-gesara/

Původní národní dohoda NESARA postupně přešla a splynula do globální agendy GESARA.

Zdroje z Aliance tvrdí, že NESARA již není v Americe potřebná, protože minulý měsíc Trump znovu podepsal revidovanou Pařížskou dohodu, do níž byla GESARA tajně zakomponována. Proto se společnost NESARA, která byla původně určena pouze pro Americkou Republiku, sloučila s společností GESARA.

https://www.detailshere.com/nesara.htm

http://www.wethepeople1787.com/nesara—gesara-law.html

Vyhlášení dohody GESARA ve Spojeném království bude nyní ovlivňovat Republiku a celý zbytek světa, čímž je myšleno všech 206 suverénních národů.

Nový finanční systém je součástí agendy GESARA

MMF vyhlásí „zlatýglobální měnový standard“, jakmile bude GESARA vyhlášena v OSN. Všechny zbývající fiat měny budou proplaceny měnou podloženou zlatým standardem. Papírové peníze budou nakonec v rámci nového finančního systému postupně vyřazovány a všechny měny budou digitální. “

http://www.blissfulvisions.com/articles/GESARA-NESARA.html

Proč je agenda GESARA pořád nezbytná?

Stávající „kabalistické“ vládní autority úmyslně a metodicky skrývaly historické pravdy o lidstvu (včetně okupace mimozemci a genetických manipulací) po dobu více než třinácti tisíciletí; a proto je nyní implementace GESARA nezbytná, protože galaktická komunita má za úkol zastavit a zvrátit moment takové očividné vzpurné akce proti Tvůrčímu Zdroji a lidským druhům. Společně se všemi lidmi nyní všichni milovaní válečníci Světla ukončí kabalistický podvod a znovu zavedou bez dalšího prodlení nebo vyjednávání Univerzální Pravdu a Spravedlnost.

Jak se může GESARA projevit?

Níže je 25 konkrétních položek, ale očekávejte další desítky ….

1. Obnovit Ústavní právo v Republice Spojených států amerických.

2. Odvolá všechny úředníky US korporativní administrativy a všechny členy Kongresu US z důvodu jejich neustálých neústavních jednání.

3. Donutí prezidenta USA, korporátní administrativu, viceprezidenta, členy kabinetu a všechny členy Kongresu, aby opustili úřad.

4) Pozastaví všechny volby kdekoli na světě, na všech svrchovaných úrovních vlády.

5) Umožní novým zástupcům Spojených států amerických dočasně řídit záležitosti této země, do té doby, dokud se nebudou moci konat spravedlivé a zákonné volby.

6) Umožní republikovým vojenským donucovacím orgánům fyzicky odstranit nebo eliminovat jakoukoli překážku bránící zákonu GESARA.

7) Umožňuje Kongresu republiky implementovat přirozené Ústavní nástupnictví prezidenta US

8) Odvolá všechny „vyjímečné stavy“, čímž vyhlásí mír pro každou zemi, která dodržuje zákon GESARA a její spojence.

9) Donutí americkou armádu, aby okamžitě odstranila jednotky z úuzemí všech suverénních států, které již dobrovolně nepřijímají, aby se zdržovaly na jejich půdě. To zahrnuje Irák, Sýrii, Afghánistán a Filipíny.

10) Vynulování zůstatků dluhů kreditních karet a oddlužení bankovních dluhů po celém světě.

11) Aktivuje Ministerstvo financí republiky a pokladnu Republiky, spolu se zlatem krytou USN měnou vytištěnou a kontrolovanou Spojenými státy a nikoli Federálními rezervami, které budou nyní marginalizovány, dokud nebudou odstraněny.

12) Federální daně z příjmu budou zrušeny stejně jako starý daňový zákon; a bude zaveden nový jednodušší globální daňový zákon u životně nepodstatných položek. Základní položky, jako jsou potraviny a léky a předměty denní potřeby budou osvobozeny od daně z obratu.

13) IRS, FEMA, lobbisté stínové vlády – Státní Mafie budou všichni uvězněni, zatčeni nebo ještě hůře.

14) Vytvoří se nová 17% paušální daň z obratu na životně nepodstatné nové položky pouze pro vládu.

15) Zvýší se výhody pro seniory a děti a učiní je trvalými.

16) Do 120 dnů od oznámení G.E.S.A.R.A. zřídí nové kandidáty na prezidenta a do Kongresu. Dočasně bude zavedena prozatímní vláda, která bude řešit záležitosti národa, dokud nebudou demokraticky zvoleni noví vůdci.

17) Volby budou bedlivě sledovány mezinárodními pozorovateli a bude zabráněno preventivně nezákonným volebním činnostem zvláštních zájmových skupin.

18) Do veřejného oběhu bude vydána nová duhová měna amerického ministerstva financí podporovaná zlatem, stříbrem a platinovými drahými kovy.

19) Eliminuje záznamy rodného listu, aby je ministerstvo dopravy USA použilo jako majetkové vazby k burzovním transakcím.

20) Obnovuje celosvětové finanční soukromí.

21) Vrací všechny soudce a právníky zpět do ústavního práva.

22) Ukončí všechny agresivní vládní vojenské akce po celém světě – včetně Středního východu.

23) Zavádí mír na celém světě, jak jej sleduje Rada bezpečnosti OSN.

24) Vydává obrovské částky peněz na humanitární účely po celé planetě Zemi.

25) Umožňuje uvolnění tisíců skrytých patentů pro potlačené technologie, které jsou v současné době drženy pod záminkou národní bezpečnosti – včetně zařízení pro volnou energii, antigravitačních a zvukových léčivých strojů.

GESARA

Agenda Globální Hospodářské Bezpečnosti A Reforem

 1. Zruší všechny kreditní karty, hypotéky a další bankovní dluhy z důvodu nezákonného bankovnictví a nezákonných vládních aktivit. Mnozí to nazývají „Jubileumí“ nebo-li úplné odpuštění dluhu.
 2. Zruší se daň z příjmu.
 3. Zruší se IRS a zaměstnanci IRS budou převedeni do Ministerstva financí – národní oblasti daně z obratu.
 4. Vytvoří se paušální daň, něco mezi 14% až 18% z obratu jako příjem pro vládu, která bude uvalena pouze na životně nepodstatné nové položky. Jinými slovy, jídlo a medicína nebudou zdaněny; nebudou zdaněny ani kupř. staré domy.
 5. Zvýšené výhody pro seniory.
 6. Navrátí Ústavní právo pro všechny soudy a právní záležitosti.
 7. Obnoví původní návrhy na Šlechtické tituly.
 8. Ustaví nové prezidentské volby a volby do Kongresu do 120 dnů od oficiálního vyhlášení GESARA. Prozatímní vláda potom zruší všechny Vyjímečné národní stavy a vrátí Republiku US zpět k Ústavnímu právu.
 9. Volby budou bedlivě sledovány a bude zabráněno preventivně nezákonným volebním činnostem zvláštních zájmových skupin.
 10. Vytvoří novou měnu amerického ministerstva financí krytou zlatem, stříbrem a platinovými drahými kovy, čímž skončí bankrot Spojených států započatý Franklinem D. Rooseveltem v roce 1933. ”
 11. Umožní zveřejnit 6000 patentů potlačených technologií, které byly veřejnosti odebrány pod záminkou „národní bezpečnosti“, včetně zařízení na volnou energii, anti-gravitaci a sonické zdravotní přístroje. https://freedomforhumanity2016.wordpress.com/category/gesara/

“Téměř všechni letadlové lodě amerického námořnictva musí zůstat zakotveny ve svých domovských základnách v souladu s GESARA.”

https://freedomforhumanity2016.wordpress.com/tag/gesara/

„Všech 209 suverénních národů, včetně Palestiny, která již byla uznána jako suverénní země, podepsalo dohodu GESARA během zasedání na Pařížském klimatickém summitu, a tak začal tříletý implementační proces, kdy byl každý národ v souladu s dohodou GESARA považován za harmonizovaného člena QFS, kterému je dovoleno ohodnotit svou národní měnu vůči běžnému zlatému standardu, který se nyní vypořádává v Šanghaji versus Londýně někdy kolem roku 2015.“

Zdroj: https://steemit.com/all/@sadcorp/global-economic-security-and-reform-act-gesara-b796c04caf73b

„Je čas, abychom se my lidé vzbudili a poslali domů většinu nepoctivých členů Parlamentu a Kongresu a obvinili je za jejich hrubá pochybení, neodpovědnosti, nepoctivosti a nekompetentnosti.

Většina z těchto politiků ani vůbec netuší, jak má fungovat skutečná vláda, ani jak jednat v rámcích, v nichž by měli působit. Nemají ani nejmenší představu o tom, k čemu jsou účetní doklady vlády a jak by měl vůbec fungovat účetní systém, nicméně vždycky vědí, jak „si přisvojit“ peníze pro každý neoprávněný a pochybný účel, přičemž nemají ani nejmenší představu, odkud pocházejí tzv. peníze, jak se vytváří, či cokoli jiného v tomto duchu. Přemýšlejte o tom, Parlament nebo Kongres, má jediný úkol a to držet kasu, což se jim zcela nepochybně neustále nedaří.

Mějte na paměti, že hlavní zbraní „Státní Mafie“ jsou peníze a vydírání, a proto je naprosto nezbytné ukončit činnost všech centrálních bank vlastněných Rothschildy. Londýnská City, které je hlavním zdrojem financování „Státních Mafií“, bude prostřednictvím Brexitu předána Alianci, a „Brexit bez smlouvy“ se stane skutečností, což bude pravděpodobně 29. března příštího roku (myšlen r. 2019).

Spojené království a další země EU nemohou být v souladu s podmínkami zákona GESARA a účastnit se GCR, pokud neopustí euro, například kladným hlasováním o Brexitu. Z tohoto důvodu je zásadní pro „Státní Mafii“ zastavit toto konkrétní hlasování o Brexitu, aby si udrželi kontrolu nad svými finančními toky.“

https://operationdisclosure1.blogspot.com/2019/03/debt-scam-disclosure-banks-can-never-go.html

CELÁ HISTORIE NESARA (brzy také přeložíme ..)

http://fourwinds10.com/siterun_data/nesara/history/news.php?q=1384792678

https://alcuinbramerton.blogspot.com/2007/07/nesara-announcement-expected-in-run-up.html

Články:

https://lagacetadealmeria.es/como-buscar-fondos-de-prosperidad/

https://www.laprovincia.es/blogs/tomas-morilla-massieu/nesara-gesara-ha-de-ser-manifestacion-de-la-prosperidad.html

Základní nepodmíněný příjem:

https://basicincome.org/?fbclid=IwAR3cOpms9IwfhYS3TwYJe8TeMjhQCbz0Fyaac-Gg57ucVEYimnc_ZpxSXdw

Upozornění:

nesara.com; NESARA.org; https://www.globalcurrencyresetfacts.com; https://iraqcurrencywatch.com/2017/01/09/propaganda-101-the-global-currency-reset-exposed/; https://skeptoid.com/blog/2014/02/24/the-nesara-scam/; + několik dalších (styl je stejný – tupá negace bez alternativy, standartní styl stejně tupých semito-chazarských trollů a jejich agentur)

jsou falešné a dezinformační webové stránky obyčejných idiotů a bezmozků nebo placené Kabalou, stejně jako toto leporelo „plné písmenek bez nejmenšího smyslu“ (od autora z odkazu nahoře), které nicméně prospěje studijním vášním pro dezinformační taktiky – pakliže vydržíte „ten nářez“ :)): https://www.amazon.com/Truth-About-Coming-Global-Currency-ebook/dp/B00RYIY21Y

Další webové stránky www.quatloos.com jsou taktéž webové stránky dezinformací FBI / CIA, které byly potvrzeny jako „dezinformativní“ mnoha lidmi s napojením na zpravodajské agentury.

Zpráva od Palomy z 24. srpna 2003

One thought on “Agenda G.E.S.A.R.A

 1. Pingback: GESARA – NESARA – Křesadlo

Comments are closed.