Postup záchranných prací – Masová zatýkání a exekuce Kabaly – Reset globálních měn.

V tuto chvíli a od 1. dubna byly tisíce strašlivě zneužívaných dětí zachráněny vojenským personálem z rozsáhlé sítě kabalistických tunelů napříč USA a směřujících do Kanady a Mexika. Traumatizované děti, z nichž některé nikdy neviděly denní světlo, těhotné nedospělé děti, deformované děti, malé mrtvoly, jejichž těla byla použita k odběru orgánů, děti zamčené v klecích, elektricky šokované a traumatizované za účelem odběru krve - Adrenochromu pro elity k pití, vynášeli námořníci z tunelů pod New Yorkem, Texasem a Los Angeles. Odporné a nechutné příběhy zasáhly internet (viz #D), ačkoli nebyly přenášeny žádnými Kabalou ovládanými MSM (médii hlavního proudu). Sítě podzemních tunelů a základen jsou přebírány (DUMBS) Bílými Klobouky.