ZELENÁ PRO FONDY PROSPERITY

POKYNY PRO ODESÍLÁNÍ PROJEKTŮ.

SLEDUJTE CELÉ VIDEO, ABYSTE NEUDĚLALI CHYBY.

Drazí přátelé, nadešel čas!

Z našeho kanálu Galaktické Vědomí (Conciencia Galáctica) máme tu čest sdělit, že ASES (Asociación de semillas esterlares = Star Seeds Alliance – aneb sociální akce k udržitelné ekonomice) udělala tento důležitý krok od svého vytvoření jako (p.př.: PRVNÍ A OFICIÁLNÍ !! = podporovaná a organizovaná přímo Q = finanční rozvědnou komunitou) platforma pro sociální akce.

S potěšením informujeme celé Společenství, že jsme navázali partnerství s různými finančními platformami souvisejícími přímo s “Fondy prosperity”, abychom spolupracovali při směrování sociálních projektů z naší platformy (k financování s odkupovými aktivy, stejně jako soukromými smíšenými fondy).

V tomto videu popisujeme, jaká byla cesta, která nás vedla ke splnění tohoto cíle, stejně jako metodika, kterou použijeme ke shromažďování návrhů projektů.

Účast na těchto projektech je otevřena všem, pokud jsou splněny podmínky popsané ve videu, aby předložily odpovídající recenze. Takže doporučuji sledovat video od začátku do konce, aby se vyjasnila jakákoliv nedorozumění v tomto procesu.

Zdravím přátele a BLAHOPŘEJU!!!

Doplňující videa:

Reset a Fondy Prosperity
https://www.youtube.com/watch?v=nzeBQ…

Nové Fondy Prosperity z Resetu
https://www.youtube.com/watch?v=amXLO…

Překlad videa:

Emilio Seisto:

Dobrý den a vítejte v novém programu našeho kanálu Galaktické Vědomí, a jako říkám vždycky a mnohkrát Vám všem děkuju za to, že mne doprovázíte během všech těchto programů, které vysíláme na tomto kanálu.

Jak už říká titul, tento program není nějaký další program navíc, ale spíše program, který dá první startovní výstřel k tomu, aby vyšla konečně na světlo světa tato věc, kterou všichni tak dlouho očekáváme, naše platforma pro sociální aktivity, která se, jak určitě všichni víte, jmenuje ASES.

Znamená také uzavření určité první etapy, kterou bychom mohli považovat za určité zrození, přičemž se právě nacházíme v bodě, kdy začíná další, druhá etapa, kde budeme aplikovat a praktikovat cíle, které jsme si vytyčili během nějakých 5-6 měsíců období vytváření této platformy.

Nejstarší posluchači ví, jaký byl vývoj této platformy a jejích nástrojů, které se daly k dispozici této komunitě, aby i oni mohli být aktivní a sdílet informace.

Pro ty, kteří přišli později teď udělám takové shrnutí a retrospektivu všeho toho, k čemu jsem došli během celého minulého roku.

A taky proto, aby jste věděli CO JE platforma ASES, tak nějak tak doufáme, že toto video budete hojně sdílet, protože tady vysvětlíme jak se věci pohnuly aktuálně dopředu.

Takže v dnešním programu budeme pojednávat o posílání programů pro fondy z Resetu (nezměrné finanční fondy vzniklé RV-revalvací v procesu přechodu globálního finančního systému na Zlatý Standart finálním Resetem finančního systému) skrze platfomu ASES. A právě proto je důležité vysvětlit trochu víc o tom, co jsou fondy resetu a co je platfoma ASES a jak se vytvořil,aby všichni jasně pochopili celý ten proces toho jak jsem došli až sem.

Takže abychom to zrekapitulovali. Proces Resetu je proces, ve kterém se restartuje celá globální ekonomika – za již odsouhlasené spolupráce všech 209 zemí planety – skrze návrat Zlatého Standartu a podložení všech měn zlatem, drahými kovy a minerály.

Součástí bude proces znovuzhodnocení=revalorizace všech světových měn, které díky všem drahým kovům a minerálům a primárním materiálům té každé země budou nakonec vytvářet také, mimo jiné, HODNOTU její měny. Tyto všechny měny nyní v tomto starém systému nesmírně PODHODNOCENY, mají naprosto nevýznamné hodnoty na aktuálním trhu. A jakmile vejde v plnou funkčnost nový globální finanční systém (QFS) podložený zlatem a drahými kovy a minerály, jejich hodnoty nesmírně a neporovnatelně stoupnou.

Tato změma v měnovém systému je známá pod zkratkou RV – REVALVACE (= revaluation), což je v podstatě re-valvace čili ZNOVUZHODNOCENÍ-PŘEHODNOCENÍ měny o rozdíl – nárůstek (jakmile přejde měna na Zlatý Standart), které dostanou vlastníci exotických dluhopisů a měn tzv. „Stoly projektů“, jakmile dojde k Resetu (p.př.: Reset je postupný, po fázích a jeho viditelná fáze začala r.2008 a měla by být ukončena tento rok. Příští rok 2022 by měl být QFS plně funkční v každé domácnosti a s každýn ůčtem).

Jakmile k tomuto dojde (k Resetu), a zde nyní mluvíme specificky o Zimech (stará měna či státní dluhopisy zimbabwe), dináry, dongy, superpecčili, černí orli aj., stopunou mnohonásobně na svých reálných hodnotách, a tak budou tito vlastníci disponovat obrovskými sumami těchto historických či exotických (ale nesmírně pečlivě asi 5 metodami a analýzami) prověřených měn.

Ale vlastnictví těchto nových sum peněz (získaných v precesu globálního Resetu) se snoubí s jistými závazky, které nařizuje nový světový finanční systém. Ve smyslu jistého filosofického a etického kódu, ze kterého tento Reset logicky vyplývá, a který je pro zlepšení životních podmínek humanity. Protože tento proces ekonomického – finančního znovuzhodnocení – přehodnocení ve smyslu RE-valorizace ZNEHODNOCENYCH měn čili procesu NAVÝŠENÍ – MULTIPLIKACE JEJICH HODNOTY je vlastně částečně k tomu, aby se nejenom odměnili držitelé těchto měn (p.př.: hlavně za jejich důvěru v proces a investice), ale také, a to hlavně, k tomu, aby se naplnila humanitární mise Rsesetu.

A proto je ZÁVAZNÉ, aby 80% hodnoty vzniklé revalorizací – procesem Revalvace – byla investována do sociálních projektů, čímž se myslí to, že NENÍ k osobnímu užívání a osobní dispozici.

A tady je místo kde vstupujeme do hry MY, naše platforma ASES, ve které, nebo skrze kterou budeme spolupracovat tím způsobem, že budeme kanalizovat – směřovat sociální projekty. Jinými slovy umožníme platformám financování, které si to přejí, vytváření sociálních projektů v různých zemích a s obyčejnými, řekněme prostými lidmi. Aby tyto platformy, finanční platfomy měli dostatek projektů k financování.

A to je vlatně to, co teď začínáme dělat třeba v Kolumbii, Mexiku, Uruguayi a Španělsku.

Takže teď přejdu k tomu, abych vysvětlil CO JE ASES,a jak se tato platforma vytvořila.

Je to nějakých 5-6 měsíců, co jsem otevřel tento kanál, který sledujete, abych nějak rozšiřoval informace, které se vztahovaly k exopolitice, geopolitice, spiritualitě etc.. V podstatě jsem chtěl na tomto kanálu mluvit hlavně o řekněme vzestupu a rozvoji vědomí naší civilizace a lidského kolektivu. Ty témata, která jsme tady na tom kanále probírali byla veřejností tak dobře vzata a přijata v komentářích a hned nato se vytvořila velmi spolupracující a komunikativní společnost, která sdílela informace a vytvářela názory a debatovala o mých otázkách ve videích z rozdílných perspektiv. Ale jak interface komentářů na you-tube nebylo zrovna to nejlepší místo ani pohodlný formát, tak víte, že jsem se tenkrát rozhodl vytvořit otevřenou skupinu na facebooku, všichni o ní víte (Conciencia Galáctica), aby tam tato komunita mohla svobodně vstoupit a vyměňovat si názory a pohledy svobodně a s respektem. Byla tam 14 dení zkouška pro „neplatícího uživatele“, aby bylo vidět jestli osoby splňují podmínky chování a otevřeného užívání (nikoliv uzavřená skupina) a respektují normy a taktedy tato skupina měla velký úspěch. Čímž chci řáíct, že jsem absolutně hrdý na tuto skupinu an facebooku a v této době máme aktuálně něco kolem 4.000 sledujícícíh kolegů v této skupině, kteří svobodně na této platformě publikují.

Takže když začala tato první etapa, kdy se vytvořila ta první skupina na facebooku, tak neuběhlo mnoho času, když si hodně lidí uvědomilo, že byla mezi členy skupiny vysoká empatie a dobré vibrace, ale publikovat informace o rsesetu na nějaké geopolitické bázi už nebylo jaksi dostatečné proto, aby se změnil svět.

Tato skupina (já NE) začala po mě vyžadovat, aby se vytvořila jakási báze, jakási akční platforma, ze které by se mohly mobilizovat projekty, zdroje a energie směrem k nějaké reálné změně jak společnosti, tak celé planety. A tato skupina vyžadovala, aby se organizovalo něco z téžo platformy nebo z facebookové skupiny a aby se prostě nějak pokročilo v tomto směru.

Takže 21.11.2018 jsem začali oficiálně publikovat ve facebookové skupině Conciencia Galáctica.

Takže teď začínáme přátelé zcela novou vývojovou fázi tohoto projektu a VY jste mě žádali o určitou platformu, na které by se lidé mohli setkávat a vyměňovat si svobodně informace, takže jsem vytvořil ten facebook. A už je to teda hodně dní otevřeno a doposud mě nikdo nezklamal, takže jsem rád, že se to podařilo uskutečnit jako výchozí operační centrum bez nějaké špatné reklamy ani žádných nesmyslů.

Takže teď uděláme o krůček víc, protože mě o to žádáte v osobních dopisech, osobních vzkazech, ale i veřejné komunikaci. A tímto krokem bude založit možné semínko určité pracovní platformy, která bude kanalizovat všechny tyto žádosti a chuť vás všech dělat různé věci.

Ale JÁ jenom položím první kámen, a především musíme hledat nějako funkční dynamiku, pochopitelně, pracovní platformy, udělat logo, ustanovit pracovní prostředí a pracovní sekce, organizaci, pracovní náplň a rozličné druhy zodpovědností.

Já za sebe budu teď pokračovat ve svých prvotních přínosech a příspěvcích, možném designu logotipu a nějakém pracovním desateru-základních pravidlech dobrých úmyslů pro platformu ASES – Aliance Vesmírných Semen. A jak si můžete všimnout loga, tak jsme poněku evolucionovali na Accion Social e Economía Sostenible (= Sociální Hnutí a Udržitelná Ekonomika). Protože jakmile budeme představovat tuto platfomu administrativním entitám a patřičným institucím, může to původní logotipo „aliance vesmírných semen“ znít pro úředníky jako úlet, tak by se platforma úředně presentovala jako Accion Social e Economía Sostenible (Sociální Hnutí a Udržitelná Ekonomika). Ale nicméně to není tak, že bychom se vzdávali svých principů, ale bude to jen a pouze administrativní tvář platformy.

Potom vám poskytneme fomu a vzhled naší práce, abychom se dobře organizovali, protože to bude ze začátku velký nápor lidí. Všechny profesionální profily jsou vítány, speciálně experti na práci po telefonu a základní telematickou organizaci skupiny, abychom mohli dobře rozvinout naše pružné, užitečné a nezbytné nástroje.

Takže ta část, která hovoří o rozvíjení cílů je následující. A toto je opravdu důležité, abyste věděli co je ASES a jak ve skutečnosti pracujeme.

10:00

A mezi cíle, které jsou na prvním místě.

1. ASES je kolektiv osob, které mají za svůj cíl pomoci rozvíjet rozličnými formami jak spirituálními, tak intelektuálními lidskou rasu. Doprovázet jedince při tomto planetárním probuzení.

2. Velká část jedinců, kteří zformovali tuto platformu se řadíme mezi „vesmírná semena“ nebo-li probuzené lidské Bytosti. Jakkoliv to vezmeš. Taky mi říkali: „jak je to možné, že já jsem vesmírné semeno ??“ ..etc…Jednoduše řečeno už jen s tím, že si myslíš, že svět potřebuje nějaký nový Plán a že ty sám/a jsi tady, abys položil základní pilíře nové Země. – Gaie a nové Humanitě, tak jsi tady správně a jsi probuzen, což je ta druhá možnost. Takže tak ohledně těchto dvou pojmů jsou to osoby, které jsou v tomto momentu planetárního přechodu poskytující obecně humanitě svoje schopnosti, intelekt a zručnost, které jsou nezbytně nutné k překonání tohoto přechodu..

3. Některé z cílů ASES jsou spjaty s procesy rozvoje sociálních a humanitních programů, které znovuustanoví a zplnomocní určité osoby, ale i humanitu jako rasu, které budou restaurovat k jejich plné potencialitě.

4. Ayuda de diseňo, planificación, desarrollo i ejecución de proyectos, což je aktuálně, kde jsem dnes, které zlepší životní standart jakéhokoliv živého tvora na planetě Zemi, lidí včetně zvířat, nebo na zemi samotné prostřednictvím prostředků tohoto kolektivu.

5. Kanalizace pomoci, rad a pro komunitní projekty, které to budou potřebovat, což zahrnuje technickou pomoc, poradenství o Fondech Prosperity nebo jiná média ať už osobní nebo technická.

Tady to uzavřeme.

Říkám to tady všechno v tomto úvodu proto, že v druhé půlce videa, za chviličku, budeme zase mluvit o tom, jak budeme realizovat metodologii přijímání projektů a všechno ostatní kolem. Chceme zde tedy dát na vědomí také osobám, které nás nenásledovali hned a/nebo všechny pořady od začátku, co tedy jsme a co děláme.

Dnes (srpen 2019) máme tedy 5 měsíců později, a máme tu otevřené korespondence 15 různých delegací pracovních skupin, čili tam kde jsme reálně teď. 14 různých skupin na Whatsappu, které se udělali velmi brzy mezi nimi ministerstvo práce a různí zmocněnci a zastupitelé, jedna pracovní platforma, která je na facebooku Workplace s různými sály pro rozvíjející se skupiny se korespondujícícm zastoupením, také máme za zády nějakou tu desítku virtuálních konferencí na Skypu mezi různými zeměmi, mezi různými spolupracovníky, zástupci nebo lidmi, kteří navrhují různé věci ..etc.

V tom samém řádu věcí aktuálně pracujeme se čtyřmi mezinárodními zastoupeními, které jsou již operativními a otevřenými. A těmi jsou:

Mexiko

Kolumbie

Španělsko

Uruguay … kde se aktuálně právě skupina-delegace tvoří

Až s obrovskou magickou schopností, vůlí a chutí jít do této záležitosti.

A dalších pět regionálních zastupitelství pro Španělsko, které jsou:

Andalusie

Valencie

Baskicko

Katalánie

Madrid

Toto jsou aktivní operativní skupiny, které v této chvíli pracují (Apr 27, 2019!).

Takže mezi všemi těmi nespočetnými schůzkami mezi všemi koordinátory z Maxika a kolumbie, potom regionálními tady ve Španělsku se vyčistili a dopilovali strategické náčrtky a koncepty, které udělalo studio Dafo, studio skupiny platformy.

Ustanovil se také Etický Kodex, který vidíte na tabuli za mnou:

1. Spojení tvoří sílu.

2. Filosofie „vyhrát-vyhrát“. Win-win je situace, hra, vyjednávání nebo strategie, ve které všechny strany tak či onak těží – neexistují žádní poražení.

3. Respekt k rovnoprávnosti osob.

4. Respekt k etice a hodnotám.

5. Smysl pro povinnost a odpovědnost.

6. Princip průhlednosti, dohody a závazku.

7. Práve v týmu.

8. Oddanost procesům a pracovním skupinám.

9. Závazek důvěrnosti – utajení.

10. Smířlivý duch a vyjednavatel v konfliktech.

Navrhli se a vytvořili role koordinátorů delegací a metodologie a postup při otevření možných nových delegací, který by měl dostat každý koordinátor-delegát skrze jednoduchý základní manuál postupů pro role koordinátorů.

Také se vytvořili formuláře pro organizaci osoby, které vstoupí a přihlásí se oficiálně na tuto platformu proto, aby se připojili k různým pracovním skupinám podle toho, co by se jim líbilo dělat.

A nakonec tento měsíc dáváme formu národním delegacím – zástupcům s hlavní koordinátorkou a pracovní skupinou a vedoucími, kteří se vztahují k oblasti projektů ASES.

A teď dochází k tomu momentu, KDY toto video začíná být zajímavé!

Takže jsme odsouhlasili všechny tyto oblasti projektů přesně pro ten moment otevření zrovna TEĎ. Petice pro projekty a stoly vlastníků dalších finančních platforem, protože my se tady vlastně staráme o to, aby se kanalizovali a organizovali projekty osob za nebo při chodu projektu samotného.

Protože my máme velkou kapilárnost a jsme jaksi v mnoha různých zemích, čímž máme větší možnost, že tato akce se dostane do vědomí právě těch obyčejných osob, které by se zabývali a koncentrovali v rámci této platformy ASES, která už je evidentně zaměřená na to, aby se materializovali jejich platby, aby zdokumentovali svá aktiva, aby ospravedlnili svou osobu a trasování svých aktiv. Takže jsou aktuálně uplně zaneprázdněni svou dokumentací a finančními záležitostmi (což není nic jednoduchého!!).

To čeho se zhostíme my je, že jakmile budou mít tito vlastníci připraveny dokumenty a budou spuštěny konečně resetové platby, tak my budeme mít připravenou celou banku projektů, které by se automaticky dostali k nim tak, že oni by mohli přistoupit k našim návrhům projektům a my bychom zase mohli přistoupit k jejim případným požadavkům a mohli bychom tak distribuovat fondy.

Takže, aspoň prozatím je toto naše teorie.

Řekl jsem, že odteď se toto video stane zajímavým, protože konečně budu vysvětlovat, jak to budeme všechno organizovat.

Jak už jsme nastínili předtím, jedním z hlavních cílů ASES byla vždycky tvorba delegací – zastoupení a pracovních skupin, které spolupracují na návrzích, tvorbě a projednávání projektů, které budou sloužit ZLEPŠOVÁNÍ OBECNÉ ÚROVNĚ ŽIVOTA LIDSKÝCH BYTOSTÍ. A je jedno z jaké země, je jedno typ kolektivu a je jedno jakou potřebu budou pokrývat.

Takže už děláme nějaký čas tuto práci, a to co můžeme dnes říct, že jsme PŘIPRAVENI již PŘIJÍMAT NÁVRHY PROJEKTŮ s konkrétním cílem právě z této platformy. Občas odvysílat a odeslat tyto propjekty na platformy financování, aby je prostudovali a rozhodnou jak budou financovány z Fondů Prosperity, resetu finančního systému.

Takže, ano, v principu hovoříme o slavných platformách vlastníků historických a exotických dluhopisů, měn a cenných papírů, čili aktiv vztahujících se ke směně-výměnně, a tedy jsou to skupiny osob, které jsou v přímém vztahu k procesu směny – výměny nebo-li tomu, čemu všichni říkáme RESET.

To co vám chci taky tady říct, že ASES skrze velmi vážnou a zapálenou práci, kterou až do teď rozvinulo a díky obrovské skupině dobrovolníků, kteří se věnovali plně většinou ne míň než 5 hodin denně, dosáhlo u stolů a skupin vlastníků dluhopisů a měn, kteří jsou velmi přísní a velmi vážní z bezpečnostních důvodů a z důvodů utajení a velmi dobře si prověřují ty, se kterými se chtějí nějakým způsobem případně navázat vztah a s „kým si budou hrát ve svém bytě“.

Dnes bych vám chtěl oznámit s velkým uspokojením, že máme na stole POZVÁNÍ ke spolupráci s konkrétními stoly vlastníků měn a dluhopisů s tím, že máme nějak ustanovit a stabilizovat systém práce a odesílání projektů z ASES na pozdější financování z resetových fondů.

Máme tedy kontakt na ty skupiny, které nás požádaly o spolupráci při setkáních, organizaci a paquetizaci při vytváření pracovní doby a návrhů projektů k financování. Ale, i když je samozřejmě všechno to co říkáme jisté, nedošlo pořád ještě k výplatě aktiv (p.př.: k této výplatě už u některých vlastníků došlo; proces začal na přelomu 19/20 a jen padá-zasahuje na nižší a širší společenské úrovně). A jasněže v tomto smyslu je neustále mnoho nejasností a fám, kdy jedni říkají, že se už vyplácelo, ostatní že ne. Nicméně to vypadá tak, že tyto operace vyplácení jsou již dostatečně bezprostředními. Takže kdybyste si přáli vytvořit banku projektů, kterými můžete dosáhnout na své zdroje pro tyto projekty tím, že se budou studovat a před-vybírat ty, které budou připraveny k použití v momentě, až budou finanční aktiva likvidní.

Taky chci zmínit to, že vztah naší platformy „ASES“ se „Smíšenými soukromými fondy původních obyvatel severního Mexika“ o kterých jsme už udělali jedno video a už jsme také vysvětlili něco v těch předcházejících videích. Ta situace v Mexiku je například nyní absolutně nezlešitelná. Je to tak, že reprezentant, který reprezentuje tyto fondy, pan Mauricio Montijo si přeje, aby tento kanál Conciencia Galáctica byl také veřejným oficiálním sdělovacím kanálem pro tyto fondy. Takže v nejbližší budoucnosti uděláme jedno video, kde dáme všechny informace o těchto fondech.

Nicméně informace z tohoto vide vás určitě hodně překvapí, protože pan Montijo vám odhalí určité „klíče“ – a teď poslouchejte velmi pozorně! – které nejsou tématikou tohoto videa, bude to příště.

Pan Montijo odhalí určitý způsob, kterým by se fondy, které on udržuje, a které požaduje zpět pro celý mexický národ, mohli být požadovány národy celého světa! Každý národ by si mohl tyto fondy vyžádat zpět! Takže vás všechny upozorňuju na toto video s návodem, které vás určitě nenechá lhostejnými.

A jsme vám tady k dispozici k tomu, abychom vám poskytli dostatek informací o tomto tématu a jeho principech.

Chci také nyní učinit určitou veřejnou výzvu, abych pozval již zmiňované stoly vlastníků, takže když to už natvrdo děláme, abychom je kontaktovali a stanovili nějaký protokol naší spolupráce. A že jsme nadšeni, že můžeme spolupracovat s bankami projektů z různých zemí Latinské ameriky stejně jako z Evropy.

Neváhejte a kontaktujte nás, budeme nadšení, když dáme naši vzájemnou spolupráci na projektech do nějaké shody, stejně jako to děláme se stoly vlastníků na druhé straně pro Španělsko, pro Kolumbii a s mexickými fondy.

Takže, abychom to shrnuli, máme připraven personál pro sběr projektů z Mexika, Kolumbie, Španělska, Uruguaye, přičemž Mexiko bude prosperovat ještě extra díky těmto Fondům Prosperity z vlastního soukromého dědictví pana Montija. Taky říkal, že bude pracovat tak, aby se to dostalo ke každému národnímu místnímu výboru v Mexiku. A naše paltforma ASES bude spolupracovat se záměrem, o který nás požádal pan Montijo. Aby měl patřičný záběr, aby také projekty a osoby, které budou mít zájem o kontakt s tímto financováním dosáhly svého zdroje a napomohly tak rozvíjely také tuto platformu.

Takže jak už jsem vám říkal, že to co je jisté dnes je to, že máme konečně skutečnou slovní dohodu se stoly financování, které pokrývají nahoře jmenované země Mexiko, Španělsko a Kolumbii. A já vám chci tady říct, že platforma ASES bude vytvářet svoji banku projektů, aby přijali návrhy od všech osob ze všech zemí, kteří jsou rozhodnuti se k nim dostat.

A rád bych, abyste se vy ostatní z dalších zemí uklidnili, protože budeme spolu utvářet pracovní banku, která bude připravena na moment, kdy se zprovozní stoly vlastníků, stoly vlastníků dluhopisů nebo stoly financování pro jiné země (p.př.: velmi zjednodušeně řečeno: ten moment přijde v okamžiku, kdy se začnou RESETOVAT na Zlatý základ /standart/ konta všech vlastníků POCTIVÉ nabytých financí).

Nicméně teď budeme používat a rozvíjet naši experimentální metodologii s Mexikem, Kolumbií a Španělskem. A tím celý proces začneme, aby se potom, až se objeví způsoby financování a stoly vlastníků měn a dluhopisů z jiných zemí, tak už budeme mít základní metodologii dostatečně vyčištěnou.

23:00 minuta

Takže tyto projekty se budou přijímat a ukládat v bance projektů podle zemí a budou připraveny jako seznam čekatelů pro budoucí stoly vlastníků, kteří nás budou kontaktovat z těch ostatních zbylých zemí. A je jisté, že tyto zkušenosti s Mexikem, Španělskem a Kolumbií přinesou velmi brzy nějakou spolupráci.

Jsme si jisti, že společně se sdílením a rozšiřováním tohoto obsahu, které dosahuje ASES společně s paltformou Fondů Prosperity, objeví se brzy určitě další množství nových stolů projektů také pro jiné země, se kterými by ASES mohla spolupracovat a propojit se na vzájemnou výměnu projektů. Mluvíme zde kupříkladu o Chile, z Uruguay už jsou na cestě, o Argentině a zbytku zemí, kde víme, že už existují stoly vlastníků a očekáváme, a jsme otevření tomu, že s nimi budeme brzy moci spolupracovat.

A já, jak už jsem slíbil a zavázal se kontaktovat – a už to dělám – ty stoly, se kterými už máme navázaný nějaký vztah, aby nám poslaly ostatní mezinárodní stoly projektů, se kterými bychom mohli spolupracovat, abychom mohli trochu více rozšířit naši práci také na ostatní země. To už je na cestě a o tomto se právě už chystáme mluvit.

Takže, jak už jsem to všechno shrnul, budeme teď mluvit o systému, který budeme implementovat pro přijímaní těchto projektů na INTERNACIONÁLNÍ úrovni a tak, aby to bylo ORGANIZOVANOU formou. Uvidíme.

To co vám chci říct je to, že výše jmenované země už budou mít svou vlastní emailovou adresu, kam můžete posílat vaše návrhy projektů ke studiu a také bude další adresa pro ASES-internacional, kam se budou posílat a kde se budou organizovat projekty ze zbytku těch všech dalších zemí. Tyto projekty se budou organizovat zeměmi, které jsou čekateli, se kterými máme dohody a úmluvy, s dalšími stoly majitelů nebo jinými platfomami financování, které budou pracovat v těchto zemích v nejbližší budoucnosti.

Máme celou složku už organizovaných projektů připravených k tomu, že když se objeví možné financování, tak jediné co musíéme udělat je poslat celou tuto složku ke studiu kontaktovanému příjemci co nejrychleji to je možné. Hned se nám potom objeví jeden stůl majitelů dluhopisů z Argentiny, která chce s náma spolupracovat? Boom! Už máme připravených 43 projektů, které jste nám poslali, takže se jim ozveme. Jo, vy jste z Argentiny a chceš projekty? .. tak tady máš, a pošleme mu celý balík. Další. Poslyš, ty jsi z Chile a už jste otevřeli stoly v Chile kde chcete projekty, tak tady ti je posílám těch 32 co máme v krabici .. etc. ..etc.

Takže tímto způsobem budeme postupovat co nejrychleji je to možné.

25:25

Také bych chtěl říci, že celý tento proces je v experimentální fázi, ve které se bude za chodu zpřesňovat a vylepšovat. Také bych chtěl zdůraznit, že při posílání projektů na platformy financování nebudeme vědět žádný čas, který budou potřebovat ke studiu a dokonce ani to, že vůbec odpoví. Takže dáme jednoduše informaci příjemci nebo zájemci o projekt smíření s tím, že co nám odpoví, to je jasné. My vůbec nevíme (a NIKDO k tomu nebude mít přístup) KDE jsou tito vlastníci, ani KDO jsou, máme jen jednu emailovou adresu a telefon a oni to jsou, kdo se musí zabývat studiem projektů a my jim budeme odpovídat, když oni nám odpoví, páč projekt bude ve shodě s jejich plánem nebo jejich vizí. V této chvíli žádnou jinou věc dělat nemůžeme.

26:10

Forma naší práce bude tedy následující.

Jestli patříš k ASES a už jsi se zaregistroval u nějaké z regionálních poboček-zastupitelství ASES, čímž se chce říci, že jsi poslal už vyplněný osobní REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ, takže zbývá jen vyplnit formulář na projekt, který ti zašle Tvoje koordinátorka v té které zemi.

Existuje náš formulář na projekt, kde bude prezentováno pouze RESUMÉ tvého případného projektu. Pouze dvěma stránkami a osmi otázkami, které zodpovíš a velmi zhruba popíšeš tvůj projekt, kdo se do něj integruje čili tvá pracovní skupina, jakému veřejnému účelu budou věnovány akce, poté prostě napíšeš kolik peněz na to potřebuješ a nějaké čtyři otázky navíc.

Jestliže tedy přináležíš už nějaké koordinátorce z nějaké země nebo regionu, bude to tato tvoje koordinátorka, která ti zašle Formulář na projekty, který potom vyplněný pošleš sem do vedení o čemž budeme potom mluvit v pokračování.

Jestli nejsi občanem jedné z těchto zemí Mexiko, Kolumbie, Španělsko a Uruguay, které již mají svá zastoupení otevřena, tak můžou být dvě možnosti. Už jsi se zaregistroval jako člen ASES, nebo jsi to ještě neudělal.

V každém případě z těchto dvou je patřičný e-mail, na který byste měli posílat projekty, aby se zařadily tyto projekty do banky projektů ASES každé země:

areadeproyectosases@gmail.com

Je to ta poslední adresa, kterou ukazuji (27:55) kterou vidíte na levé straně videa v úrovni mého čela v tabulce mailů k zasílání projektů.

Takže tatto adresa platí jestliže nepřináležíš prozatím k žádnému otevřenému zastoupní ASES jakékoliv země, jasné ?

Ale jestli jsi ještě neposlal/la ten list s osobní přihláškou do platformy ASES, tak ji musíš připojit k přihlášce projektu.

Takže KDE JSOU FORMULÁŘE ?

Oba formuláře jsou dostupné na odkazech, kde si je můžeš po přihlášení se ke skupině stáhnout:

Originální odkazy na dokumenty – formuláře:

Zde jsou do češtiny přeložené okruhy sociálních projektů:

Formulář na mezinárodní projekty (+ přeložená česká verze):

https://www.facebook.com/groups/286518351993469/permalink/357553854889918

Formulář na zápis do ASES a poskytnutí osobních dat:

https://www.facebook.com/groups/286518351993469/permalink/357553434889960


Když je tedy vyplníš pošleš je na uvedený mail: areadeproyectosases@gmail.com.

Takže aby bylo jasno, musíš poslat jak přihlášku, tak taky projekt.

A jak tedy funguje ten proces.

Bude fungovat následujícím způsobem. Projekt se zašle na navrženou adresu každé země nebo v případě, že není žádné zastoupení tvé země, tak tedy na tu hlavní adresu mezinárodních projektů.

… zbylých asi 15 minut videa se dopřeloží zítra ….