US ÚSTAVNÍ REPUBLIKA & TRUMPOVA VOLEBNÍ PAST A ZATÝKÁNÍ VYSOKÉ KABALY V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU

Vzhledem k současnému stavu věcí jednoduše v našich Spojených státech neexistuje žádná zastupitelská demokracie ani ústavní republika. Jak to může taky fungovat, když nikdo nikdy neví, zda bude hlasování spravedlivé nebo podvod? To, co v současné době existuje jako volební systém US a volební proces prezidenta, musí být proto zcela zlikvidováno jen proto, aby bylo možné vytvořit nový a spravedlivý a také vysoce integrovaný systém.

State of The Nation

Naši právníci jsou žádáni o “smysluplný přístup”, ale co dobrého by to způsobilo? K destrukci integrity našeho (volebního) systému a systému prezidentských voleb už došlo. A to je to, co by mělo být diskutováno.
Pamatuj, pamatuje na listopad, a zláště pak na 5. den – na léčku a podvod se střelným prachem. Já vím, že důvod není, proč by podraz s prachem střelným, měl navždycky zůstat v zapomění.
V

Zde patří jen poznámka redakce k velmi symbolickému aktu Aliance – Resistence, kdy byly volební podvody odkryty on – line a “v reálném čase” na twitteru, facebooku, instagramu, minds … a jiných médiích přesně v den, který označuje legendární “V”. Zde používají lidé z rozvědky termín “namočit někomu prach” – TO je ten zmiňovaný “podvod s prachem”. Speciálně se vžil tento termín do užívání v současných operacích, kdy se nepřítel, Kabala – Deep State, nechá “dělat zlo papírově-byrokraticky a mediálně”, přičemž je přísně kontrolováno to, aby nezaváděli tato svá rozhodnutí do praxe. Výsledkem je tedy obrovské množství touto metodou získaných obvinění delikventů a spolupracovníků Kabaly – Deep State. Jak jsou blbí a dezorientovaní, tak skáčou do pastí radostně a po hlavě :)… (často se bude vyskytovat v překladech vysokých operativců-fin.analytiků ze skupiny Q – India Eco a Lima Delta, které chystáme).

3days3nights “Je to už delší čas, co byly potichu zveřejněny anony “dohady” o víc jak polovině těch 185. 000 zapečetěných obvinění, které se vztahují k volebním podvodům.” Už je jich 217.799 a určitě jich bude nyní skoro exponenciálně přibývat …

Spojené státy kráčí vstříc Ústavní republice. Jaké budou důsledky pro svět?

Přírodní Zákon je Boží Právo zapsané v lidské bytosti, a proto odráží, jaké jsou zásady božského zákona: lidská bytost se rodí z Božího práva.

Abychom pochopili obrovský rozsah a dopad hnutí Donalda Trumpa a přechod Spojených států amerických k Ústavní Republice, musíme nejprve pochopit, co je to důvěra ve smyslu Svěřenectví.

Svěřenství (neboli fideikomis, případně též rodinný fideikomis) je nezcizitelný majetkový soubor, jehož vlastnictví náleží všem čekatelům svěřenství, avšak držitelem je v konkrétním okamžiku vždy osoba určená posloupností stanovenou zakladatelem svěřenství a uvedená ve zřizovací listině (například nejstarší žijící potomek zakladatele svěřenství). Svěřenství tak bránilo zchudnutí a tím i zániku rodu.[1] V římském právu byl fideikomis druh odkazu pro případ smrti.

.Začněme třeba založením fideikomis, legálního nástroje zvaného svěřenský fond. Ve fideikomis – svěřeneckém fondu, existují tři základní údaje:

1 Správce – fideikomitent

2Poskytovatel (grantu) (ten, kdo něco uděluje)

3 – Skutečný vlastník nemovitosti.

(Zde poskytujeme, pro co největší transprentnost české výrazy v českém prostředí

https://www.moneta.cz/slovnik-pojmu/detail/sverenecky-fond

Tři osoby, bez kterých se svěřenský fond neobejde

  • Správce – ten, kdo naplňuje účel založeného fondu (soukromý, veřejně prospěšný nebo investiční), správců může být i více.
  • Obmyšlený – ten, kdo má právo na využívání účelu fondu, musí však nejprve splnit podmínky, které zakladatel fondu uložil ve statutu
  • Zakladatel – ten, kdo hodlá vydělit svůj majetek do svěřenského fondu (jak fyzická,tak právnická osoba), zakladatel tímto aktem ztrácí k tomuto majetku vlastnické právo

Správce (může jich být mnoho) je jediným administrátorem-správcem jmenovaným poskytovatelem odpovědným za správu aktiva s cílem jeho růstu a jeho implementace a zachování, protože aktivum by nemělo být zchátralé, rozdělované, ochuzené, ale musí růst.

Proč?

Protože existuje příjemce, který může požádat o navrácení majetku, kdy a jak to chce; jak je tomu například u úmrtí postupitele nebo správců, kdy je aktivum opět k dispozici, protože na to má právo.

V případě národních států funguje Trust takto: máme Správce, tj. vlastníka aktiva, správce, který je státem, jmenovaným ke správě aktiv konzistentním, bohatým, čestným a transparentním způsobem za účelem, aby bylo možné implementoval-realizovat její hodnotu, zachovat ji a zachovat její architektonické, geologické, muzejní, krajinné bohatství atd.

Příjemcem je i nadále Lid, protože „Svrchovaný lid“ v jeho potomcích bude i nadále „svrchovaný“, proto děti, vnoučata… zdědí majetek správné a spravedlivé správy majetku národního státu.

Abychom pochopili, jak Trust funguje, musíme pochopit, co se stalo kdysi v samém původu Spojených států amerických, jak to bylo dohodnuto, sankcionováno a stanoveno “otci zakladateli”, jak v Deklaraci o Právech, tak dříve v Deklaraci o Nezávislosti v souladu s Přirozeným Právem-Zákonem.

https://www.ushistory.org/declaration/document/scan.html

Přírozené Právo-Zákon je Božské Právo napsané v lidské Bytosti, a proto odráží principy Božského Práva-Zákona: lidská bytost se rodí božským právem: „Všichni jsme pod jedním Bohem“, neuznávám nikoho mezi Stvořitelem a mnou. To říká Deklarace nezávislosti, ve skutečnosti hrozí odebrání občanství těm, kteří přísahají věrnost jiné, třetí, straně než Spojeným státům americkým. Je tedy mimořádně vznešený a skvostný, ale také je to úplný a uzavřený argument, stejně jako je naprosto legitimní.

Výraz legitimní nemá nic společného s tzv. legálností či tzv. právním pozitivismem korporátně-zednářských “právníků”.

(p.př.: Oba dva termíny jsou opět vymyšleny “korporátními právníky-zednáři” aby dehonestovali a zamlžili jednoduchou skutečnost; až budete hledat téma, najdete jen standartní, filosoficky primitivní zednářsko-soudně-kabalistické výmluvy, polopravdy, kličky, klišé. předsudky a přemety pro ovce, ale málo adekvátních info).

Legitimní znamená, že je pravdivé, nevyvratitelné, absolutní, nemovité, protože Boží (Universální) Zákon je neměnný.

V Přirozeném Právu-Zákoně se člověk rodí bez dluhů, rodí se jako svrchovaná Bytost, a rodí se jako solidární, a nikoliv jako predátor, nekonkuruje, nezbavuje druhého živobytí a je schopen přispívat k výživě těch, kteří to nejvíce potřebují.

To ospravedlňuje zahrnutí Boha do různých Ústav světa (což udělal také Vladimír Putin). Je třeba si uvědomit, že když prezident Trump hovoří, vždy cituje Boha (nebo Stvořitele), který říká věci jako „tato nemoc nám byla zaslána Bohem“ nebo „tato léčba byla zaslána Bohem“ .. atd.

Tady nemluvíme o jednom náboženství více než o jiném, takže ministr zahraničí Mike Pompeo cestuje po světě a mluví o toleranci a náboženském soužití. Tady nemluvíme o náboženství, které musí překračovat druhé, nebo o duchovnu nadřazeném ostatním. Mluvíme o jediném původu pro celé lidstvo.

Spojené státy americké jsou vázány Ústavní republikou,

toto je to velké oznámení.

V komisi SEC – Security Exchange Commission (což je ekvivalent American Consob, kontrolního mechanismu na akciové trhy) není v Edgarově databázi již přítomna United States Corporation – Korporace Spojených Států Amerických, a tedy ani v SEC.

Obchodní status mezinárodního práva soukromého se sídlem ve Washingtonu se již neobjevuje. A tedy právní ani obchodní status společnosti United States Corporation JIŽ NEEXISTUJE.

Mateřská společnost holdingu, ke kterému také patří Italská republika Corporation, tam již taktéž není. V praxi holding ztratil “hlavu-vedení”, protože byl zrušen a rozpuštěn Spojenými státy americkými.

V nedávné době byla společnost United State Corporation zrušena, anulována a zanechána bez účinnosti národem Spojených států amerických, tj. Ústavní republikou, což je skutečný právní a politický charakter Spojených států amerických.

Na prezidentských insigniích nechali zmizet slova „of America“ kvůli prostému faktu, že tento trik spočíval pouze ve vymyšleném dvojníku, jako už je tak zvykem v nejlepších zednářských tradicích, ale i fiktivním dvojníku každé lidské bytosti = „straw man“ (pro španělsky studující: „hombre de paja“. ..studuj termín!), nebo-li česky „slaměný člověk“ (člověk stvořený byrokratickým Matrixem prostřednictvím Rodného Listu = akcie na burze).

Vytvořili právní fikci tím, že nechali zmizet (papírově) samotnou Lidskou Osobu, která se naštěstí ještě stále objevuje v Ústavě, a vytvořili dvojníka, který se nenazýval národem (protože jej nemohli nazvat jako národ), nýbrž USA.

I když ve skutečnosti všichni víme, že se jim říká Spojené státy americké, USA.

Pochopili jste nebývalý rozsah této novinky?

Žili jsme dosud v kompletním klamu.

Vytvořili společnost, učinili ji soukromou, zneužívali nás, lidi, kteří jsme stejně tak fideikomitenty – správci, jako i zakladateli – příjemci; Takže nás podvedli dvakrát (podvedli tak nejen nás, ale také všechny naše potomky), obrali nás a kompletně ožebračili, a zejména stát, jak ho známe, už není takový, jaký jsme si mysleli, protože to není nic jiného než komerční podnikání, které generuje zisky.

Ale stát NEMŮŽE VYDĚLÁVAT ZISKY,

stát JE MUSÍ pouze SPRAVOVAT!

A účelem, cílem a záměrem SVĚŘENSTVÍ je vlastní správa moudrá a obezřetná a s ohledem na prospěch pro všechny, přičemž je nutné nezapomenout, že

v americké Ústavě existuje PRÁVO NA ŠTĚSTÍ, a ne právo na práci (a není to malý rozdíl);

takže, už chápete, jak se tato původní situace liší od současné situace?

Italská situace

Itálie není výjimkou. A to natolik, že jsme byli americkými občany, bez residence.. Prohráli jsme válku, vstoupili jsme do této holdingové společnosti, dohody byly jasné těm, kdo je podepsali, a ve skutečnosti jsme se stali společností, ve které byl ministr financí, dokonce i v době vlády Itálie, kdy byl Mussolini ministrem korporací, v roce 1933 odešel do Ameriky a s prezidentem Rooseveltem podepsal spolu s mnoha dalšími zeměmi přistoupení Itálie k FEDu.

Od té chvíle byl italský stát v bankrotu vyhlášen jako národní stát (o který se nyní pokouší znovu, právě proto, že jsou součástí korporace).

Otevírám závorky, abych poukázal na to, že „suverénní“ státy NIKDY nekrachují, protože na rozdíl od korporace neexistuje žádné selhání.

Národní stát nikdy nezklame, protože se řídí přirozeným zákonem, nezajímá ho veřejný dluh, nemá žádné účetní knihy, které by plnil, pouze spravuje. A bohatství národního státu je NEKONEČNÉ, protože je založeno na energii, výrobě, duši, duchovní, fyzické, duševní podstatě, vynalézavosti a talentu „svrchovaných lidí“, které vytváří bohatství, energii a prosperitu.

Rovněž poukazuji na to, že Itálie od doby, kdy byla vypracována naše ústava nikdy nebyla autonomní, když jsme byli zemí okupovanou spojeneckými vojenskými silami, a kdokoli s přesností četl určité kroniky ústavodárného shromáždění, ví, že během jeho přípravy byla americká armáda „slyšet“, že opravovala různé články.

Pamatuji si, že v této době jsme již neměli štočky (polygrf.term.) z lyry, protože nacistická okupační linie měla stále kontrolu nad městem Milán, které bylo v té době ústředím Italské Banky, kde byly uchovávány výše uvedené štočky.

Na konci druhé světové války jsme proto nemohli tisknout naše peníze. Právě z tohoto důvodu Američané vytvořili nové štočky, slavnou Am-liru, protože neexistovala žádná cirkulující likvidita a nemohli jsme si tedy vůbec nic koupit.

Nikdy jsme nebyli skutečně svobodnou zemí, byli jsme vedeni jen k tomu, abychom tomu věřili, a byli jsme podvedeni jak v letech poválečné rekonstrukce, tak i v letech poválečného ekonomického rozmachu.

Důkazem toho je skutečnost, že referendum mezi monarchií a republikou se konalo, když jsme měli na našem území spojenecké okupační jednotky.

A myslíte si, že suverénní země rozhoduje o svém politickém režimu, zatímco má na svém území okupační jednotky?

Cassibileovo, dlouhé a krátké, příměří a Pařížská smlouva (stále neznáme tajné klauzule), četli jste je někdy?

Vypadají jako mírové smlouvy, které Itálii zprostily odpovědnosti za vstup do války po boku Hitlera?

Říká vám něco Marshallův plán? Jedna miliarda a 204 milionů dolarů z roku 1947 na 3/4 roky jen pro Itálii?

Itálie jako skutečný, autonomní a suverénní stát nikdy neexistovala.

Francouzská i sovětská revoluce jsou metaforami toho, jak budou masy vedeny zednářskými elitami, které se rozhodly vytvořit „nový řád“ na základě falešné sociální smlouvy jednotlivců s entitou zvanou „Stát“, která nahradí Boha. „Smysl historie“, Rafael Palacios.

https://www.therealsoniabarrett.com/news/articles/14-government-articles/60-understanding-the-contracts-of-the-matrix3x3

Itálie jako skutečný, autonomní a suverénní stát nikdy neexistovala.

Tak abychom se vrátili zpět do Spojených států, Republika je tedy opět aktivní, a proto Trump vždy mluví o Ústavě, protože je jejím věrným obráncem, který ji chrání a prosazuje, protože to je jeho odpovědnost.

Tato významná událost povede k rozpuštění všech států,

tak jak jsme je doposud pojímali, počínaje Německem, a poté postupně všech evropských států, a to na základě skutečnosti, že se dosavadní vykořisťovací model již byl rozpuštěn, a proto skončila Anglie (p.př.: London City – obchodní evropské kontrolní centrum Deep State – Kabaly – Matrixu).

A to natolik, že v důsledku této operace se královna Alžběta II. stáhla ve správný čas, protože vztahy, které měla se Spojenými státy, byly dalším Správcem jiného Svěřenství, které spojovalo Ameriku s podřízeností a ekonomickým a obchodním otroctvím anglické koruně. Ale bohatství ve všech formách šlo NIKOLIV do Velké Británie, ale do instituce Koruny, která jde daleko za hranice existence konkrétního krále nebo královny, a to bez ohledu na to, že předseda vlády zabírá Downing Street 10.

Mluvíme o Svěřenství, které sdružuje celý Commonwealth, a která sahá od Kanady po Austrálii, plus řadě nekonečných satelitních zemí, mezi něž patřila i Indie (která musela s Ghandim vést nenásilnou válku, aby se ho zbavila) – majitel bohatství poloviny světa.

Touto operací se Donald Trump osvobozuje od mocného Svěřenství (trustu) koruny a stává se státem svrchovaného národa Přirozeného Práva-Zákona, který na základě tohoto nového statusu uznává nad sebou pouze Boha.

Návrat k Ústavě navíc vyvolá řadu akcí a kompenzací zvaných „Opravné prostředky“, které musí být vyplaceny všem zemím, které byly vykořisťovány, prostřednictvím podvodů, lží a zrady velké části lidí a národů, a které musí být odškodněny za utrpěnou škodu, včetně Itálie.

Nyní je to jen otázka čekání, než na nás přijde řada (což bude vzhledem k tomu, že jsme mezinárodní doupě Deep State, poslední). S největší pravděpodobností je toto mnohonásobné uzavření, blokáda, která se pro nás připravuje pomocí mocných prostředků strachu přenášených mainstreamovými médii, posledním pokusem, protože pokud se Trumpovi podařilo uzavřít to mezinárodně, znamená to, že je uzavřeno definitivně. Je nutné počkat jen pár měsíců.

Jsme krůček od naší legitimní svobody, získané skutečností, že se narodíme, svobody, kterou budeme muset učit naše děti, a kterou budeme muset důkladně pochopit, abychom zajistili, že se taková věc už nikdy nestane.

To, co nám udělali, je ohavnost spáchaná proti lidskosti, zejména proti dětem, nevědomým otrokům a obětem toho všeho.

Tento okamžik je slavnostní, a proto na závěr děkuji všem, kteří to umožnili, a kteří zasvětili svůj život tomu, aby se to všechno stalo, a kterým by měla být vyhrazena všechna možná vyznamenání, protože si to za svou obrovskou a nezměřitelnou práci zaslouží.

Nakonec upřímně děkuji paní Valerii Gentili, ženě, kamarádce, tvůrkyni, spolu s dalšími odvážnými vlastenci za studie a výzkumy, kterými níže podepsaná informovala širokou veřejnost, vědoma si toho, aby se tyto důležité a rozhodující znalosti neztratily, a všem lidem se mohla sdělit pravda, která byla příliš dlouho skryta a zadržována celému lidstvu.

Autor: Leonardo Santi. Tento článek byl poprvé publikován v italštině zde.

A ve španělštině zde, La TradicionViva


Jak jsme již v minulém článku uváděli, opakovaně zde doplňujeme, že:

Status České Republiky je také změněn a již také není Korporací Kabaly-Deep State.

zaslala nám “Ála” do pošty: 11:59 Pro všechny kteří nevěřili, že se 20.04.2020 dle putinových hodinek nic nestane. A ono se stalo. Další v pořadí….
Tak jak jsme avizovali zánik Bundesrepublik Deutschland, nyní bylo dáno i ve známost se zpožděním, asi to mělo nějaký smysl, o „zrušení“ České republiky Ltd
V obchodním rejstříku v Británii už je nový zápis.
O spící společnosti České republiky Ltd
https://beta.companieshouse.gov.uk/company/04706523/filing-history
a v zápětí …. Národní rada ČR vydala dekrety 1, 2, a 3
https://aliancenarodnichsil.cz/narodni-rada-ceske-republiky-dekret-c-i-o-suverenite-ceskeho-statu/comment-page-1/
https://aliancenarodnichsil.cz/narodni-rada-ceske-republiky-dekret-c-ii-o-bezpecnosti/
https://aliancenarodnichsil.cz/narodni-rada-ceske-republiky-dekret-c-iii-o-ochrane-pred-cizi-propagandou-a-statnich-symbolech/#more-6012
Snažili jsme se mnohé roky vysvětlit lidem na přednáškách, že jsou otroky ve firmě, ale mnozí to nechápali. Dnes výše uvedeným protokolem je vše potvrzeno. Totiž do Jaltské konference musí být všechno anulováno a to se nyní odehrává. Prosím Slováky, aby si to také našli. Děkujeme…..
tereza dodává:
Např. u Bundesrepublik Deutschland se v registru UPIK objevilo navíc v kolonce obchodní jednotka Deutscher Bundestag. Změnilo se sídlo, změnil se šéf, změnil se kód země. Porovnejte
zde: https://app.box.com/s/2yhl7wguwnb7vo2y1x3wrfk5uuedg2os
zde: https://app.box.com/s/lylnpyux5cdjx22y4dn6ulb2chq6f9sc
Je také zajímavé sledovat u jednotlivých zemí SIC kody (obor činnosti). Německo má 9121 – legislativní orgán (Legislative Bodies) a Česká republika má 7389 – Business Services, Not Elsewhere Classified = obchodní služby, jinde neklasifikováno. Více najdete na: siccode.com
Další článek následuje…..


Vzhledem k tomu, že Evropa je okupována Spojencinemá vlastní legitimní právní systémvstoupí v platnost americké Stanné právo.

GITMO se připravuje na dlouhodobou operaci.

..a tahle je o tom,

… kterak Trump a jeho Qtým chytili Demokraty ve Sting operaci zahájené v roce 2017.

Demokraté ještě stále nevědí, že byli chyceni v brilantní skryté operaci organizované Trumpovým Qtýmem (Q+intelkomunita) .
Demokratická strana, která je v součinnosti s Deep State a globalistickou klikou Nového světového řádu (NWO), měla 4 roky na to, aby tyto volby ukradla, a stejně to uplně posrali – ostatně jako všechno, co jim přijde pod ruku – opravdu!
“I hloupý politik ví, že čím déle bude počítání voleb pokračovat, tím větší bude šance, že volby budou ukradeny. Zloději prostě potřebují čas na provedení všech špinavých akcí nezbytných k ukradení hlasovacího lístku bez zanechání otisků prstů. Je relativně snadné ukrást volby, ale pouze když se nikdo nedívá na místo činu. V den voleb 2020 sledoval CELÝ SVĚT nesčetné scény kriminality, které supervizovali Demokraté po celých Spojených státech. Nejen to, že Trumpův tým nechal odstavit celou zemi, zejména z jejich předchozích míst činu z roku 2016 (p.př.: u Hillary to snad nakonec byly až desítky milionu fixlu!) Teď, když byly Demokrati přistiženi při krádeži voleb, co budou dělat?!”

Trumpovy hlasy dopadli asi stejně jako v kterékoliv jiné banánové republice včetně Čech a Slovenska. Ale i přesto si myslím, že i v česku se najde neuvěřitelné množství ještě žijících ukltraidiotů, co si myslí, že volby jsou “poctivé” a zobrazují “vůli voličů” .. jak říkal kamarád: ..”Každý den se rodí obrovské množství hlupáků a naivků, kteří vroucně touží po tom být podvedeni. A já je jen uspokojuju” .. (prodával falešná afrodiziaka:).

Jde to tak daleko, že už první den voleb otiskl WT zprávu o skoro dvoumiliónovém volebním podvodu !!!

Zde nabízíme celé vlákno s natočenými podvody a tvářemi on-line.

Sting”

Ale stejně tak jako měli Demokraté 4 roky na to, aby přišli s plánem ukrást prezidentské volby POTUS 2020, udělal to i Qtým Trumpa, který úspěšně a efektivně zmařil celý tento složitý plán.

“NEJVĚTŠÍ OPERACE VOJENSKÉ ROZVĚDKY V DĚJINÁCH”.

Původ a historie skupiny Q.

Generálporučík Thomas Mcinerney zaklapne jako poslední víko nad digitálním systémem počítání volebních hlasů použitého pro volby POTUS 2020.

 Tento systém se nazývá Hammer/Scorecard a byl získán NSA a CIA za Obamy. To může být důvod, proč JIŽ máme tyto závady podchyceny.  Mcinerney říká, že 3% hlasů se mění z Trumpa na Bidena. To je důvod, proč v mžiku vidíme, jak masivní vedení ze strany Trumpa najednou v okamžiku mizí a ukazuje 100% hlas pro Bidena a nulu pro Trumpa. 

Držte si klobouky, přátelé! https://forbiddenknowledgetv.net/72983-2/

kdyby to z you-tube zmizelo, je to ještě na Daily Motion

Když se profesor z Princetonu, Andrew Appel, rozhodl nabourat do hlasovacího zařízení, nesnažil se napodobit “ruské útočníky”, kteří se minulý měsíc nabourali do databáze Demokratického národního výboru. Nenapsal škodlivý kód, ani se nezdržoval poblíž volební místnosti, kde mohou stroje zůstat celé dny nehlídané.

Místo toho si jednu hlasovací mašinu koupil na internetu, aneb:

Jak hacknout volby v 7 minutách.

Ono je to totiž STARÉ TÉMA … člověk by řekl: .. “vyřešeno” … ale kdepák, to by nebyl “semito-chazarský mrdhausstán”, kdybychom řešili něco jako “volební elektronické problémy” natožpak čisté a transparentní podvody .. i přes všechna soudní líčení a vydané rozsudky .. smazané pochopitelně z médií …

Joe Biden se před kamerou otevřeně přiznal k celostátnímu volebnímu podvodu, stejně jako otevřeně přiznal, že zadržel miliardu dolarů Ukrajině, aby nechal vyhodit prokurátory, kteří se zabývali skandály Burisma, které se týkaly úplatků jeho synovi, Hunterovi.

Joe Biden: „Dali jsme dohromady, myslím, tu nejrozsáhlejší a nejinkluzivnější organizaci 
pro podvody s voliči v dějinách americké politiky.”

Prezident Trump má ve skutečnosti přístup k privilegovanějším údajům a utajovanějším informacím než kdokoli jiný na naší planetě. Prezident USA má k dispozici vyšetřovací pravomoci FBI, CIA, NSA a DIA.
Vzhledem k těmto, ale i mnoha dalším tvrdým faktům si Demokraté opravdu mysleli, že by mohli ukrást volby “jen tak”, a zahájit “Biden-Harrisovu administrativu” bez jakékoliv kontroly?

QNATION

To, co zde Trump (Qtým) ve skutečnosti udělal, bylo prostřednictvím nesmělosti vytvořit tak atmosféru beztrestnosti. Tímto způsobem jsou demokraté ukolébáni do falešného pocitu, že by mohli uniknout krádežím těchto voleb třeba ZA DENNÍHO SVĚTLA, o které se právě teď snaží.
Mezitím Trumpův Qtým celou dobu sledoval všechny možná místa činu pod extrémním dohledem a digitálním monitoringem Kvantového Volebního Systému (Quant Voting System)..

Podvody, i v tom největším pobouřením, stále nerušeně probíhají svým vlastním tempem a právě v tomto momentu a pravděpodobně na mnoha amnoha místech země. Podívejte se na toto minutové video.
.
 
Jako nejvíce efektivním se pravděpodobně ukazuje zatím všude zmiňovaný a velmi brzy identifikovaný podvod s vodoznakem

Demokratičtí zločinci neudělali ani jeden jediný pohyb nebo manévr, při kterém by nebyli pozorováni, usvědčeni a zaznamenáni.

Jinými slovy, Prezident a jeho tým je převezl a dostal kompletně všechny!

Existuje mnoho historek z této Sting operace, které jsou daleko nad rámec této expozice; Stačí říci, že existuje prezidentský Plán, který je prováděn s absolutně precizní přesností.

Důkazem je to, že nejen nynější “levičáci”, ale celá naprosto zoufalá Kabala až doposud upadala naprosto bezchybně (p.př.: jednoduše celé volební období jen jen jedna past ve druhé jako nekonečná ruská matrjoška :)) do všech Trumpovým Qtýmem nastražených pastí, které na ně byly tajně předem připraveny s kočičí obezřetností a nekonečnou lstivostí vojenské rozvědky a patriotů.
Kam umístit největší pasti bylo stejně snadné jako sníst koláč:

  • Michigan,
  • Wisconsin,
  • Pensylvánie,
  • Gorgie,
  • Severní Karolína,
  • Arizona atd.

A tak dopadla nejvíce obnažená a bezohledná volební loupež v historii USA. A nyní se objevují všechny důkazy.

Demokratičtí delikventi zanechali mega důkazy na všech místech svých činů.

Ve své nerozvážnosti a zoufalství za každou cenu zvítězit se skuteční spoluspiklenci na zemi chovali, jako by jim mohla projít i krvavá vražda. Právě tento falešný pocit bezpečí vedl k velmi místům, kde byla volební zloinost nejfrekventovanější a nejintenzívnější.

Ti, kteří se dopustili všech zločinů v anketách, udělali takové množství chyb, že to prostě hlava nebere. A ani se nepokusili zahladit stopy!

Závěrem snad asi jen to, že když se snažíte uniknout z „nejodhalenější a nejbezohlednější volební krádeže v americké historii“, měli byste si aspon sakra zmapovat únikovou cestu.

Nyní vypomáhají volebním okrskům ve všech státech vojáci a letci Národní Gardy.

Trump jim jednoduše umožnil udělat v reálném čase přesně to, co Demokraté dělali v každém státě – svém bitevním volebním poli.

Jakmile Biden vyhlásí vítězství poté, co získal potřebných 270 volebních hlasů, tato obrovská MODRÁ vlna zločinu se navždy zhroutí.

A Trumpův Qtým může zahájit proces stíhání mnoha VIP Demokratů, kteří jsou vinni ze spolupráce na tomto složitém zločinném spiknutí.
Mezitím je nanejvýš důležité, aby všichni vlastenci pochopili, že následující varování stále platí. Gesara World News “Golden Age”

Tento názor z Gesara World News se plné shoduje s našimi informacemi a resonuje s naším, včetně detailů, proto ho otiskujeme.

Různé internetové zdroje tvrdily, že mají zákulisní přístup k tiskovým zprávám, které ještě nebyly veřejnosti dostupné. Povídalo se, že DHS tajně oznámila „volební audit“, který tvrdil, že „80 % hlasovacích lístků neprošlo kontrolou integrity hlasovacích lístků.”

Ministerstvo vnitřní bezpečnosti ohlašuje audit volebního procesu

(má podezření od roku 2018) a v 48% kontrolovaných hlasovacích lístků, které demokraté obdrželi, nalezlo důkazy o podvodu. Dále překlad tiskové zprávy, kterou vidíte.

Podvod je plně prokázán.

Poznámky z tiskové zprávy DHS: Toto vydání není veřejné. Můžu sdílet odkaz, co chci, ale pokud nemáte u svého zaměstnavatele účet AP OneWire, prostě ho neuvidíte. Nikdo jiný také nedovolí, aby to vyšlo na veřejnost, tak jsem se rozhodl to prozradit. Zasloužíme si vědět, o co jde.

DHS dává na vědomí akci volebního auditu po zmařených volbách POTUS 2020 USA, které vyvolávají zmatek a pobouření mezi volebními skeptiky. V překvapivém vývoji událostí ministerstvo vnitřní bezpečnosti oznámilo, že federální vláda plánovala a popravila tyto volby. Bylo zjištěno, Aby bylo možno nějak určit rámec a míru podvodu ve volebním systému, usneslo se, že tyto podvody byly záměrné. Se zmatenými výsledky voleb je počet identifikátorů podvodů nalezených v tomto pikantním matriálu je ohromující.V rámci nového volebního protiopatření ministerstva vnitřní bezpečnosti bylo celostátně zkontrolováno více než 14 milionů hlasovacích lístků.

V 19:18 EST, 80% hlasů selhalo v rámci tohoto opatření při kontrole integrity hlasování. Níže je uveden přehled protiopatření volebního oddělení pro vnitřní bezpečnost. Nejvyšší frekvence těchto neoznačených hlasovacích lístků pochází z Arizony a Michiganu, kde více než 48% písemných hlasovacích lístků tento vodoznak neobsahovalo. Tyto hlasy drtivou většinou podporují demokratického kandidáta Josepha Bidena. „Toto volební protiopatření nebylo schváleno ani hlášeno prezidentem ani kandidátem Bidenem. Šlo o podkladový audit plánovaný od května 2018. V tomto scénáři je až příliš jisté, jaké budou výsledky tohoto auditu.“ .

Zde je příkaz k provedení tohoto úkolu. https://www.dhs.gov/news/2018/09/13/secretary-nielsen-statement-president-trump-s-election-security-executive-order

Advokát generála Flynna, Sidney Powell, zažalovala Bidena v programu Lou Dobbsové, že mají důkazy o tom, že ke změně počtu hlasů byl použit software (HAMMER a Scorecard). Pro ty, kteří to nevědí, je tento software určen pouze pro zpravodajské agentury proti nepřátelským zemím.

US Ministerstvo spravedlnost schvaluje použití ozbrojených agentů k vyšetřování volebních podvodů.

Delegátka z Republikánské strany v Michiganu odsuzuje, že software používaný k sčítání hlasů (nazývaný Dominion) byl naprogramován tak, aby převedl 6 000 hlasů na Demokraty, a protože by byl použit ve 47 krajích, ukradli by půl milionu hlasů. https://mobile.twitter.com/TrumpWarRoom/status/1324782215251824643

Generální prokurátor Utahu podpoří Trumpa při soudním sporu o volební podvody.
Generální prokurátor v Utahu Sean Reyes v pátek oznámil, že podpoří požadavky právního týmu prezidenta Donalda Trumpa na řešení případů podvodů s voliči ve více státech.
https://bles.com/america/el-fiscal-general-de-utah-apoyara-a-trump-en-su-demanda-por-fraude-electoral.html

Software, který ukradl volby v Michiganu, byl použit také v ostatních státech, které následující den upravily svůj výsledek ve prospěch Bidena. https://www.thegatewaypundit.com/2020/11/huge-corrupted-software-used-michigan-county-stole-6000-votes-trump-also-used-swing-states-pa-ga-nv-mi- wi-az-mn

Nejvyšší soud nařizuje oddělit, spočítat a ověřit hlasy v Pensylvánii, které přišly po uzavření volebních místností!
(Pamatujte, že když byl počet přerušen, Trump vyhrál o 16 bodů a vzdálenost 700 000 hlasů). Pokud tyto hlasy zůstanou zachovány, podvod bude prokázán. https://www.thegatewaypundit.com/2020/11/breaking-justice-alito-orders-ballots-received-8pm-election-day-pennsylvania-segregated-secured-counted-separately

Americké ministerstvo spravedlnosti vyšetřuje volební podvody v Nevadě, protože hlasovaly tisíce neregistrovaných voličů v tomto státě.
https://www.thegatewaypundit.com/2020/11/justice-department-looking-allegations-voter-fraud-nevada-trump-legal-team-identifies-thousands-illegal-votes/

To, co běželo jako fáma, se začíná potvrzovat, i když ne tak přehnaně, jak se říkalo. Software “Dominion, s nímž byly odcizeny volby ve 47 okresech v Michiganu, a použit ve 30 dalších státech, najal služby firmy Brownstein, Farber, Hyatt & Schreck, kde funguje, nic víc a nic méně, než bývalá šéfka štábu vůdkyně Demokratické strany v Kongresu, Nancy Pelosi. Tato data je velmi důležité posunout, protože Pelosi se pokusí prosadit jako „přechodná prezidentka“, a tímto bude zcela zneplatněna a neutralizována. https://www.tapatalk.com/groups/theerant/the-dominion-software-is-nancy-pelosi-a-silent-par-t107502.html

Správci Pošt odsuzují manipulaci s hlasy odevzdanými poštou. https://bles.com/america/ee-uu/denuncian-manipulacion-de-boletas-electorales-por-parte-de-los-administradores-del-servicio-postal-de-ee-uu.html

Pensylvánský volební zákon výslovně říká, že hlasy nelze přijmout, pokud jsou školy zavřeny v 20:00. Dny před volbami se to soudci tohoto státu pokoušeli změnit, ale nejsou na to vyškoleni, protože je to legislativní záležitost, takže Nejvyšší soud bude souhlasit s Donaldem Trumpem a bude stát za ním … říká toto vlákno na Twitteru:

Všechny tyto státy (viz tweet) používají poškozený software Dominion, takže jejich hlasy musí být spočítány.

Generál Flynn:

„Digitální vojáci: Nepřestávejte svítit světlem a demaskovat Temnoty před námi.“

https://mobile.twitter.com/GenFlynn/status/1325067417102508032

Úředník odsuzuje volební podvody v Detroitu sčítáním nelegálních hlasů. https://www.thegatewaypundit.com/2020/11/breaking-detroit-precinct-chair-says-voting-irregularities-poor-training/

Prezident Trump na tiskové konferenci odsuzuje volební podvody! (Přeloženo do španělštiny).

Demokratický prokurátor odsuzuje podvody ve Filadelfii: „Je to převrat proti prezidentovi Spojených států.

Ředitel CISA popírá, že by volební podvody s vodoznakem byla fáma.
https://www.cisa.gov/rumorcontrol

Generál Flynn uvádí: „Jsme v procesu demaskování procesu, který začíná počítačovým systémem, a když [demokraté] nezískali vítězství, bylo dokončeno hlasováním poštou.“


Charlie Ward: 

„Nepřekvapilo by mě, kdybychom měli před Vánoci oznámení NESARA a do 120 dnů bychom měli nové prezidentské volby.”


SHAEF – jednotky Aliance se spolu se speciálnímí oddíly NATO a národními armádami 17 států již začali masová zatýkání nejen evropské, ale také české a slovenské Kabaly – Deep State.

Matthew Van CZ 2 hod V Meklenburských novinách se na žádost lidí objevilo sdělení o americké vojenské policii SHAEF. SHAEF je zde nyní výhradně na pomoc pro veřejnost, která by byla napadena jakýmkoliv způsobem německou státní policií, státním zástupcem, politiky či jinými „státními činiteli.“ Jsou zde na pomoc při zatýkání pedofilů a sítí této organizace, ochranu pro svobodné mínění proti politickým stranám, korupci atd. Lidem je doporučeno, aby nežádali o pomoc vojska SHAEF ve sporech s finančním úřadem a policií, to se bude řešit v budoucnu. Nutné schovat veškeré dokumenty a jména zúčastněných osob.

Dáváme sem koktejl informací od patriotů z fb z MSM, protože UŽ I MSM (sračkometální MaSMédia) informují v kódovaném (i v normálním jazyce) o zatýkání na nejvyších místech jak slovenské, tak české vlády.

Pro ty, kteří nesledují intel-informace (už vůbec nezmiňujeme retardy a jiná, dnes už legrační, “matrix-monstra”, co používají sousloví pro bezmozky: “kospirační teorie”), žádné dobré zprávy neexistují kromě: .. buď trpělivý, mysli a medituj, aby jsi zjistil/a JAK to ve skutečnosti je, nebo budeš pořád upe zbytečně v depresích, a umřeš mnohem blbější než jsi se narodil/a .. Razítko ..Podpis. :).

Musí rozřešit svou “otázku Sfingy”:

KDO vládne”, “KTERÁ bije” a “KDE je sever” …a nakonec kde jsou jaké strany barikády :).

Nejnovější rotace obrněných jednotek “Atlantic Resolve” začíná tento týden. 

Jde o zajištění Evropské odstrašovací iniciativy, a podpory armády USA. 

Spojené státy na misi Atlantic Resolve tvoří přibližně 6 000 vojáků přidělených obrněným, leteckým a logistickým jednotkám pod dohledem (pokročilého) velitelství divize se sídlem v Poznani. Polské Záložní a národní gardové jednotky v aktivní službě rotují z USA. Spojené státy S jejich vozidly a vybavením po dobu devíti měsíců. Tato nasazení na špičce zajišťují, že síly americké armády. Spojené státy Udržujte stálou a věrohodnou přítomnost v boji za odvrácení agrese v regionu. Rozmístění uvedených a důvěryhodných amerických sil pro boj v Evropě je důkazem silného a neúnavného amerického závazku vůči NATO a Evropě. https://www.eur.army.mil/ArticleViewPressRelease/Article/2396430/press-release-latest-atlantic-resolve-armored-rotation-this-begins-arriving

Společné operace Německa, Francie Spojené státy a Nizozemsko. 

Tento podivný tweet, který informuje o pouhém telefonickém rozhovoru mezi velitelem spojeneckých sil (SHAEF) a německým generálem na podporu (který má na starosti koordinaci armád pro nasazení v Evropě), vítá jeho spolupráci, pokud ji synchronizujeme s tím, co se děje ve Spojených státech, může také varovat před zásahem, který má dorazit. (Po tweetu, ve stejném duchu). 

Tento nedávný tweet generála Flynna s vlajkou s nápisem „armáda s Trumpem“ naznačuje, že se v těchto dnech může něco stát. https://twitter.com/GenFlynn/status/13243343278322464?s=09

Bylo mi řečeno, že americká armáda je připravena podpořit Trumpa v jeho zprávě o podvodech,a že v Evropě se také připravuje napovstání islamistů, kteří dorazili do hotelů a přijímacích středisek. Směřujeme k válce.

Akcie Twitteru spadly, a akcionáři i klienti utíkají, seč jim nohy stačí .. 🙂

Poslední necenzurované video Johna Fitzeralda Kennedyho těsně před jeho zavražděním.
Po vítězství v prezidentských volbách v roce 1960 se Kennedy dozvěděl od prezidenta Eisenhowera šokující pravdu. Kontrolní skupina zřízená k provádění vysoce utajovaných projektů zahrnujících ukořistěné nacistické létající talíře a mimozemské technologie, skupina Majestic-12, se stala ryze kabalisticko – Deep State vládní agenturou. Eisenhower však varoval Kennedyho, že projekt MJ-12 musí být ovládnut. Představuje přímou hrozbu pro americké svobody a demokratické procesy. MJ-12 se stavěl proti Kennedyho úsilí na každém kroku. Když byl Kennedy na vrcholu svého úspěchu, a nutil CIA sdílet utajované informace o UFO s jinými vládními agenturami kvůli dohodě se Sovětským svazem o společných lunárních misích, dosažené 12. listopadu 1963, byl následně o deset dní později zavražděn.

https://exopolitics.org/video-kennedys-last-stand-jfk-assassination-uncensored/

Zpráva White Hats # 68 – Planeta na pokraji

https://whitehatsreport.com/whr-68-a-planet-on-the-brink/

Ve volbách, WHR, autor Paladin

3. listopadu 2020

Náš standard vydávání Zpráv Bílých Klobouků v průběhu let vždy vycházel z informací, které je třeba zveřejnit. Nikdy jsme nevydávali zprávy jen proto, abychom vydávali zprávy navzdory přání našich čtenářů o opaku. Když jsme neměli co publikovat, mlčeli jsme.

Můžeme říci se vší upřímností, že toto je nejdůležitější zpráva, kterou jsme kdy vydali a která říká něco na základě odhalení, která jsme zveřejnili za posledních 10 let. Dnes, 3. listopadu 2020, USA určí, zda prezident Donald Trump získá další čtyři roky v Bílém domě nebo zda budou USA ztraceny v Číně, a zůstanou Kabaly a světlo svobody podporované otci zakladateli v ústavě vyhasne navždy.

Když jsme před 10 lety, v listopadu 2010, začali zveřejňovat naše zprávy, právě to vedlo k našemu odhodlání vyhnout se tomu, aby planeta byla zcela ovládnuta a pohlcena Temnotou … Kabalou. Od voleb prezidenta Trumpa v roce 2016 se Kabala každý den odhalovala, pokud jde o její kontrolu nad vládami, korporacemi, bankami a co je nejdůležitější, sdělovacími prostředky. Pokusy zabránit Trumpovi v nástupu do úřadu začaly krátce po volbách v roce 2016 a přerostly k obžalobě v roce 2020. Odhodili všechny zábrany v zoufalé snaze zabránit dalším čtyřem rokům Trumpovy administrativy a tak i jejich vlastnímu, úplnému zániku.

Mohli bychom tady posílat stránku za stránkou s ukázkami toho, jak Kabala uplatňuje svůj vliv a moc nad výše uvedenými skupinami, ale jaký to má smysl? Nyní by mělo být ZOBRAZIT, kdo řídí planetu … a její vlády, ale zlověstná skupina rodin pokrevních linií, kteří operují ze stínů a jejich struny jsou připoutány k loutkám, které tančí na jejich přání. Jsou ovládáni vydíráním, vydíráním a hrozbou smrti. Rovněž se dopustili zrady proti USA a měli by být potrestáni jako zrádci, kterými jsou. Pokrevní rodové linie by měly být pronásledovány a pozatýkány, souzeny za zločiny proti lidskosti ala Norimberské procesy, a tak jejich osudy spečetěny.

Takže ano, tato planeta je na pokraji. Na pokraji čeho? Na pokraji vyhynutí nebo na pokraji vykoupení. Všichni, každý člověk v každé zemi, jsme stáli, zatímco toto zlo infikovalo celou planetu. Byli jsme příliš znepokojeni, příliš pohlceni a příliš vyrušeni naší vlastní snahou o shovívavost. Příliš znepokojeni lajky a následovníky a politickou korektností natolik, že všichni stojíme v řadě, kontrolujeme si telefony a čekáme, až budeme na těchto jatkách postupně popraveni. Stojíme a ignorujeme zvuky, které slyšíme zevnitř … výkřiky bolesti, když jsou drceny kosti a kůže se už trhá. Jsme příliš zaneprázdněni našimi tvářemi zasazenými do obrazovek našich telefonů, abychom si toho všimli. Nebo se o to nějak starali.

Spíše než bezpečná, zabezpečená a ZDARMA budoucnost našich potomků se více zajímáme o to, co je trendy nebo kolik nových sledujících a lajků bylo získáno. Více se zajímáme o formování našich názorů na základě falešných zpráv, propagandy a dezinformací, než trávením času výzkumem sami pro sebe. Koneckonců mluvíme jen o budoucnosti našich dětí a vnoučat. Více se zajímáme o podporu nejnovější propagandy nemorálnosti pod rouškou „volby-výběru“ než o hodnocení škod a traumat, které v současnosti jejich dětem vznikají.

Jak se tato země vzdálila tak daleko od vize stanovené zakladateli svobodné společnosti? USA jsou pro zbytek světa majákem naděje, příkladem republiky, která projevila moudrost svých zakladatelů tím, že přijala svůj dar samosprávy. PODLE lidí a ZA lidi. Místo toho posledních několik generací populace umožnilo narušení práv a svobod založených na kabalistické zbrani (pp.: svobodné) volby: STRACHU (pp.: z ní). Nedbali na sebe ani na zbytek světa tím, že byli pasivní, a vzdali se svobod, které jim byly zpět pod falešnými záminkami poskytovány.

Země určená k tomu, aby šla příkladem a změnila svět, se stala zemí opovrhovanou neustálými válkami / invazemi a krádežemi lidí, zdrojů a svobod po celém světě. Bylo jen otázkou času, než se Kabala otočí dovnitř a zničí poslední záblesk svobody na planetě. Tehdy lidé použili nástroje, které jim poskytli zakladatelé, k zachování republiky.

Ten čas je TEĎ!

Toto je rok 1776, tak nějak kolem roku 2020, a je 3. světová válka. V sázce je celá planeta a národ založený na moudrosti založené na svobodách pro VŠECHNY musí vzít svou zemi zpět, než bude příliš pozdě. Osud obyvatel Země visí na vlásku. To je čas, kdy Amerika POVSTÁVÁ a uplatňuje práva a procesy, které vytvořili Otcové Zakladatelé. To je doba, kdy Amerika ukazuje světu, že myšlenka, na které byla tato země založena, je příkladem pro zbytek planety. Jasný maják, který osvětluje cestu.

Naše zprávy mnohokrát odhalily korupci, výplaty a kontrolu amerických politiků. Řekli jsme vám o tom, že Biden přijal úplatky za několik milionů dolarů, aby se postavil proti krádeži Falcona. Pod dohledem společnosti Soetoro jsme vám v roce 2009 poskytli kopie dokumentů podporujících podvod 15T USD. Dali jsme vám zůstatky a jména Vatikánské banky. Dostali jste kopie smluv o obchodním programu. Nedávná odhalení na notebooku Huntera Bidena jsou jen špičkou ledovce. Úplatky a výplaty za politické služby jsou normou. Opravdu si nemyslíte, že je to omezeno na Creepy Joe a jeho rodinu, že?

Donald John Trump se vzdal VŠEHO. Riskuje to všechno, aby mezi námi a nimi stál dostatečně dlouho, abychom mohli odpovědět na výzvu. Pokud tak neučiníme, zničí ho, protože zničili 35. prezidenta zastřelením před stovkami svědků za bílého dne. Pokud Trumpa znovu nezvolíme, podepisujeme jeho rozsudek smrti. Nešetří žádné výdaje, žádné špinavé skutky, žádné výplaty, žádné vydírání, žádné vraždy a žádný čas ho pronásledovat a udělat z něj (odstrašující) příklad. Z toho, co se vám stane, když se odvážíte vyzvat rodiny pokrevních vládnoucích linií, ty v horní části pyramidy … stejná pyramida zobrazená na jejich fiat, bezcenné dluhové „měně“. Jeho děti budou napadány, jeho vnoučata budou napadána, jeho spojenci budou napadáni. Budou mít na výběr, podrobit se Temné Straně a pomoci pokrevním liniím při udržování kontroly … nebo ZEMŘÍT. A potom si pro nás jednoduše přijdou.

S ním a jeho rodinou bude zacházeno stejně jako s posledním prezidentem, který je napadl. Útok na rodinu Kennedyových byl nepřetržitý, ještě před nástupem JFK do úřadu. Existují důkazy, že letadlo Joe Jr. bylo sabotováno během náletu ve 2. světové válce. Stejný osud o 55 let později, který postihl jeho synovce Johna Jr. a jeho manželku a švagrovou. Víme, co se stalo Johnovi a Bobbymu. Ted byl zřízen, aby ho mohli kompromitovat a udržet pod kontrolou. Jediným skutečným bojovníkem v této rodině je RFK Jr. V odvážné tradici Kennedyů, od dědečka Joea přes jeho strýce Johna po jeho otce Bobbyho, stojí ve svém boji proti Kabale. Další skutečný hrdina v rodinné linii Patriotů, který dali život za naši zemi.

Prezident Trump nás chránil, bránil, povzbuzoval a položil základ obnovení ideálu, který měli tvůrci Ústavy na mysli, když v roce 1776 psali Deklaraci nezávislosti. Osvobození od tyranského režimu, který jako každý parazit, bude žít ze svých hostitelů, vysává je bohatstvím, svobodou, důstojností a nakonec samotným životem.

Tyto volby MUSÍ poslat zprávu. Poselství všem zemím, všem národům a všem kulturám.

Nepoddáme se
Nevydáme se
Nevzdáme se
Nepodlehneme
Nekapitulujeme
Nenecháme pokrevní linie uhasit světlo Svobody po celém světě.

Tyto volby MUSÍ poslat zprávu. Nic menšího než obrovský tektonický sesuv půdy není přijatelné.

Zachráníme děti
Zachováme planetu
Vymýtíme Tmu
Obnovíme SVOBODU po celém světě.
Půjdeme tou cestou, kterou zamýšleli jít otcové zakladatelé.

Nyní stojíme na srázu historie. Jak přijmeme tuto výzvu? Zakladatelé této skvělé země věděli, že přijde čas, jakési zúčtování, okamžik na pokraji. Ten čas je teď. Dějiny to označí jako bod obratu planety Země.

Prosperita nebo chudoba?
Válka nebo mír? Svoboda nebo otroctví?

Přijmeme výzvu nebo Světlo zhasne navždy?

Je čas srovnat Scorecard Kladivem do “hlubokého spánku”!

AZ a NV jsou stále vyrovnaní …

Myslíte si, že máte vůbec ponětí o tom jak je doopravdy propojená a vychcaná Trumpova Rudá armáda ?? :)))

Bojové linie jsou vyznačeny a boj o Bílý Dům ZAČÍNÁ !!