APPEL TO DETENTION AND EXTRADICTION of “MYNÁŘ’S MORAVIA GANG”: Mynář, Šabršula, Tkadleček, Dejmek, Potomský, Šáchová, Makarius, Zvěřina .. & Co.

Uvádíme originál žádosti o zadržení a extradikci Mynářova moravského gangu + horoskop odeslání napojený na horoskop České Republiky .

Celé znění úvodního dopisu:

Dear Sir/Madame Commandante,

I greet you very much and send you court and police records of one case of a false, orchestrated execution – expropriation of private property, which has been going on for many years and is exhausting my family living in the Czech Republic.

I wouldn’t have written to you if my brother hadn’t seriously signaled to me that another – and perhaps last and successful – attempt was being made to physically liquidate it by Mynář’s Moravian gang, which is something like a small group of gangsters within Deep State cabal in the Czech Republic.

I will publish the entire letter to your command on my website, and I would like to ask you for any action that could stop the fake and orchestrated sales of not only our property, but the property of all honest people and other czech patriots, who have been somehow affected by the crimes of this murderous mafia.

All court and police records, minutes and judgments are in the attached file here: …

We (brother and I) are prepared help you anyway possible.

Thank you very much for every possible help or explication of new jurisdictions.

Light all Beings of Light to guide and protect your steps and your families.

WWG1WWGA

Jana Kolková & sons

Josef Kolek

Jiří Kolek

+ all injured by illegal expropriations of basic financial sources, private property and public funds by JPEM – the Judicial-Police-Bailiff‘s Mafias and others czech cabal Deep State mafias of the administration and alfa institutions of czech government

Popovice u Uherského Hradiště, No. 251

post office Kunovice

Zlín Region

CZECH REPUBLIC


Mise

Posláním UAS je zachovat a chránit individuální práva a svobody umožněním činnosti na volném trhu; ochranou posvátnosti života; a minimalizací vlád, zdanění a regulací.

Ekonomické osvobození

SSA udržuje tržní podmínky laissez-faire, jako jsou nízké předpisy a nízké daně, což umožňuje podnikům nejen růst, ale také inovovat.
Jednotlivci a podniky platí 0% daň z příjmu fyzických osob a 0% daň z příjmu právnických osob. Regulace průmyslu je minimální a slouží pouze k ochraně posvátnosti života a svobody.

Vize

Vize SSA je vytvoření celosvětového, svrchovaného státu států, z nichž každý nabízí svým obyvatelům bezkonkurenční úroveň svobody a prosperity.
S využitím zásad prokazatelně usnadňujících hospodářský růst a podporujících vytváření bohatství bude UAS podporovat hodnoty individuálních svobod; úcty k lidskému životu; a svobodnému podnikání. To vše s tvrdým odhodláním drasticky ovlivnit životy nejen jejích občanů, ale také jejich spojenců, partnerů a afrického kontinentu jako celku.

Upřednostňování občanů

Spojené státy aliance byly založeny na přesvědčení, že vládní instituce jsou zde pouze proto, aby sloužily a chránily svůj lid. Řídí se zásadami zachování individuálních práv a svobody; ochranou života; a podporou podnikání na volném trhu, který podporuje malé podniky.

https://geopoliticsastrology.wordpress.com/2020/04/24/jubileum-verejne-vyhlaseni-odpusteni-vsech-dluhu/

https://geopoliticsastrology.wordpress.com/2020/05/01/jubileum-nebude-odpusteno-vsem/