Žádost expedičním jednotkám SHAEF o zadržení nebo eliminaci členů MYNÁŘOVA MORAVSKÉHO GANGU

TO: Amerikanische Kriminalpolizei
Postfach 1507
67604 Kaiserslautern
DSN: 314-523-3002/3
Commercial: 0611-143-523-3002/3003
Calling from the U.S.: 01149-611-143-3002/3003
Email: usarmy.rheinland-pfalz.3-mp-gp.list.5mp-bn-cid@mail.mil

European Digital Forensics Examiners – Digital Forensics
Unit 23119
APO AE 09054-3119
COM: 49-631-411-7428/6970
DSN: 314-483-XXXX
FAX: Ext. -6996
Email: usarmy.rheinland-pfalz.3-mp-gp.list.5mp-dfe@mail.mil

European Fraud Resident Agency Major Procurement Fraud Unit701st MP Group (CID) Unit 29701 APO AE 09054-9701 DSN 314-483-6976/6981 Kleber Kaserne Kaiserslautern

Kaiserslautern CID Office 515th Military Police Detachment (CID) Unit 23119 APO AE 09227 Civilian Address: Bldg 3244 Kleber Kaserne, Kaiserslautern E-mail: usarmy.rheinland-pfalz.3-mp-gp.list.kaiserslautern-cid@mail.mil


Věc: žádost o vynulování všech zfalšovaných exekucí a aukcí „majetku“ v České Republice jakož i falešné aukce domu mé rodiny, a ochranu mé rodiny, jakož i rodin jiných nepohodlných patriotů, před opětovným pokusem o jejich zavraždění formou zfalšované exekuce a nezákonné expropriace ze strany „Mynářova moravského gangu“ a jeho policejních zabijáků: Jaromíra Tkadlečka a Bronislava Šabršuly a jejich policejních gangsterů

Prosím, k rukám velitele Vrchního velitelství spojeneckých expedičních sil (SHAEF), jednotka 23119, a jednotka 29701 (CID), velení kriminálního vyšetřování americké armády:

Amerikanische Kriminalpolizei – European Digital Forensics Examiners – European Fraud Resident Agency – Major Procurement Fraud Unit


Vážený pane / paní veliteli,

předem tohoto dopisu bych vám chtěl vyjádřit hluboké a srdečné díky a velkou vděčnost a úctu za Vaši obrovskou pomoc Evropě a vzdušný letecký most na naši ochranu jménem všech těch rychle přibývajících silných, statečných, vzdělaných a skutečně duchovních a bojovně naladěných osobností v naší české společnosti, kteří pochopili směr i kvalitu současných změn, a jsou si plně vědomi nejenom gigantického historického přesahu těchto změn, a to jak do minulosti, tak do budoucnosti naší lidské rasy na planetě Zemi i celé galaxii, ale také svého prastarého duchovního původu, který jim propůjčuje duchovní šlechtické tituly POCHOPENÍ a AKTIVNÍ ŮČASTI na těchto změnách.

Zároveň s tím jsme si však i plně vědomi hrdinných původců a iniciátorů těchto hlubokých sociálních změn z různých sociálních skupin, především však těch, kteří jsou k nim nejkompetentnější, a to od od vysokých vojenských, vědeckých, finančních kruhů a („Q“ HQ) celé intel komunity, až po obyčejné inteligentní bloggery s jasným chápáním reálného vývoje, který směřuje k zásadní změně sociálního řádu na planetě, o které koluje po tisíceletí tolik mystických předpovědí ve všech kulturách světa.

Ano, žijeme obrovské historické změny a je nás, kteří jsme si jich plně vědomi již dost na to, abychom je dokázali vědomě podporovat, urychlovat a usnadňovat vám tak vaši hrdinskou práci.

Naše skupina o těchto změnách referuje na mých stránkách:

https://geopoliticsastrology.wordpress.com/charts/

Můj bratr, Josef Kolek, který má vyjimečné finanční i právní vzdělání, asi jako první vůbec pochopil, zpracoval a zveřejnil nepřímé důkazy, které jsem přeložil do angličtiny. Jde o reálné nebezpečí praní špinavých peněz právě skrze nikým nekontrolované exekutorské účty, a o děsivé skutečnosti vyplácení teroristických skupin českými státními alfa institucemi v tomto článku materiálu a hlavně v jeho doplňcích:

https://geopoliticsastrology.wordpress.com/2019/03/15/the-czech-republic-turns-to-the-saudi-arabian-trojan-horse-in-the-heart-of-v4-2/

také jsem o tom informoval na mých starých (již nefunkčních stránkách), kde jsem pravidelně zveřejňoval překlady Benjamina Fulforda a jiné informace o mezinárodní Kabale – Deep State:

https://benjamin-fulford-cz.webnode.cz/krysyvparlamentu/

a tuto informaci také zveřejnili přátelé v boji ze serveru tadesco.org

https://tadesco.org/exekutorsky-urad-prerov-podporuje-isil/

všechna ostatní média i lidé v nich považovali tuto informaci za science-fiction category „B“.

Také jsme informovali Interpol, CIA a FBI, ale zdá se, že žádné z globálních institucí vůbec nevadí (chápeme, že spíš mají mnoho důležitější práce s většími gaunery), že Česká Republika je ideální prádelnou peněz získaných z obchodu s lidmi, zbraněmi a drogami právě přes tyto exekutorské účty.

Z čehož vzešly také reflexe do kterých jsem přispěli svým dílkem:

Praha je tzv. Nový Jeruzalém – území bez zákonů, kde vládnou jen semito-chazarští gangsteři a jejich poskoci, poslušní goyim.

Existuje velká skupina vzdělaných lidí ze všech oborů činnosti, která zastává názor, že Česká Republika a její státní administrativa se dostala na úroveň takových zemí jako je Kosovo, Kongo nebo Eritrea, a nejsme již mnoho vzdálení od příbuznosti ze Saůdskou Arábií, či teroristickou světovou jedničkou – Izraelem a jeho „knessetem válečných zločinců“.

Myslíme si, že je čas na vyšetřování těchto zločinů mezinárodní kabaly v České Republice novou mezinárodní jurisdikcí, jejíchž jak zákonodárnou, tak výkonnou moc představují pro nás Vaše jednotky.

Proto jsem se odhodlal k této veřejné žádosti o ochranu těch, kterým hrozí ze strany této čím dál šílenější a vyzbrojené kabaly bezprostřední nebezpečí smrti. Bohužel se také jedná o mou vlastní rodinu.

Z tohoto důvodu vám poskytuji základní důkazní materiál, (kompletní důkazní materiál vlastní můj bratr, Josef Kolek, který je s vámi připraven kdykoliv spolupracovat), podle kterého se může začít zatýkat jako podle jízdního řádu, protože důkazy sama na sebe, poskytuje tato „mafie klinických soudně-policejních idiotů“ prakticky v každém soudním „výroku“ či policejním „vyšetřování“. Všechny potřebné indikace vám tedy poskytneme tímto dopisem veřejně, i když pochopitelně předpokládáme, že vaše rozvědka je dávno vlastní. A jestli ne, tak doporučujeme jejich studium, protože se jedná o důkazy-perly, které vlastní snad každá rodina v České Republice.

Speciálně bych chtěl vaší finanční rozvědce doporučit navázat kontakty s elitními vyšetřovateli z jednotky pro organizovaný zločin a ekonomickou kriminalitu Michaelem Svatošem a Petrem Rajským, stejně jako s Petrou Lhotákovou a Odborovou Aliancí Integrovaného Záchranného Systému (kontakty na všechny poskytujeme níže) kteří jediní vyšetřují zločinecké aktivity samotného vedení Policie ČR a jeho „capo di tutti capi“ gangstera, korupčníka a naprostého ignoranta jakýchkoliv právních i morálních limit, Jana Švejdara (jeho titluly neuvádíme, protože jsou zcela určitě zfalšované nebo koupené): https://www.policie.cz/clanek/brig-gen-mgr-jan-svejdar.aspx, a korupci a hrubého porušování základních lidských práv vysoce postavených policejních kabalistů zapojených do zločinného spolčení mezinárodního dosahu, kterého se dopouštějí nejenom na civilním obyvatelstvu, ale dokonce i ve vztahu k vlastním zaměstnancům, řadovým policistům.

A nejen tito tři stateční bývalí policisté (Michale Svatoš, Patr Rajský a Petra Lhotáková) by vám poskytli nespočet velmi důvěrných a přesvědčivých důkazů o fungování, vztazích, falešných firmách a „černých duších“ české státní mafie – kabaly Deep State vykonávající veřejné alfa funkce a řídících státní administrativní sektory. Ostatně, oni téměř všechny důkazy publikují na svých facebookových profilech a stránkách.

Základní data o těchto kriminálních spolčeních a utajovaných dohodách stačí k tomu, aby i člověk s pouhým středním ekonomickým vzděláním pochopil, že ze sio-komunistického porevolučního účetnictví veřejných fondů českého státu nejenom byly, za léta panování této barbarské sio-komunistické lůzy od „barevné revoluce sio-nacistické kabaly Havlovy kliky“ v r.1989, nejenom zcizeny desítky, možná stovky biliónů českých korun, ale je velmi pravděpodobné, že přes toto státní účetnictví si Muslimské Bratrstvo, ISIL a jiné „zábavné“ mohamedovy teroristické spolky (na území ČR bezpečně řízené Mossadem) dodnes čistí svoje nakradené peníze a majetky všude ve světě.

Jan Hamáček, ministr vnitra ČR, je blízkým přítelem jak čínských, tak afghánských top gangsterů a je na čínském seznamu zkorumpovaných úředníků určených k popravě (intel-info od Michal & Petr). Na jeho bankovním účtu to bude určitě vidět jako na dlani. Velmi intenzívně poskytuje krytí, peníze a podporu islamistickým skupinám Kabaly.

Prezident Zeman je zase zapálený sionista, který teroru soudní mafie nadšeně tleská, a s argumentací opilého, vygumovaného primitiva oslavuje tuto barbarskou mafii a obviňuje okrádané a terorizované občany z „lenosti a lehkovážných půjček“. Opravdu odporná postava.

A premiér Babish – obyčejný prolhaný podvodník a bývalý příslušník komunistické tajné policie StB, jehož několik let bankrotující firma plná neschopných, tupých a nevzdělaných estébáků žije pouze z evropských dotačních podvodů a „rockefellerovských metod“ likvidace konkurence.

Každý z nich, stejně jako jejich ještě tupější fanoušci, má obrovskou vinu na zakrývání a vážného zneužívání lidských práv a korupce, devastaci české ekonomiky a poslední hnijící zbytky „právního státu“, který byl již zlikvidován před mnoha lety. Od chvíle, kdy kabala amerického velvyslanectví v ČR nařídila hardcore psychopatům aka nejvyšším státním zástupcům, NIKDY NEVYŠETŘOVAT ŽÁDNOU KRIMINALITU. Zdá se to neuvěřitelné jen pro osoby, které nevědí, jak funguje Státní Mafie – kabala Deep State..

Jakákoliv vaše, byť jen ojedinělá a exemplární přítomnost na české půdě, by způsobila obrovskou změnu, protože jste doposud považováni českou kabalou Deep State – Státní Mafií za „mystérium“ a „duchy z konspiračních teorií“. Přesně tuto strategii také prosazují ve svých médiích, právě proto, aby českým lidem znemožnili pochopení vaší jurisdikční nadřazenosti nad českými státními i soukromými institucemi, které, a je tomu již dlouho, se změnili v instituce gangsterského vydírání, manipulace se skutečnostmi, falšování dokumentů, razítek a podpisů, kde na místech úředníků sedí odsouzení kriminálníci a nevzdělaní gangsteři a psychopati se zfalšovanými diplomy, akademiskými tituly a jinými kompetencemi.

O vaší přítomnosti v Evropě informovala opět jen tato dvě česká periodika:

Tadesco.org

https://tadesco.org/marneho-okenko-05-04-2020-slibene-adresy-vojenske-policie-shaef-a-kratke-vyjadreni-putina-k-celosvetove-akci/

https://tadesco.org/marneho-okenko-23-q5-2q2q-dulezite-a-potrebne/

Geopoliticsastrology.wordpress.com

https://geopoliticsastrology.wordpress.com/2020/05/16/europe-defender-2020-gesara-jalta-up-date/

https://geopoliticsastrology.wordpress.com/2020/04/24/eliminace-evropske-kabaly-a-konec-statnich-mafii/

https://geopoliticsastrology.wordpress.com/2020/03/04/americke-specialni-sily-zahajily-utajene-operace-v-evrope/

Jako první příklad vám posílám tuto, pod odstavcem, opravdu šokující a burcující zprávičku z minulého roku – kterou jsem záměrně vložil zde na začátek článku – a která by měla stačit, aby byl kompletně dočasně UČINĚN STOP STAV VŠEM AKCÍM ČESKÉHO PRÁVNÍHO, EXEKUTIVNÍHO A FINANČNÍHO STÁTNÍHO SYSTÉMU KABALY, stejně jako systému katastrálních zápisů, kde se dějí obrovské podvody se zfalšovanými daty o pozemcích a jejich majitelích, na což máme také množství důkazů i v rámci našeho rodinného případu.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/skandal-ve-statnim-systemu-urady-ve-velkem-potvrzuji-pravost-falesnych-dokumentu-66955

Článek popisuje skutečnost, že téměř 80% notářství v České Republice potvrzuje bez mrknutí oka jak falešné smlouvy na zfalšované doklady nebo cizí doklady nebo neplatné doklady. Dokonce si můžete vyrobit smluvu a potvrdit u notáře, že váš soused vám dluží miliony, aniž by to váš soused věděl. A soud VÁM potvrdí, že máte pravdu, když dáte soudci úplatek. Když mu ho nedáte, nepotvrdí vám nic, ale vy stejně soudce nepotřebujete, protože už na základě tohoto falešného nebo zfalšovaného dokladu můžete započít s exekucí sousedova majetku..etc. Způsobů je mnoho a podvodníci jsou velmi kreativní.

Toto je zpráva z těch největších MSM sračkometů, žádná „resistence“ nebo „opozice“, i když vyšetřování této skupiny bylo opravdu nezávislé. Je to prostě jen jeden z obyčejných děsivých FAKTǓ české kabalistické BAŽINY – Deep State, jenž je také stavebním pilířem fungování české Státní Mafie – Deep State typicky „po česku“. A může být podveden kdokoliv, kdo kupuje nebo prodává v česku, nejenom chudí, nevzdělaní a prakticky bezbranní občané.

https://pravyprostor.cz/justice-ktera-funguje-dnes-ohrozuje-obcany-daleko-vice-nez-veskery-organizovany-zlocin-dohromady/

Tady je “nejnovější moda” – standartní příklad, jak funguje „dluhové otrokářství“ v České Republice:

ale takových je tady bezpočet.

Proč Vám píšu

Píšu Vám hlavně proto, abych jakýmkoliv způsobem (toto je pouze můj osobní plán Alfa .. existuje i plán Beta, i Delta)

zastavil teror policejních gangů a obrovské zneužívání lidských práv a korupční praktiky

podle výnosu prezidenta Donalda Trumpa:

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-blocking-property-persons-involved-serious-human-rights-abuse-corruption/

které jsou prováděny jako permanentní psychický, sociální, ale také pasívní ozbrojený teror guerril, které používají policejní uniformy Policie ČR, který je vyvíjen na mou rodinu – mého bratra a mou téměř 80. letou matku – stejně tak, jako na rodiny jiných patriotů a nepohodlných jedinců, a který se již blíží dalšímu kulminačnímu bodu zorchestrované provokace, která má vést k fyzické popravě-exekuci mého bratra Josefa Kolka a mé matky Jany Kolkové ze strany moravského soudně-exekučně-policejního gangu vedeného tupým „vymahačem dluhů“, nyní hradním kancléřem, Vladimírem Mynářem, předsedou Exekutorské komory ČR, Vladimírem Plášilem, a ministryní spravedlnosti, Marií Benešovou, kteří jsou nejvlivnějšími oligarchy a úředníky v kraji, a jeho dvěma vysokými policejními důstojníky a jejich podřízenými, kteří se vymlouvají na „výkon rozkazů“, kteří v současné době vykonávají správu „zfalšovaných exekucí a nájemných vražd“ nepohodlných občanů v regionu Zlínského kraje.

Celý případ se nyní projednává u tzv. „Ústavního soudu“, a zednářský gansgter Rychetský – předeseda ústavního soudu se tento případ chystá smést ze stolu, protože celá dlouhá a nekonečná kauza Kolek/Kolková jen přímo a na každém rozsudku dokazuje naprostou prohnilost a disfunkčnost celého soudního, zákonodárného a exekutivního systému, které by se měly sloučit a přejmenovat na „systém zločinného spolčení gangsterů SPEM“. Ale kontrolní Sauronova věž jsou primárně pobočky KBC Bank Brussels – správci tzv. bankovních účtů soudních vykonavatelů – exekutorů..

Především se jedná se o tyto policejní gangstery (neuvádíme zde záměrně žádné jejich akademické tituly, protže jsou z největší pravděpodobností koupené nebo zfalšované):

1) Bronislav Šabršula – vedoucí Policie ČR v Uherském Hradišti, notorický alkoholik a bývalý příslušník komunistiské tajné policie StB. Šabršula, aby se zavděčil Andreji Babišovi, který ho vytáhl z jeho problému s alkoholem, se ve svém volném čase pracuje pro Babishe a věnuje se vyhledáváním bohatých lidí skrze přístupu k daňovému softwaru EET:

http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces

což znamená anglicky Electronic Evidence of Sales, ze kterého tipuje a vybírá nejbohatší a nebo nejnepohodlnější jedince v regionu, na které je potom zorchestrována falešná exekuce pomocí zločiného spolčení s exekutorem, bývalým nomenklaturním komunistickým soudcem a odsouzeným kriminálníkem jménem Milan Makarius (máme na něj stohy důkazů; ale i na jiné exekutory; je to celá síť bývalých komunistických zkurvysynů), který měl být dávno zbaven právnického titulu JUDr., a jeho tupým sluhou – ozbrojeným, duševně vyšinutým psychopatem jménem David Zvěřina, který často falsifikuje své identifikační doklady a vystupuje pod falešným titulem „exekutor“ a nebo pod falešnou identitou jako „Jaroslav Voříšek“. David Zvěřina byl v minulosti zaměstnán ve zbrojním skladu policie ČR a vyhozen z řad Policie ČR kvůli své psychické poruše.

Přímým podřízeným kontaktem mezi falešným exekutorem Zvěřinou a Šabršulou je jistý Zdeněk Keňo (slouží jako Šabršulovo krytí a vykonává přímo jeho příkazy) z oddělení obecné kriminality v Uherském Hradišti, a Josef Náplava, také z oddělení obecné kriminality v Uherském Hradišti a Richard Mitáš, také z oddělení obecné kriminility z Uherského Hradiště.

Náplava již od policie odešel a pracuje v řadách exekutorských asistentů exekučního gangstera a homosexuála, Lukáše Jíchy. Toho Lukáše Jíchy, který zaslal bratrovi tento dokument:

Náplava pravděpodobně vynesl do tohoto exekutorského sídla nějaké cenné policejní složky, na základě kterých se tipují občané na zorchestrování falešných exekucí na jejich majetky.

Dalšími aktivními a placenými gangstery v tomto zločinném spolčení, na které máme důkazy, jsou:

npor. Ing. Bc. Jiří Novák vedoucí oddělení Policie ČR, Uherský Brod

pprap. David Rešiliáno – z oddělení Policie ČR, Uherský Brod

nstržm. Milan Jurča – také z oddělení Policie ČR, Uherský Brod

David Rešiliáno a Milan Jurča byli také přítomni, pochopitelně na rozkaz npor. Ing. Bc. Jiřího Nováka, jejich šéfa, který má také procenta z loupeží, neoprávněnému, nedovolenému, protiústavnímu a násilnému vniknutí do domu mé rodiny dne 25. 8. 2017, ozbrojenému loupežnému přepadení a loupeže celkově zhruba 370.000 (257.300 Kč mě osobně; 28.000 Kč mému příteli a zhruba 80.000 Kč mému bratrovi). David Rešiliáno a Milan Jurča se účastnili přepadení ůčastnili tak, že čekali ozbrojení v záloze ve služebním autě a v uniformách Policie ČR, což je zjevné, když si důkladně prostudujete spis plný vyhýbavých lží a zakrývání, ničení a zametání důkazů o tomto případu (Keňo a Náplava).

Posílám Vám vše co k tomu mám, avšak můj bratr a oddělení obecné kriminality v Uherském Hradišti, stejně jako soudy budou mít víc. A je možné, že už začli s aktivním zametáním zbylých stop a a likvidací zbylých důkazů a dokumentů. Je to jejich vášeň a hobby.

Podle vyprávění mé naprosto šokované matky vniklo ozbrojené lupičské komando (ktetré dodnes nebylo uspokojivě identifikováno do našeho domu, natáčelo si na kameru vše ve vnitř – kamerové záznamy zničili Keňo, a Náplava na příkaz Šabršuly – a poté ukradli všechnu hotovost, kterou našli v našich osobních věcech.

Policejní gangsteři David Rešiliáno a Milan Jurča aktivně kryli ozbrojené loupežné přepadení v domě mé matky a také se aktivně podíleli na smazání jakýchkoliv stop po tomto aktu, jako videonahrávky z akce a jiné důkazy. Por. Mgr. Zdeněk Keňo a poručík Náplava, stejně jako npor. Ing. Bc. Jiří Novák, pprap. David Rešiliáno a nstržm. Milan Jurča jsou tedy plně aktivními gangstery ve službách SPEM – soudně-policejní-exekutorské mafie Mynářova moravského gangu.

Původním záměrem tohoto gangu však bylo vyprovokovat vraždu mého bratra, násilným proniknutím do domu pod záminkou „odhadu majetku“ v rámci zfalšované exekuce a krádeže hotovosti (krádež původně asi nebyla v jejich plánu).

ODPOVĚĎ SPOLUPACHATELŮ Z ŘAD TZV. GIBS, “INSPEKCE” ZLOČINNÉHO SPOLČENÍ ZA ÚČELEM KRYTÍ POLICEJNÍCH ZLOČINŮ ZA ÚPLATU.

šichni tito nahoře jmenovaní pracují za úplatky jak pro svého bosse Vladimíra Mynáře, hradního kancléře, tak za další úplatky pro vedoucího exekutorské komory Plášila, či jiné osoby z exekutorské komory či pro kohokoliv kdo „dá peníze“ a aktivně kryjí falešné exekuce a ozbrojené loupeže gangsterů, kteří používají policejní uniformy (jak víte, policisté se nemusí prokazovat občanskými doklady ale jen čísly, takže NEVÍTE KDO vlastně pod uniformou je, a ve skutečnosti to může být kdokoliv. Vůbec to nemusí být majitel uniformy, ani čísla na ní).

Máme víc než podezření, že naše vykonstruovaná a zorchestrovaná exekuce podložená falešnými dokumenty a vystavená odsouzeným kriminálnákem a potvrzená podjatými soudy a vyšetřovaná podjatými policajty není jediná, ale že je to naopak PŘÍKLAD, jak tato mafie SPEM pracuje a proto můžete z dokumentace rozsudků tohoto případu vytěžit spoustu informací o procesních protiústavních a nezákonných podvodech, které jsou následovány opřímým terorrem páchaným ozbrojenými policejními guerrillami na českém obyvatelstvu. To co je na tom to nejvíce zarážející, že BANKY tento teror nejenom kryjí, a spolupracují na falsifikaci dokumentů a úroku, ale také ho skrze své smluvní závazky s exekutory, nařizují. Jako například jistý Kymlička z Hypotéční banky, tajemná postava vydávající ůřední bankovní dokumenty, která není nikde vedena jako zaměstnanec banky.

Ze všech svých ozbrojených loupeží a zorchestrovaných exekucí soukromého majetku odvádí procenta Vladimíru Mynářovi, jako šéfovi gangu, který také potom skupuje přes prostředníky firmy, které pomocí protiůstavních rozsudků rozsoudili Mynářovi soudci pod dohledem Mynářových státních zástupců v regionu.

2) Jaromír Tkadlečekpřezdívka je „kofolák“, podle jeho slavného výstupu: „Tkadleček vzal do ruky ze stolu plastovou lahev minerální vody Rajec. Vzápětí zdůraznil: ‚,Když já řeknu, že toto, co držím v ruce, je kofola, tak to bude kofola!” Po tomto sdělení se obrátil na svého náměstka Bohdana Varyše, který seděl vedle něho, a zeptal se ho: ‚Co držím v ruce, pane náměstku?‘ – ‚Kofolu, pane řediteli,‘ odpověděl náměstek,“ stojí v dopisu, který odboráři adresovali premiérovi. „Plná zasedací místnost policistů zůstala zaražená, ztichla. Vzpomněl jsem si na Černé barony,“ doplnil šéf Unie bezpečnostních složek, Zdeněk Drexler.

Jinými slovy vyhlásil policejní oddělení za kompletně mafiánský úřad, a jeho výrok o kofole je jen jednoduše výrokem o pravidlech omerty – aneb o mlčenlivosti o policejním zločinném spolčení SPEM – soudně-policejní-exekutorské mafie.

Od tohoto policejního velitele vychází veškeré rozkazy o fyzické likvidaci a persekuci mé rodiny, stejně jako rodiny jiných nepohodlnýc občanů, nebo prostě jen lidí, kteří udělali kariéru. Tento gangster je s největší pravděpdoobností placen prémiově ze státních fondů, aby dosáhl kompletní expropriace majetku mé rodiny a nebo její fyzické likvidace.

Jeho pravou rukou je další zkorumpovaný policista Radek Vičík ze Zlína, z oddělení prověřování a dokumentace zlínské pobočky GIBS (inspection of police corps; of corse corrupted). File of his case is: GI-3075-4/ČJ-2018-642072-P

Dalším gangsterem ze zlínské GIBS je jistý Bohumil Gabrhel, gangster, který se podepisuje jako “vedoucí GIBS”, jenže se vyskytuje jako signatář odpovědi výše.

Tato mafie dvou policejních zabijáků – gangsterů Tkadleček – Šabršula je základem výkonné moci SPEM (= czech Deep State) ve Zlínském kraji.

Nepracují však sami.

Jejich pozadí tvoří v tomto regionu státní zástupce z Uherského Hradiště,

3) Ladislav Dejmek& Michal Potomský, státní zástupce v Uherském Hradišti, zvaný místním podsvětím „Čistič“ je slovutnou a ryze zločineckou postavou, jehož nadřízenou je právě Marie Benešová, ministryně spravedlnosti a také jeden z největších lhářů a psychopatů české soudní scény – je jedním ze státních zástupců, který má na svědomí největší a nejmasovějšíé porušování lidských práv a korupci v tomto regionu. Je to gangster, který chrání gangstery a naopak obviňuje oběti trestních činů. Nemáme v našich záznamech žádnou kauzu, ve které by se zachoval ve shodě se zákonem. Je tom opravdu korupcí hluboce nemocný a pravděpodobně i duševně hluboce narušený jedinec. Představa, že tento právně naprosto nekompetentní gangster ještě vyučuje mladé lidi právu, jak se děje v současnosti, je opravdu příšerná.

Šéfem celého tohoto moravského gangu je:

4) Vladimír Mynář, kancléř prezidenta republiky,je známou korupční postavou české politiky a na něj by měl nejvíce platit proti-korupční výnos prezidenta Trumpa, stejně jako na důstojníky – výkonné gangstery jeho mafie Tkadlečka a Šabršulu, protože se neustále a opakovaně dopouštějí těžkého porušování základních lidských práv. Korupce, na které je založena celá SPEM je z jejich zločinů ten nejmenší:

– nelegální ozbrojené, loupežné vnikání do cizích obydlí

– loupeže velkých finančních částek a drahého majetku (mé rodině ukradli harmonium z r.1870 nevyčíslitelné hodnoty a nechali ho shnít ve skladu; mě osobně ukradli v mé nepřítomnosti 10.000€, stejně jako okradli návštěvu kamaráda, kterému ukradli hotovost a prostě odjeli pryč. Dodnes se nevyšetřilo ani kdo tam ve skutečnosti byl, i když byli ve společnosti uniformovaných policajtů, kteří celou akci jistili z povzdálí.)

Hradní kancléř Vladimír Mynář, NEMÁ již velmi dlouhou dobu ani BEZPEČNOSTNÍ PROVĚRKU STÁTU, která je tak důležitá na tomto postu a je dlouhodobě obviňován z praní špinavých peněz, braní úplatků, ovlivňování soudů a loupeže soukromého majetku, firem i státních fondů.

Jeho kauza s praním špinavých peněz a nesrovnalosti v odvodu jeho daní a v jeho příjmech na jeho účtech se nikdy nevsvětlily, tzn. že, když uděláte audit bankovních účtů tohoto českého teroristy, a jedné z klíčových postav českého Deep State, budete mít celou jednu mafiánskou skupinu – rodinu (a ještě daleko víc), jako na dlani.

Také se můžete informovat o tomto případu rovnou, když použijete daná čísla jednací uvedená ve všech spisech, která jsem vám poslal, anebo přímo tímto telefonátem do kanceláře ministryně spravedlnosti, Marie Benešové, která je jen další zkorumpovanou zednářkou v řadě Deep State zoombies a jejíž rozhodování o tomto případu je také zaplaceno z řad členů vedení exekutorské komory, a velmi pravděpodobně pravděpodobně i z řad zednářských společností.

Stačí, když jí zavoláte a položíte jí jednoduchou otázku:

„ Ahoj, Marie „Nočnímůro“ Benešová, how are you, and what about Kolek/Kolková case? What is going on?”

.. a uslyšíte něco, co je obecně známo jako “velké rozpačité ticho”. Tento případ mojí rodiny je “taboo” na třech ministerstvech. Oni VÍ.

Je opravdu těžko říct, KDO všechno je za persekucí mé rodiny konkrétně, protože celá kauza je tak rozsáhlá a zahrnuje tolik soudních gangsterů, policejních gangsterů či exekutorských gangsterů, proti kterým může sloužit jako důkazní materiál jejich zločinného spolčení, že není jasné jedno centrum řízení, ale spíš nestrukturální, chaoticky organizované akce těchto mafiánských tupanů.

Důkazy, které by změnily směr vyšetřování masové vraždy v Uherském Brodě.

Můj bratr, Josef Kolek, disponuje důkazy, ze kterých je zřejmé, že on sám byl o střelbě v Uherském Brodě varován ten den anonymním vzkazem a na základě tohoto vzkazu varoval policii ČR, která se tomu všemu vysmála.

Tento jejich tupý smích zaplatilo životem 7 nevinných občanů Uherského Brodu a jeden zmanipulovaný šílenec. Bratr odešel ze zmíněné restaurace, kde byl na jídle ½ hodinu před střelbou jejíž měl být, předpokládaně, hlavním cílem.

Máme oprávněný důvod a dost přesvědčivé důkazy, že policejní velení (včetně policejního velitele brodské policie zapojeného pevně do zločineckého prstence velitelů a odděleních obecné kriminality v celém kraji) nejen, že o akci vědělo, ale že celá akce byl jakýsi jejich nepovedený „Mk-Ultra program po česku“ s duševně narušeným střelcem, kterému kdoví proč nebyla odebrána zbraň, a který mohl být mentálně manipulován pomocí moderních technologií nebo jen obyčejnými psychologickými sugestivními metodami.

https://edition.cnn.com/2015/02/24/europe/czech-shooting/index.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Uhersk%C3%BD_Brod_shooting

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/czechrepublic/11432331/Czech-Republic-shooting-8-killed-in-Uhersky-Brod-attack.html

https://www.bbc.com/news/world-europe-31608932

Případ měl široké pokrytí i v CNN a je součástí wikipedie. Jeho vyšetření však „uvázlo“. Jak jinak. V mé zemi se totiž zločiny gangsterů nevyšetřují, a je to příkaz hlavního státního zástupce Zemana, a zednářka Benešová, současná ministryně spravedlnosti, ten příkaz také respektuje, protože státní zástupce Zeman je řízen kabalou z ministerstva zahranmičí US.

Pár informací o lokálním podsvětí jen tak na okraj :

Všichni tzv. „vyšetřovatelé“ z jakéhokoliv odboru kriminalistiky jsou dnes – a nejen podle našich důkazů, ale i podle důkazů Petry Lhotákové, Michala Svatoše a Petra – aktivními gangstery, přičemž korupce a porušování lidských práv jsou jejichž nejmenší kriminální zločiny. Mnoho z nich má na svědomí vraždy a loupežná přepadení (stejné jako to, kterého jsem byl svědkem já, moje rodina i přítel, který byl náhodou přítomen) jehož průběh jsem popsal v tomto dokumentu. Obyčejní lidé mají strach o těchto věcech veřejně mluvit a kdo tak činí, je okamžitě potrestán těmito Mynářovými gangstery loupežným přepadením, ukradením auta, vykradením bytu, zorchestrovanou exekucí celého majetku a likvidací všech rodinných vztahů ze strany Státní Mafie – Deep State.

Tato oddělení obecné kriminality Policie ČR nejsou žádnými „vyšetřovacími orgány činnými v trestním řízení“ nebo „orgánem potírajícími statní mafii“ alias Deep State kabalu nebo obyčejnou pouliční zločinnost, ale transformovaly se časem v ozbrojená sídla a organizační centra loupežných guerril ve službách oligarchů a v módu tichého teroru schváleného a podporovaného bankami, státními zastupitestvími a naprosto protiůstavními, nelogickými, nesmyslnými až přímo zločinnými a lupičskými rozhodnutími soudů a státních zástupců vykrádají beztrestně jakoukoliv domácnost či firmu pod záminkou tzv. „exekucí“. Máme nezvratné důkazy, že 99% exekucí je administrativně neplatných, vykonstruváno, zfalšováno nebo zorchestrováno gangstery, kteří používají krytí jako policejní úředníci, státní zástupci, soudci a advokáti, a že se jedná o nezákonné vyvlastňování majetku nepohodlných nebo prostě jen bohatých osob v masovém měřítku takových rozměrů, že komunistický puč v r. 1948 byl proti tomuto současnému porušování lidských práv a korupci jen dětskou hrou.

Moje matka, Jana Kolková, stejně jako více mladých lidí, zažila komunistický teror a špiclování v té samé vesnici kde žije, Popovice u Uherského Hradiště, a kde se odehraje za tři týdny toto nezákonné a pouze mafíí SPEM a jejími zfalšovanými dokumenty „autorizované“ vyvlastnění našeho domu. Zeměpisnou polohu místa vám posílám v příloze, jakož i polohy hlavních center ozbrojených policejních gangů, na které vlastníme velkou řadu důkazů: Zlín a Uherské Hradiště.

Mynářův gang však není jediný. Je jich mnoho a navzájem si konkurují ve veřejné formě politiky jako strany. Například Michael Svatoš a Peter Rajský mají své nekonečné příběhy s hlavním velením českých policejních gangů – Policejní oddělení okresu Plzeň:

https://www.policie.cz/clanek/policie-plzenskeho-kraje-se-predstavuje.aspx

Zde v Plzni je hlava chobotnice a závažného porušování lidských práv. V tomto okrese jsou úrovně ilegálních vyvlastnění a korupce nejvyšší z celé republiky. Plzeň je dalším Centrem aneb Novým Jeruzalémem – zázrakem kabalisické administrativy české Deep State – Státní Mafie. Ale nechci brát toto téma těmto hrdinným vyšetřovatelům, kteří ví prakticky vše o činnosti cabal Deep State mafie v této oblasti. Také z tohoto důvodu vás prosím, jestli si můžu dovolit vyjádřit mé obavy, o nějakou formu ochrany těchto mužů.

O „generální inspekci policejních sborů“, tzv. GIBS?

O tzv. „policejní inspekci“ GIBS, která následovala po celém fiasku policejních složek při této masové vraždě nevinných lidí v Uherském Brodě vůbec nemá smysl mluvit, protože to je velmi známý a kompletně pro korumpovaný orgán bez jakéhokoliv zákonného dohledu, který slouží pouze ke krytí policejních zločinů. Stačí si projít několik jejich posledních výsledků a porovnat si bankovní ůčty těchto parchantů, ze kterých bude jejich korupce nad slunce jasná.

My máme proti nim nespočet důkazů, avšak nejrozsáhlejší a nejadekvátnější důkazní materiály mají opět vyšetřovatelé Michal Svatoš a Petr Rajský, ale také Petra Lhotáková a Odborová Aliance IZS.

https://www.facebook.com/Petra-Anaconda-Lhotáková-1203749483126732/

https://www.facebook.com/Odborová-aliance-IZS-1898720357060171/

Tito dva hrdinní elitní policisté – Michal Svatoš a Petr Rajský – by potřebovali vaši ochranu, protože jejich informace jsou velmi cenné a jsou touto mafií pronásledováni. Policejní nikým nekontrolovatelné guerrily stupidníchj policejních blbů jednajících na příkaz „policejního Deep State/ tátní Mafie – neustále zinscenovávají krádeže jejich majetku, nezákonné exekuce majetku a dokonce krádeže hotovosti z jejich bankovních účtů. Tito stateční propuštění elitní policisté dnes čelí největšímu tlaku těchto vražedných guerrill, které ukradli policejní uniformy a věnují se terorizování a okrádání svých bližních.

Skvělé a detailní důkazní materiály z forensního vyšetřování elitních detektivů Michala Svatoše a Petra Rajského o hloubce korupce a porušování základních lidských práv vládní sio-komunistické lůzy v České Republice najdete na těchto stránkách:

http://michalapetr.cz/doku.php

https://www.youtube.com/channel/UCd19iz3XiB3_ozbSpzW3P7A/videos

Na těchto stránkách můžete také jasně vidět poslední poslední akce české Kabaly na vysávání veřejných fondů rabujícími gangy Deep State cabal, jakož i akce a opatření, které proti nim vyvíjejí čeští vlastenci:

https://www.kverulant.org/kauzy-aktualni

Moje matka i otec byli napadáni těmito samými lidmi za hluboké totality v 70. a 80. letech, protože nikdy nebyli v tzv. „straně“. Tito samí zrůdní komunisté a příslušníci bývalé StB, se spolu s prezidentem Zemanem, který je jejich zastáncem a podporovatelem a premiérem Babishem se nyní chopili moci ve formě Exekutorské komory a pod záminkou „dluhů“ rabují české domácnosti a firmy. Babiš používá Rockefellerovo žraločí schéma likvidace konkurence. Jeho firma je plná absolutně nekompetentních buranů-estébáků „tupců a buranů“ s totalitním řízením a již několik let v kompletním úpadku, živená jen dotačními podvody. Jídlo z této firmy nežerou ani psi.

Můj bratr, stejně jako ozbrojená a nikým nekrontrolovaná guerrilla nosící uniformy Policie ČR, která nemá již oprávnění a ani strukturu státní alfa instituce, a stejně jako ministerstvo spravedlnosti pro gangstery a tribální gangy z ministerstva vnitra a jejich kontrolních orgánů, stejně jako všechny soudy plné obyčejných zdegenerovaných opilců a drogově závislých, tak všechny tyto dnes již pseudo-instituce vlastní neuvěřitelné množství důkazů na sebe sama, své podvody, vykonstruované lži a naprosté syntaktické a sémantické nesmysly v rozudcích odporujících nejen obecné morálce, ale také elementární logice věci.

Toto uvádí jeden zdroj:

Soudkyně zhusta lžou, falšují protokolaci co do smyslu i obsahu, předjímají budoucí soudní rozhodnutí a ohýbají pod ně protokolaci i dokazování, rozhodují ostentativní soudcovskou libovůlí a prostě jen kradou dětem rodiče. Za všechny jmenujme třeba Kamilu Horkou či Helenu Svobodovou z Obvodního soudu pro Prahu 9 a nebo Helenu Horákovou a Lubora Veselého z Městského soudu v Praze.“

Je však i vyšší úroveň řízení, kterou může ilustrovat 27 (veřejných) zednářských řádů operujících v České republice a jejich kartelové dohody a spory a jiné kabalistické společnosti podobného typu. Tento typ Nového Jeruzaléma, Praha, má mnoho zvláštností.

Exekutorská Komora České Republiky

Exekutorská komora stejně jako exekutorský zákon jsou v českých zemích průvodními jevy sio-nacistického globálního převratu Bush/Clintonovi zločinecké kliky proti celému lidstvu. Vznikly kolem roku 2000.

Exekutosrká komora je sio-nacistickým orgánem plošného finančního teroru a vydírání občanů schváleným jen 1 a půl měsíce od pádu WTC 9/11/2001. V tichosti, chaosu a zmatku těchto historických okamžiků, což má samo o sobě dost podstatnou výpovědní hodnotu pro ty, kdo znají podrobně historii tohoto teroristického převratu organizovaného Mossadem a saúdy.

Počet zabavení majetku soudním vykonavatelem – exeklutorem v posledních několika letech značně vzrostl, v současné době má soudní vykonavatelé 4,5 milionu případů proti více než 800 000 lidem v r. 1917, ale čísla od té doby stoupají a všechny statitiky jsou touto „novou komunistickou elitou“ falsifikovány.

Tyto „exekuce“ považují za odůvodněné díky jakýmsi cárům papíru se špatně vyplněnými čísly jednacími, které nejsou podepsané kompetentními osobami, ale často odsouzenými kriminálníky, které jiný soud zbavil veřejné funkce.

Jsou zde zfalšovaná razítka, neplatná razítka či obměněná razítka. Stejně jako podpisy nic neříkajících nekompetentních osob, tzv. exekuční rozhodnutí, ale i jakékoliv soudní rozhodnutí či rozsudky, stejně jako posouzerní státními zastupitelstvími vykazují zjevnou jak syntaktickou, tak i sémantickou nesmyslnost, která poukazuje na to, že jsou zde používána soudní razítka a rozhodnutí, které zcela zřejmě píší osoby neznalé ani základů českého jazyka, tzn. nevzdělaní kriminálníci, alkoholici a drogově závislé osoby.

Ve službách soukromých exekutorů pracuje ta nejhorší spodina společnosti, která se zadlužená zavázala splácet dluh vykrádáním jiných.

Je to ta samá kasta kriminálníků, drogově závislých a nebo prostě násilnické osoby s kriminální historií a psychopatickými sklony, které útočí zejména na starší a bezbranné lidi. Nidky si tito zbabělci netroufnou postavit se někomu silnému, natož pak ozbrojenému tváří v tvář.

Tak takovými dokumenty potom disponuje ozbrojená loupežná skupina oděná do stejnokrojů Policie. Tyto ozbrojené guerrily jsou na českém území docela časté, avšak jen v 1% případů se dostane do tisku jako tzv. Berdychův gang o čemž také mluví zpráva vašeho Kongresu: „Country reports of Human Right practices for 2008at page 1271:

Nikde v západních médiích není opsána syrová česká realita tak přesně v několika slovech, jako v tomto úryvku::

The Czech Republic is generally a pretty placid place, but under that peaceful exterior is a seedy world of criminal gangs, corrupt policemen and brutal crimes. At the top of the heap is – or rather was until recently – one David Berdych, who allegedly commanded a 35-man criminal gang responsible for kidnapping, robbing and in several cases killing businessmen. Several policemen were involved in the gang.

The gang’s speciality was dressing up as members of elite police unit – wearing balaclavas and even carrying police weapons – and robbing rich businessmen. Often businessmen were kidnapped and held in remote cottages and beaten until they agreed to pay up. Another of the gang’s specialities was dressing up as traffic policemen and stopping lorry drivers, who they then kidnapped and dumped in the middle of a forest after making off with the goods.“

https://english.radio.cz/mafia-boss-berdych-and-gang-appear-court-8623202

To co tento článek neříká je to, že členové gangu BYLY POLICAJTI (byli to příslušníci URNy), ne jen „osoby, které měly uniformy Policie ČR. Nexistuje statistika uvádějící číslo kriminálních činů, páchaných samotnými propuštěnými policisty. Číslo, stejně jako ostatní data, by bylo šokující.

V současnosti se lokální SPEM (judge-police-bailiffs) rozrostla a rozšířila svoje teritorium natolik, že svůj „berdychův gang“ (zločinné spolčení státních zástupců – soudců – exekutorů a policajtů) má každá lokalita, okres, kraj i celý stát. A často to bývá více soupeřících gangů a tudíž „ kmotrů“ ve funkci státních zástupců – gangsterů, soudců – gangsterů nebo skupiny vysokých policejních důstojníků – gangsterů. Ovšem, nutno říct, že co se týče důkazů a jimi podepsaných zápisů, vše odkazuje na velmi podprůměrné IQ, což je samozřejmě, pro jakýkoliv typ odboje velká výhoda. Člověk se víc zasměje a je klidnější, někdy.

JAK SE VYRÁBÍ „SOUDNÍ PROCES“ FALEŠNÉ EXEKUCE:

Z tohoto informačního portálu je ZŘETELNÉ JASNÉ, že případ byl skončen, a znovu, pod zcela NELEGÁLNÍ ZÁMINKOU otevřen.

S gangsterem Pavlem Dolanským z Berouna – exekutorem, který dům č. 251 v Popovicích u Uherského Hradiště, patřící jako majetek Janě Kolkové, mé matce, prodal v zorchestrované a nelegální dražbě, která mu byla postoupena za úplatu od známého kriminálníka a obsesívníého psychopata bez jakékoliv akreditace, Milana Makaria, je spojena další větev advokátní mafie, která sestává z firem a dvokátů sloučených v různých firmách. Takových jako je třeba tato firma právnických gangsterů, a přesně z tohoto důvodu také jedna z nejůspěšnějších na trhu podvodů, loupeží a nelegálních expropriací ze kterých toto podsvětí české advokacie finančně rozkvétá:

Havel & partners https://www.havelpartners.cz/en/

a tady máte přímo celý seznam advokátních klonů-otroků této mafie, kteří přímo žijí ze zfalšovaných exekucí, ilegálních expropriací na základě kterých potom policejní mafie vykonává ozbrojené loupeže majetku občanů:

Další schéma Czech Deep State – Cabal by mohlo vypadat následujícím způsobem:

ONI – Czech Deep State kabala neví o změnách, které přicházejí. Je třeba si uvědomit, že tito gangsteři nemají žádnou tzv. „inteligenci gangsterů“ nutnou ke zločinům, jak se obecně předpokládá, nebo například “vidět svůj vlastní Konec” a schopnost „změnit hru“..atd. Vznikly na základě bývalých vztahů komunistické tajné policie a vazalů jejich tajných složek. Toto vazalství pomocí kompromitujících důkazů bylo modernizováno kmotrem Mrázkem a jeho slavným „archivem“. Nicméně je to pořád ta samá metodika.

Většina z nich je kompletně nevzdělanými vesnickými „burany-trotly“ s koupenými právnickými tituly, kterí nečtou zprávy, a už vůbec ne nezávislé zprávy. Je to něco jako svět naklonovaných zoombie mávajících místo mečů svými (již neplatnými) státními razítky a používajíce jiná zoombie s nabitými revolvery, k vybírání poplatků od vzpurných entit – jedinců, kteří se provinili tím, že vyjádřili svůj nesouhlas nebo exponovali jejich činnost. Bude trvat delší dobu, než vyvstane zcela nový státní systém po aplikaci bodů agendy GESARA, ale tu dobu tyto sociální zoombie budou využívat k rozsévání teroru, ozbrojených loupeží a brutálních nájezdů na majetek a životy svých oponentů. Jsou přesně jako ti poslední idioti-válečníci v džungli, kteří si nejsou vůbec vědomi toho, že nejenom jejich mrňavá bitva, ale i celá válka celé jejich „rasy-pokrevní linie genetického odpadu“ proti humanitě je již PROHRÁNA.

Když se budete do toho systému snažit opravdu proniknout a vidět jasně vazby mezi falešnými fimami, falešnými a neexistujícícmi produkty, zfalšovanými kontrakty nebo kupními smlouvami, naprosto proti anebo ne zákonnými a proti ústavními soudními rozhodnutími na jejichž základě jsou prováděna MASOVÁ vyvlastňování celých vesnic a oblastí, která se prodávají židovským nebo arabským obchodníkům, tak zjistíte jak neuvěřitelně primitivními formami tahle „mafie“ provádí své podvody.

V českých věznicích bezdůvodně sedí nejméně třetina vězňů.

Česká justice je v poslední fázi kompletní dezintegrace dezolátním stavu, který se exponenciálně zhoršuje a zasahuje tvrdě mnoho nevinných lidí. Rozsudky jsou vydávány zcela nekompetentními lidmi, byť by splňovali formální požadavky na funkci soudce. To, že je údajně splňují, dokazuje jedině jejich formalitu, nízkost a bezcennost – protože to, že to jsou osoby pro funkci soudce zcela nevhodné, pozná často i prostý laik po 10-ti minutách jednání soudu.

Osoby z české vládní správy a Exekutorské Komory, které se podílejí na závažném porušování lidských práv a korupci, lze označit jako cíle.

Máme přetékající důkazy o korupci a vážném porušování základních lidských práv na základě rozkazů a akcí těchto známých psychopatů a gangsterů, kteří se také aktivně podílejí na nejvyšších pozicích klíčových alfa státních veřejných agentur české Deep State kabaly, které musí být důkladně auditovány. Všichni tito lidé vědí o našem případě a jsou plně zapojeni korupčního jednání a závažných porušování lidských práv.

Státní administrativa České Republiky:

Jan Hamáček – ministr vnitra a nebezpečný islamista s konexemi na afghánskou heroinovou scénu a teroristické kontakty s německými jihádisty a libanonského gangstera Tareka Becharu

Vladimír Mynář – vymahač dluhů a hradní kancléř

Marie Benešová – zednářskými klany dosazená ministryně spravedlnosti – loutka mající za úkol co nejdelší udržení „statu quo“ loupeživých gangů SPEM

Do případu korupce a porušování základních lidských práv Kolek/Kolková

jsou také aktivně zapojeni tito známí psychopati a gangsteři na nejvyšších postech státního zastupitelství České Republiky:

Pavel ZEMAN – nejvyšší st. zástupcegangster

Lenka BRADÁČOVÁ – vrchní st. zástupcegangster

Ivo IŠTVAN – vrchní st. zástupcegangster

Lenka Chmelová – státní zástupkyněgangster z Nejvyššího státního zastupitelství v Brně

Dále jsou to státní zástupci, kteří prohlásili za validní směnku na ISIL aniž by udělali jeden jediný úkon na vyšetření této skutečnosti (to je jejich standartní postup):

Tomáš Hrnčiřík – státní zástupcegangster v Přerově

Martin Schmidt – státní zástupcegangster KSZ Ostrava

Státní zástupciz Uherského Hradiště přímo zapojeni do zločinného spolčení v případu Kolek/Kolková

https://portal.justice.cz/Justice2/Zastupci/zastupci.html#3711

s falešnými exekucemi, krytím vražd a násilnostmi policejních gangů na které máme důkazy:

Ladislav DEJMEKhttps://kapo.uh.cz/kapo/dejmek-ladislav-mgr okresní státní zástupce. Tento gangster, který si říká „státní zástupce“ je jen přihlouplý intrikán, „člen Kruhu“, který nemá ani základní znalosti práva. Obyčejný průměrně stupidní lhář, který se snaží z každého důkazu proti Deep State Státní – Mafiimafii vylhat, ale díky své mdlé inteligenci a nulové kreativitě je to vždycky s každým pokusem horší a horší. Je také pevnou součástí zločinného kabalistického spolčení soudních gangsterů v celém zlínském kraji.

Lukáš MAHDAL – náměstek okresního st. zástupce – gangster

Michal POTOMSKÝ – státní zástupcegangster. Pro tohoto gangstera platí to samé, co pro gangstera Dejmka nahoře.

Členové Exekutorské komory ČR, kteříjsou zapojeni do zločinného spolčení, korupce a porušování lidských práv

nebo bývalí členové Exekutorské komory ČR, na které máme důkazy:

Vladimír Plášil – aktuální prezident Exekutorské Komory ČR a jak je vidět z přiloženého článku, jedná se o kompletně bezcharakterního, arogantního a obsesívního zlodějíčka; a možná jen hluboce nemocného, neduživého kleptomana-úředníčka, který vykonává funkci exekutoragangstera. Tento typ duševně nemocného poskoka kabaly je v ČR velmi frekventovaný.

Tomáš Vrána – tento exekutorgangster vystavil dokument – směnku o výplatě finanční částky 30.000.000$ na adresu ISIL označenou výsostným znakem České Republiky; StB spojka mezi českou vládou a Muslimským Bratrstvem

Petr Tichý – spolupracovník JUDr. Vrány. a koordinátor Muslimského Bratrstva v ČR

Lukáš Jícha – tento exekutorgangster zaslal tento dokument – směnku o výplatě ISIL – na elektronickou adresu mého bratra, Josef Kolka

Juraj Podkonický – exekutorgangster

Milan Makarius – exekutorský gangster a odsouzený kriminálník a psychopat, který neustále vyrábí zfalšované dokumenty opatřené zcizenými razítky a podpisy nekompetentních osob, které gangsterské soudy a gangsterská policie berou jako validní a spoluúčastní se tak podvodů v řádu miliard korun ročně.

Pavel Dolanský – exekutorský gangster zapojený do zorchetrované, nezákonné a zfalšované aukce našeho rodinného domu

David Zvěřina – falešný exekutorgangster a duševně narušená osoba (je záměrně používána jako proxy) vystavující neustále nějaké chybné a neplatné dokumenty na jejichž základě potom Mynářův moravský gang organizuje loupežná přepadení.

Soudci zapojení do zločinnégho spolčení v případu Kolek/Kolková

na které máme důkazy:

Anna Coufalová, soudkyněgangster Přerov

Iva Šáchová, známá satanistická soudkyně-gangster v Uherském Hradišti, která používá satanistické symboly ve své veřejné – komerční poště. Spis Okresního soudu v Uherském Hradišti spisová značka 39EXE1487/2015.

Jana Tillová – soudkyněgangster

Lenka Kymličková soudkyněgangster

Václav Průcha – státní zástupcegangster z KSZ v Plzni

Pavel Riedlbauch – soudcegangster Městského soudu v Praze

Vladimíra Čítková – soudcegangster Městského soudu v Praze

Ludmila Petráková – předsedkyněgangster senátu Městského soudu v Praze

Libor Vávra – soudcegangster Městského soudu v Praze, spis: 68 CO 441/2017

Milada Veselá – předsedkyně-gangster senátu Městského soudu v Praze. Spisy: č.j. 14 Co 365/2018 – 314 a č.j. 14 Co 366/2018

Lucie Králová – soudkyně-gangster Městského soudu v Praze. Spisy:č.j. 14 Co 365/2018 – 314 a č.j. 14 Co 366/2018.

Daniela Večerková – soudkyně-gangster Městského soudu v Praze. Spisy:č.j. 14 Co 365/2018 – 314 a č.j. 14 Co 366/2018.

Milan Bořek – předseda krajského soudu-gangster v Brně, č.j. 59 Co 74/2018 – 65 a 59 Co 75/2018-67

Dalibor Bruk – předseda senátu-gangster krajského soudu v Brně, č.j. 59 Co 74/2018 – 65 a 59 Co 75/2018-67

Vladimír Doležel – soudce-gangster krajského soudu v Brně, č.j. 59 Co 74/2018 – 65 a 59 Co 75/2018-67

Ivona Ryšánková – soudce-gangster krajského soudu v Brně, č.j. 59 Co 74/2018 – 65 a 59 Co 75/2018-67

Michal Říha – předseda-gangster Obvodního soudu pro Prahu 4. Nelegální úpravy a opravy ve spicech: 156 EX 116116, ale i ve spisech OS pro Prahu 4 zn. 67 EXE 43512016 a ve spise OS pro Prahu 5 zn. 11 C 5912013.

Bankovní úředníci zapojení do SPEM – Soudně – Policejní – Exekutorské – Mafie:

John Arthur Hollows, předseda představenstva ČSOB a.s. – gangster jako jediný akcionář
žalobce – vedlejší účastník řízení dle §211a
Petr Knapp, člen představenstva ČSOB a.s. – gangster jako jediný akcionář
žalobce – vedlejší účastník řízení dle §211a
Petr Hutla, člen představenstva ČSOB a.s. – gangster jako jediný akcionář
žalobce – vedlejší účastník řízení dle §211a
Jiří Vévoda, člen představenstva ČSOB a.s. – gangster jako jediný akcionář
žalobce – vedlejší účastník řízení dle §211a
Hélé Goessaert,člen představenstva ČSOB a.s. – gangster jako jediný akcionář žalobce – vedlejší účastník řízení dle §211a
Marcela Suchánková,člen představenstva ČSOB a.s. – gangster jako jediný akcionář žalobce – vedlejší účastník řízení dle §211a
Ombudsman ČSOB Pavla Karásková – právník z Hypobanky

Na konci tohoto seznamu chci říct, že SPEM „exekuje – vyvlastňuje“ také DĚTI. V České republice je to jeden ze zákonů tohoto Nového Jeruzaléma: brát veškerý majetek také dětem, které platí za dluhy rodičů! Za dluh 1, – české koruny je vyvlastněn, během několika měsíců, majetek celé rodiny! A všechny soudy to potvrzují. Existuje asi 3. 000 – 5 000 dětí, které byly uvaleny na zotročení těchto JPEM – psychopatů mafiánských soudců a policistů, žijících v domech „sociálních služeb“ (a víte, jak fungují tyto body „lidského provozu“) ), které jsou připraveny na celý jejich „šťastný život“ jen PLATÍ DLHŮ od jejich mrtvých rodičů. Vidíte, jak hluboko jde králičí nora těchto opravdu nemocných kabalistických monster – „napodobenin lidí“ – v mojí zemi?

Na konec tohoto dopisu, bychom Vás chtěli poprosit, abyste prosím jakýmkoliv způsobem, ať už nějakou přímou intervencí nebo aspoň vašim jurisdikčně nadřízeným příkazem dali těmto těmto gangsterům také najevo, že existuje reálná síla, která je schopná jejich vraždění a loupení zastavit.

Českému národu, resp. jeho vzdělanější a tedy nejvíce, již několik století (od bitvy na Bílé Hoře), pronásledované a decimované části populace, byste tím dodali obrovské duševní síly a podpory.

Pakliže bychom si mohli dovolit dát vašemu finančnímu oddělení a rozvědce dávat rady, tak naší dlouhodobou vizí by bylo těchto několik základních kroků, které by potom vedly ke kaskádovitým obviněním vše členů tribálních gangů státní mafie – Deep State a jejich zatýkání:

1) provedení hloubkových auditů procesních protokolů a bankovních ůčtů u tří základních českých ministerstev zcela obsazených a finančně ždímaných lokálními Deep State mafiemi:

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo financí

Policie ČR

Exekutorská Komora České Republiky

2) provedení hloubkových auditů tzv. exekutorských účtů, což jsou naprosto nekontrolovatelné entity, které jsou všechny zpracovávány českými filiálkami banky KBC Brussell.

Všechny tyto účty jsou potenciálními a velmi výkonnými, protože nekontrolovanými a nekontrolovatelnými entitami, přes které můžou proudit obrovské sumy financí. A hjak je vidno z příkladu nahoře, KBC Brussell bank je v obotu praní špinavých peněz přeborníkem.

3) stop stav jakýmkoliv vstupům ozbrojených guerrill policejních gangsterů do soukromých domů a soukromých firem, používajících dodnes uniformy Policie ČR, kteří jednají na základě nezákonných, zfalšovaných nebo neplatných dokumentů. Z Policie ČR by mělo fungovat jen dopravní oddělení. Oddělení obecné kriminality by měla být okamžitě zrušena a všichni, kteří v těchto odděleních pracují by měli být zadržení, vyslýchání a jejich bankovní ůčty, stejně jako s nimi propojené účty by měly být podrobeny hloubkovým auditům. Jsou to organizační a intel centra všech lokálních SPEM mafií v ČR.

Vzhledem k tomu, že na mého bratra, Josefa Kolka, již bylo spácháno několik pokusů – provokací místních policejních gangsterů které měly vést k jeho fyzické likvidaci (just last new! since 2016)

1) Neznámí pachatelé společně s policejní guerrillou gangsterů, vykradli hotovost v našem domě a nerespektovali ani základní ústavní práva mé matku(byl jsem přítomen)

2) Policie ukradla počítač a nelegálně ukradla data na nezákonným příkaz státního zástupce – gangsterea Potomského.

3) Příslušník policejní guerrily strčil nohu do dveří, nerespektoval základní práva mého bratra a byl odtáhnut pod nějakou pomyslnou záminkou na nějaký naprosto zbytečné výslech.

4)…. co si myslíte, že bude napsáno v tomto bodě .. za měsíc ??? … Dvě osoby zastřeleny kvůli útoku policejních gangsterů-guerrilas ?? V Novém Jeruzalemě je to norma!

a tak proto nyní nedopustíme podobný scénář a budeme bojovat v otevřené válce a plně vyzbrojeni.

Pro nás je náš dům stejným symbolem nedotknutelnosti jako pro američany Bundyho ranč.

Takové je neměnné stanovisko naší skupiny k tomuto případu. Buď je zatknete vy, nebo my máme morální závazek vůči svým rodinám je popravit – jednoho podruhém – ve válce, kterou vyhlásili ONI NÁM a ne MY JIM, a po té, co ONI se několikrát pokusili o vraždu. My pouze zvedáme hozenou rukavici. A stojíce zde, ve svém domě, říkáme: „Chcete válku, budete mít válku“. Nic víc. Je to čistá logika. A je to čistá obrana ve smyslu Galaktického práva, stejně jako zákonů bojových umění.

Je to kategorický imperativ.

To znamená, že jestliže vy (SHAEF) nemáte jurisdikci, my máme plnou jurisdikci. A my budeme bojovat!

Děkujeme Vám za Vaše stanovisko a odpověď na naši adresu a také za jakoukoliv, byť jen minimální, a byť jen administrativní akci k zastavení řádění těchto gangů na celém území České republiky jednou pro vždy a pro všechny.

Prosíme také laskavě všechny Bytosti Světla, aby vedly a chránily vaše kroky a vaše rodiny.

WWG1WWGA

Jana Kolková & synové

Josef Kolek

Jiří Kolek

+ všichni poškození nezákonnými expropriacemi kabaly SPEM – jedné formy Deep State – české Soudně-Policejní-Exekutorské Mafie.

a tahle soudní historka se jmenuje:

Josef Kolek versus “sjetá” Fučíková reality show

2 thoughts on “Žádost expedičním jednotkám SHAEF o zadržení nebo eliminaci členů MYNÁŘOVA MORAVSKÉHO GANGU

 1. Bylo mně sympatickým zástupce SHAEF sděleno ke všem otázkám následující.
  Samozřejmě i obyvatelé Česka a Slovenska se mohou ve všech případech, které jsem výše uvedl obrátit na jednu z adres, které jsou níže uvedeny. Zdůraznil, že při poškozování či odebírání dětí od rodin, budou jednat rychle. Nutné je poslat na jednu z adres popis danného problému a nejlépe v angličtině. Do budoucna budou zřízeny pobočky či jak to nazvat i v Čr a na Slovensku.
  Od určité doby jednaly jakékoliv úřední osoby sami za sebe a nestál za nimi stát. Proto vše bylo podepisováno elektronicky. Jsou tedy sami zodpovědní za vše co vykonali, nikoliv stát. V celé záležitosti Vatikánu, Anglické královské rodiny a Fedu byl velmi fundovaný. Řekl že díky zániku tohoto MOLOCHA a patřičným krokům Prezidenta Trumpa je dnešní situace možná. Veškeré vojenské složky v Německu mají v současné době nadmíru práce. A nakonec dodal nejen s lidmi.
  Prosím uvědomte si, že je nutné vyhodnotit priority a dle toho také jednat. Jestli je dítě v ohrožení a někdo se je snaží „ukrást“, ano okamžitě jednat. Jestli se jedná o finance či majetek, počkal bych zatím s křivdou, která Vám byla v minulosti učiněna do doby než se vyčistí podzemí. Veškerá rozhodnutí leží pouze a jenom ve Vašich rukou.
  Adresy, kam se mohou stížnosti zasílat:
  Německo
  5th Military Police Battalion (CID)
  Military Address: (vojenská policie)
  HHD, 5th MP Bn (CID)
  5th MP Bn (CID)
  Unit 23119
  APO AE 09054-3119
  Civilian Address: (civilní adresa)
  Amerikanische Kriminalpolizei
  Mannheimer Str., Geb. 3212
  Kleber Kaserne
  67657 Kaiserslautern
  nebo
  Amerikanische Kriminalpolizei
  Postfach 1507
  67604 Kaiserslautern
  DSN: 314-523-3002/3
  Commercial: 0611-143-523-3002/3003
  Calling from the U.S.: 01149-611-143-3002/3003
  Email: usarmy.rheinland-pfalz.3-mp-gp.list.5mp-bn-cid@mail.mil
  European Digital Forensics Examiners
  Digital Forensics
  Unit 23119
  APO AE 09054-3119
  COM: 49-631-411-7428/6970
  DSN: 314-483-XXXX
  FAX: Ext. -6996
  Email: usarmy.rheinland-pfalz.3-mp-gp.list.5mp-dfe@mail.mil
  European Fraud Resident Agency
  Major Procurement Fraud Unit
  701st MP Group (CID)
  Unit 29701

  Kleber Kaserne
  Kaiserslautern, Germany
  APO AE 09054-9701
  DSN 314-483-6976/6981
  Baumholder CID Office
  481st Military Police Detachment (CID)
  Unit 23813
  APO AE 09034
  Civilian Address:
  Amerikanische Kriminalpolizei
  Gebaeude 8720, Aulenbacher Str.
  55774 Baumholder
  COM from U.S.: 011-49-143-531-2810/2820
  COM from Germany: 0611-143-531-2810/2820
  DSN: 314-531-2810/2820
  Email: usarmy.baumholder.3-mp-gp.list.baumholder-cid@mail.mil
  Kaiserslautern CID Office
  515th Military Police Detachment (CID)
  Unit 23119
  APO AE 09227
  Civilian Address:
  Bldg 3244 Kleber Kaserne, Kaiserslautern
  E-mail: usarmy.rheinland-pfalz.3-mp-gp.list.kaiserslautern-cid@mail.mil
  Phone: +49 611-143-523-5004
  DSN: 314-523-5004/5046
  Stuttgart CID Office
  515th Military Police Detachment (CID)
  Unit 30401
  APO AE 09107
  Email: usarmy.stuttgart.3-mp-gp.list.stuttgart-cid@mail.mil
  COM: 011-49-711-680-2976/2974
  DSN: 314-430-2976/2974
  DSN Fax: 314-430-2970

  Wiesbaden CID Office
  481st Military Police Detachment (CID)
  Unit 24302 Box 18
  APO AE 09005
  Email: usarmy.wiesbaden.3-mp-gp.list.wiesbaden-cid@mail.mil
  Phone: 011-49-611-705-6554
  DSN: 314-546-6354/6300
  Ansbach CID Office
  Unit 28717
  APO AE 09177
  Civilian Address:
  Amerikanische Kriminalpolizei
  Gebaude 5917-D Wing
  Katterbach Kaserne
  91522 Ansbach
  COM: 011-49-9802-83-2489/3504
  DSN: 314-467-2489/3504
  DSN Fax: 314-467-2485
  Email: usarmy.ansbach.3-mp-gp.list.ansbach-cid@mail.mil
  Grafenwoehr CID Office
  262nd Military Police Detachment (CID)
  Unit 28130
  APO AE 09114
  Civilian Address:
  Amerikanische Kriminalpolizei
  Gettysburg Ave 540
  Im Lager, Tower Barracks
  92655 Grafenwoehr
  Germany
  COM from U.S.: 011-49-9641-70-569-2205/2210
  COM from Germany: 09641-70-569-2205/2210
  DSN: 314-569-2205/2210
  Email: usarmy.grafenwoehr.3-mp-gp.list.grafenwoehr-cid@mail.mil
  Phone: 011-49-9641-83-7339
  DSN: 314 569-2205
  Hohenfels CID Office
  262nd Military Police Detachment (CID)
  Bldg. 376,
  Hohenfels Training Area
  Unit 28216
  APO AE 09173
  E-mail: usarmy.hohenfels.3-mp-gp.list.hohenfels-cid@mail.mil
  Phone: 011-49-9472-83-2654
  German Investigator Liaison: 011-49-9472-83-3366
  DSN: 314-466-2826

  Německo
  No a také bylo. 20.04.2020 byl v Německu, jak jsme psali a předpokládali, oficiálně zvolen nový Náčelník štábu Nejvyššího velitelství spojeneckých sil v Evropě / BEL
  Vice admirál Joachim RÜHLE, náměstek generálního inspektora Bundeswehru na spolkovém ministerstvu obrany v Berlíně, se připravuje na své budoucí místo jako náčelník štábu Nejvyššího velitelství spojeneckých sil v Evropě / BEL. Jeho nástupcem bude generálporučík Markus LAUBENTHAL, vedoucí odboru ozbrojených sil spolkového ministerstva obrany v Berlíně.

  https://tadesco.org/marneho-okenko-22-04-2020-udalosti-ktere-meni-svet/

  11:59 Pro všechny kteří nevěřili, že se 20.04.2020 dle putinových hodinek nic nestane. A ono se stalo. Další v pořadí….
  Tak jak jsme avizovali zánik Bundesrepublik Deutschland, nyní bylo dáno i ve známost se zpožděním, asi to mělo nějaký smysl, o „zrušení“ České republiky Ltd
  V obchodním rejstříku v Británii už je nový zápis.
  O spící společnosti České republiky Ltd
  https://beta.companieshouse.gov.uk/company/04706523/filing-history
  a v zápětí …. Národní rada ČR vydala dekrety 1, 2, a 3
  https://aliancenarodnichsil.cz/narodni-rada-ceske-republiky-dekret-c-i-o-suverenite-ceskeho-statu/comment-page-1/
  https://aliancenarodnichsil.cz/narodni-rada-ceske-republiky-dekret-c-ii-o-bezpecnosti/
  https://aliancenarodnichsil.cz/narodni-rada-ceske-republiky-dekret-c-iii-o-ochrane-pred-cizi-propagandou-a-statnich-symbolech/#more-6012
  Snažili jsme se mnohé roky vysvětlit lidem na přednáškách, že jsou otroky ve firmě, ale mnozí to nechápali. Dnes výše uvedeným protokolem je vše potvrzeno. Totiž do Jaltské konference musí být všechno anulováno a to se nyní odehrává. Prosím Slováky, aby si to také našli. Děkujeme…..
  tereza dodává:
  Např. u Bundesrepublik Deutschland se v registru UPIK objevilo navíc v kolonce obchodní jednotka Deutscher Bundestag. Změnilo se sídlo, změnil se šéf, změnil se kód země. Porovnejte
  zde: https://app.box.com/s/2yhl7wguwnb7vo2y1x3wrfk5uuedg2os
  zde: https://app.box.com/s/lylnpyux5cdjx22y4dn6ulb2chq6f9sc
  Je také zajímavé sledovat u jednotlivých zemí SIC kody (obor činnosti). Německo má 9121 – legislativní orgán (Legislative Bodies) a Česká republika má 7389 – Business Services, Not Elsewhere Classified = obchodní služby, jinde neklasifikováno. Více najdete na: siccode.com
  Další článek následuje…..

  Like

 2. Pingback: 2Q2Q III pro radost (#31) | Anatomie Života

Comments are closed.