BÍLÝ RYTÍŘI, NESARA a dopis od Dove.

(článek je od Tonyho Wicka z 3.7. 2002)

NESARA je zákon o národní hospodářské bezpečnosti a reformaci. Jedná se o tajný zákon, který zjevně schválil v březnu 2000 Kongres USA, a to i přes popírání takového schválení jedinci evidentně zapojenými do schvalovacího procesu, kvůli hrozícím trestům za zradu, pokud to přiznají. Jakmile budou všechny přípravy hotovy, bude to oznámeno „oficiálně“ prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků. Změní americkou vládu a americký finanční systém díky původní hromadné žalobě amerických farmářů proti vládě a bankám.

Tuto akci potvrdil Nejvyšší soud USA v roce 1993. Vláda musí rezignovat a bankovní systém se musí změnit na systém podložený drahými kovy. Soukromý Federální systém rezervních bank a interní federální daň (IRS) budou zrušeny. V soudních sporech zemědělců bylo prokázáno, že 16. dodatek k vytvoření daně z příjmu nebyl nikdy ratifikován a je nezákonný. To je také případ Austrálie a pravděpodobně mnoha jiných dalších zemí.

Očekává se, že všechny země na celém světě budou v souladu s principy NESARA následovat určité nové a zavedené mezinárodní dohody.

NESARA je také zaštiťována a podporována Vyššími Inteligencemi, které s námi po tisíce let interagovaly (p.př.: dnes již víme, že NESARA byla touto rozhněvanou „inteligencí“ – Galaktickou společností a Architekty – iniciována a Kabale byla ze strany této Vyšší Inteligence dán nůž na krk a termíny kapitulace).

Toto je duchovní spojení (není náboženské), které bude rozšířeno také po oznámení NESARA. Všechny země se dohodly na:

a) zrušení daní z příjmu;

b) ústavní právo;

c) nechat vůdce vlády volit lidem;

d) žít v klidu;

e) Poskytnout univerzální prosperitu všem svým občanům pomocí vzorců a procesů vydělávání peněz, které mají 200letou historii úspěchu v poskytování obrovské prosperity. Až dosud to udržovali v tajnosti ti, kdo nás ovládaljí, a jejich vojensko-průmysloví kamarádi.

Rovněž bude odhaleno spojení tajné vlády a nového světového řádu s mimozemšťany a tajné dosažení neuvěřitelně pokročilých technologií za posledních 60 let. To zahrnuje reversním inženýrstvím konstruovaná kosmická plavidla a cestování v čase. Obě tyto technologie přemísťovaly lidi na Měsíc a Mars mnohem dříve, než se v roce 1969 přistálo Apollo na Měsíci.

PODROBNOSTI:

Upraveno z Dove of Oneness Reports za posledních 12 měsíců a dalších informací. „Dove“ (Holubice) je dáma s úžasnými kontakty, která zveřejňuje denně informace, které byly původně určeny pouze pro malou skupinu lidí, ale nyní ji čte stále stále větší a rychle rostoucí počet lidí, kteří mají přístup k internetu. Je dobře chráněná, ale prozatím anonymní.

“Můžete se přihlásit k odběru bezplatných denních zpráv o holubici zasláním prázdného e-mailu na adresu: dove@nesara.us (p.př.: doména již neexistuje, resp. vypadá koupená indy s hracími automaty)

[Moje komentáře níže jsou v hranatých závorkách – Tony]

Dove – velké peníze, NESARA, Bílý rytíři, černé operace, nové bankovní a měnové systémy, vládní reorganizace, zrušení dlouhodobých energetických základen

to vše jsou důvody, proč “opozice” (prostřednictvím CIA) nařídila tragédii z 11. září 2001.

Nyní se věnuji otázkám, které ti nejbohatší a nejmocnější lidé na světě a bankéři po celá desetiletí přísně tajili. Ve Spojených státech, [ale i ve světě], ovládaná média udržují tyto věci mimo jakékoliv zpravodajství, s výjimkou nejobskurnějších odkazů. Utajení je to, co opozici umožnilo, aby 11. září vzala životy nevinných lidí. Je na čase, aby pravda konečně odvrátila navždy další opakování takových věcí. Není potřeba válek. My, kdo známe tento příběh zevnitř, to víme.

Je čas informovat více lidí o pravdě za těmito fraškami, karikaturami a výsměchem..

Využívám této příležitosti k tomu, abych přiblížila vaši mysl skutečné realitě. Všechny přednášky, které vidíme o potřebě „války“, pocházejí od malé skupiny hladovějící, chamtivé, egem poháněné staré gardy. Tato malá skupina staré gardy plánovala v těch starých dobách vést válku ve svůj prospěch. Jejich rodiny mají dlouhou historii manipulace mas válkami a ekonomickými vzestupy a pády. Tato stará garda, hlavně američtí občané [mnozí ovládaní z Evropy], jsou tou “opozicí”, o které píšu. Tato stará garda se soustředí kolem politiků nejvyšší úrovně. My Američané jsme nevědomě dovolili jim a jejich přátelům, aby si podrželi vysoké mocenské pozice. Díky Bohu, jejich síla končí.

Ti, kteří jsou známí jakoBílý rytíři”, dokazují s ohromujícně věcnými důkazy a svědectvími, že tato stará garda amerických občanů (také známá jako Frakce 1) byli ti, kdo nařídili útoky na WTC a Pentagon. Díky Bílým rytířům [známým také jako Frakce 2] se staré gardě nedaří dosáhnout toho, co si stanovili, a to:

1) způsobit světovou válku;

2) odcizit americkým lidem kvintilióny dolarů z jejich národního bohatství;

3) vytvořit diktaturu a implementovat zákeřné programy zotročení Nového světového řádu v USA a na celém světě. Nicméně, tato stará opoziční garda v těchto machiavellijských a drakoniánských spiknutích naprosto selhává.

Asi před dvěma lety jsem začala dělat informační bulletiny na internetu pro konkrétní skupinu přibližně 250.000 lidí z celého světa zapojených do programů prosperity.

Tento specifický program prosperity začal na počátku 90. let a byl uzavřen pro nové členy na podzim roku 2000. Má členy v mnoha zemích po celém světě, přičemž většina z nich žije v USA. Začala jsem aktivně sledovat jeho pokrok před dvěma lety krátce poté, co v USA začaly první aktivity na distribuci prosperity. Od začátku se stará opoziční garda zapojovala do pokusů a neúspěchů, aby zastavila aktivity distribuce této prosperity Američanům a světu. Opozice způsobila mnoho zpoždění a průtahů v této distribuci pomocí jak legálních, tak ilegálních prostředků.

Při každodenním telefonickém průzkumu s přáteli v programu prosperity jsem sestavila celosvětovou síť kontaktů ve všech organizacích zapojených do tohoto programu prosperity. Mezi moje zdroje patří znalí lidé v: amerických bankách a offshore bankách přímo se starající o tyto programy prosperity; MMF, ministerstvo financí USA a Federální rezervní systém; Světový soud; Kongres; Bílý dům; americké zpravodajské agentury; vojenské zpravodajské US skupiny; zahraniční zpravodajské skupiny; odborníci na tyto programy; a mnoho dalších mocných skupin a lidí po celém světě.

To, co začalo jako sledování pokroku v programu prosperity, mě vedlo k zjištění, že rozdělení prosperity těchto 50+ programů bylo „součástí“ obrovského globálního zlepšení bankovních a měnových systémů. Tato vylepšení měla být oznámena počínaje Spojenými státy 11. září 2001, a poté by následovala oznámení o zlepšení bankovnictví v jiných zemích po celém světě. Ve Spojených státech máme další velká vylepšení naší federální vlády implementované prostřednictvím NESARA [nyní k implementaci po celém světě].

V červnu 2000 jsem se dozvěděla, že na celém světě existuje skupina mocných lidí [Frakce 2], která na těchto globálních vylepšeních pracuje více než 20 let. Dozvěděla jsem se, že někteří členové těch nejlepších světových bankovních rodin se rozhodli již před 20 lety vylepšit svět, než aby ho využívali, což jejich všichni předkové dělali posledních několik století. Dozvěděla jsem se, že tito bohatí vizionáři nejvyšších bankovních rodin iniciovali programy prosperity pro průměrného člověka se záměrem poskytnout lidem s dobrým srdcem značné finanční prostředky na „zlepšení světa“.

Tito bohatí vizionáři bankovních rodin si uvědomili, že plány jejich rodin pokračovat v přísné kontrole světového bohatství by vedly pouze ke globální katastrofě.

Po mnoho let bylo 95% světového bohatství ovládáno těmito mocnými lidmi. Bohatí vizionáři určili, že svět musí přežít, přestože jejich rodiny nebyly ochotny provést tato zásadní vylepšení. Uvědomili si, že pouze lidé nepřipoutaní ke „status quo“ by učinili nezbytná zlepšení, aby ochránili svět. Dozvěděla jsem se, že tato raná skupina bohatých vizionářů začala zahrnovat další mocné lidi, kteří mají stejnou vizi globálních vylepšení.

A tak jsem pro tyto mocné, odvážné a odhodlané lidi použila termín „Bílý rytíři“. Dozvěděla jsem se, že tato skupina silných Bílých rytířů je silou, která aktivně tlačí náš program prosperity a 50+ podobných programů prosperity vpřed k distribuci obecné veřejnosti.

Než budu pokračovat, dovolte mi vysvětlit, jak jsem použila termínu „Bílý rytíř“. Moje profesionální zázemí je v počítačových systémech se specializací na velké obchodní počítačové systémy. Termín „White Knights“ (Bílý rytíř) je termín, který jsem si půjčila ze světa finančních mnoha milion dolarových transakcí, kde jedna společnost nakupuje jinou nebo s ní fůzuje – slučuje se s ní. Ve světě finančního podnikání je „Bílý rytíř“ bohatý člověk nebo společnost, která přichází na záchranu jiné společnosti, která je ohrožena převzetím od jeho (konkurenčních) nepřátel.

Při sledování pokroku v našich programech prosperity se ukázalo, že existují „nepřátelské“ strany, které se snaží převzít kontrolu nad našimi programy prosperity.

Tyto nepřátelské strany nazývám „opozicí“.

Dozvěděla jsem se, že „Bílý rytíři“ se po mnoho let snažili přenést výtěžek těchto programů do rukou členů programu. Tyto výnosy jsou celkově v astronomických částkách. O tyto prostředky se bojovalo v mnoha super utajných konfliktech. „Bílý rytíři“ se snažili dostat tyto prostředky do rukou oprávněných příjemců a v průběhu let již mnohokrát zachránili prostředky těchto našich programů z rukou „opozice“.

Symbolicky jsem použila „bílou“ k označení čistoty motivace a vysoké duchovní orientace. „Rytíři“ jsem použila k označení odvážných lidí, kteří jednají. „Bílé rytíři“ zahrnují lidi všech ras, všech etnických původů, všech náboženství ve 180 zemích planety. Lidé, jejichž pozice jim umožňují provádět za oponou celosvětové pozitivní změny. Tito stateční lidé dostali a dostávají od „opozice“ mnoho smrtelných výhružek, ale přesto přese všechno v těchto zlepšováních pokračují. Abych je chránila, vyhýbám se jejich jménům. Mohu vám však dát některé z jejich titulů. Mezi „Bílé rytíře“ na celém světě patří např.: bývalý vůdce významného evropského národa; soudci Světového soudu, kteří mají jurisdikci a kontrolu nad všemi 50+ těchto programů prosperity; někteří členové Kongresu s vysokou integritou; vysoce respektovaní současní a předchozí přední američtí vojenští vůdci; celosvětový expert na měnové a bankovní systémy; vůdce důležitého cizího státu; klíčoví lidé v různých globálních bankovních organizacích a měnových systémech; někteří v současné době sloužící členové amerického kabinetu [někteří se stali zrádci, jako Colin Powell]; vojenští zpravodajští US agenti a vojenské skupiny US patriotů; úředníci amerického měnového systému; právníci koalice na východním pobřeží; právníci a vedoucí představitelé společnosti Farm Claims; někteří vůdci onshore a offshore bankovnictví; a mnoho dalších mocných lidí ve vysokých pozicích, jejichž jména byste mohkli znát.

Zahrnuje také skupinu lidí, kterou jsem jmenovala „Božskou koalicí“, která zahrnuje mocné lidi po celém světě, kteří spolupracovali s „Bílými rytíři“. „Divine Coalition – Božská koalice“ zahrnuje členy téměř všech předních světových bankovních rodin, které se v posledních letech připojily k „Bílým rytířům“ v jejich snaze zlepšit svět, spíše než jej zničit. „Božská koalice“ zahrnuje členy skupiny Bilderberger, zahraniční zpravodajské služby a vládní úředníky, kteří pomáhají dosáhnout těchto celosvětových bankovních a právních zlepšení. Ano, vím, že většina z nás, kteří studovali všechny tyto globální manipulátory, ví, že jimi byly hlavně přední bankovní rodiny a Bilderbergové. Viděla jsem však, že členové těchto skupin se v posledních několika letech změnili, a stejně se znměnila i jejich loajalita a většina z nich nyní aktivně pracuje spíše na vylepšení našeho světa, než na jeho vykořisťování a ničení. Mnoho z těchto mocných lidí je trvale a zarytě propojeno s „Bílými rytíři“ a stojí tvrdě a pevně proti „opozici“ staré gardy.

Jak jsem se ponořila hlouběji do historie těchto programů prosperity, zjistila jsem, že v posledních několika desetiletích došlo k pokusům o distribuci balíčků těchto programů prosperity již mnohokrát. Některé z těchto programů začaly před více než 15 lety! Z mého průzkumu se zdá, že nevyzpytatelní bankéři a vládní úředníci znovu a znovu v průběhu mnoha posledních let blokovali distribuci těchto programů. Ze skutečnosti, že Světový soud má nad těmito 50+ programy jurisdikci, je zřejmé, že se událo již mnoho zákonných bitev jejichž cílem bylo konečně tyto programy rozjet a dokončit, a nakonec zbyla jediná možnost – převzetí samotného Světového soudu.

Proč lidé blokovali distribuci těchto programů prosperity? Existuje mnoho důvodů:

1) ti, kdo ovládají tyto velké částky peněz, našli způsoby, jak si z nich sami můžou vytáhnout profit;

2) zúčastněné banky těžily z udržování peněz ve svých bankách a zdráhaly se je nechat jít;

3) mocní lidé, včetně bankéřů, politiků a dalších, se obávali změn, které nevyhnutelně nastanou, když obyčejní lidé využijí tyto prostředky spíše ke zlepšení světa než k podpoře současného stavu;

4) vládní úředníci opakovaně kradli velké částky peněz, které používali ve svůj osobní prospěch, a „Bílý rytíři“ peníze opakovaně museli evakuovat. V podstatě všechny války byli o této kontrole právě těchto peněz a moci z toho vyplývající. Všichni zasvěcenci věděli, že když budou tyto programy prosperity distribuovány lidem, mnoho mocných lidí ztratí svou moc ovládat a manipulovat.

V průběhu let bylo rozdělování výnosů z těchto 50+ programů prosperity znovu a znovu blokováno. Programy neustále opakovaně vázly mezi stohy edních listin v papírovacích tricích bezohledných vůdců těchto programů, bankéřů a vládních úředníků. „Bílým rytířům“ začalo být pomalu jasné, že kromě rozdělování výnosů je třeba provést zásadní revizi bankovních a měnových systémů a celých vlád. Bylo zřejmé, že aby se vůbec mohl udát tento druh celosvětových zlepšení nezbytných k zajištění zdravé budoucnosti pro všechny na planetě, musí být nejprve odstraněno z bankovního a vládního sektoru korupce a zneužívání pravomoci.

Jak je běžné, když se božské načasování dějů stane realitou, v 90. letech došlo k hlavní synchronicitě. Ta poskytla přesnou odpověď „Bílým rytířům“, kteří potřebovali zlepšit bankovní, měnový a vládní systém ve Spojených státech. Věděli, že díky důležitosti amerického dolaru ve světové ekonomice a bankovnictví, by se, některá z těchto vylepšení nutně rozšířila do zbytku světa. Také se domnívám, že jistý peněžní génius z těchto „Bílých rytířů“ pomohl zajistit, aby z vylepšení v US profitoval také celý svět tím, že by americkému dolaru v mnoha směrech pomohl stát se světovým standardem. Všichni na celém světě budou nyní těžit z geniality a obětavosti tohoto „Bílého rytíře“.

Tuto úžasnou synchronicitu v 90. letech 20. století uvedli do pohybu někteří američtí zemědělci, kteří žalovali americké bankéře, kteří nezákonně uzavírali a zabavovali majetek farem. Myslím, že většina z nás si pamatuje, jak Willie Nelson dělal hudební koncerty na pomoc farmářům „Farm Aid“, aby pomohl zemědělcům zachránit jejich farmy. Willie Nelson začal dělat koncerty „Farm Aid“, aby získal peníze pro farmářské rodiny, které v 70. a 80. letech ztratily své farmy. Ukazuje se, že tito zemědělci provedli určitý výzkum a zjistili, že mnoho zabavených farem bylo způsobeno nelegálními triky amerických bankéřů. Soudy zemědělců odkryly tajnou dohodu zkorumpovaných vládních úředníků USA s nepoctivými bankéři! Stát, federální a Nejvyšší soudní proces USA prošly celou řadou soudních sporů.

Rozhodnutí Nejvyššího US soudu zjistila, že petice zemědělců jsou platné. Nejvyšší soud potvrdil žádosti farmářů o restituci od federální vlády a udělil zemědělcům restituce. Kvůli masivním vládním podvodům, tam byl také požadavek, aby i jiní američané dostali příležitost podat žádost o náhradu škody federální vládou. Tato historická soudní rozhodnutí se stala základem pro proces „farmářských nároků“, kdy lidé v 50 státech podávali „žádosti“ o náhradu škody od federální vlády. Mezní datum farmářských nároků bylo na konci 90. let.

Chápu, že existuje mnoho tisíc lidí, kteří předložili „Potvrzení o farmě“, ačkoli velká většina Američanů o tom nevěděla. Kdybychom v té době měli internet, vědělo by o tom mnoho dalších lidí. Všichni dlužíme těmto statečným farmářům a dalším v soudních sporech o farmářské nároky obrovskou vděčnosti za to, že široká základna jejich hnutí převzala Federální vládu a bankéře, a exponovala veřejně jejich korupci a nezákonné triky! Můžeme také poděkovat právním zástupcům zemědělských nároků a soudcům Nejvyššího soudu, kteří hlasovali pro téměř jednomyslné rozhodnutí Nejvyššího soudu, které prokázalo, že nároky zemědělců jsou platné. Co jsme měli u soudních sporů s farmářskými nároky, jsou Američané, kteří podnikli kroky k zastavení korupce ve prospěch nás všech! Byli to běžní lidé jako my, farmáři a jiní, kteří podnikli odvážné kroky, které nyní vedou k obnovení svobody pro nás všechny a větší prosperitě pro všechny Američany! [A nakonec pro celé lidstvo.]

Nejvyšší soud kromě přiznání finanční škody zjistil, že zjištění a tvrzení zemědělců o vládních podvodech byla pravdivá. Soudní dvůr požadoval, aby byly provedeny zásadní vládní reformy současně s vyplácením náhrad škod farmářských nároků všem lidem. Zjištění Soudního dvora týkající se soudních sporů v oblasti zemědělských nároků jsou rovněž právním základem společnosti NESARA. Bylo stanoveno, že všechna tato důležitá soudní rozhodnutí musí zůstat v tajnosti, dokud nebudou vládní reformy, bankovní reformy a restituční rozdělení zemědělských nároků zcela připraveny.

Před více než rokem v červnu 2000 jsem se dozvěděla o tajném zákoně, který byl schválen v březnu 2000 ve Spojených státech. Tento zákon byl schválen ústavně a zahrnoval roubíkový rozkaz pod trestem smrti, pokud by ho někdo z úředníků veřejně projednával před jeho oficiálním oznámením!

V červnu 2000, před 15 měsíci, mi při prvním kontaktu s „Bílým rytířem“ (z vojenské zpravodajské služby) bylo řečeno, že tento tajný zákon:

1. Eliminuje IRS a federální daně z příjmu;

2. poskytuje určité velké odpuštění dluhu lidem v USA;

3. implementuje nový bankovní a měnový systém US týkající se měny zajištěné drahými kovy a federální rezervu absorbovanou do ministerstva financí US;

4. Obnovuje naše osobní svobody a provádí masivní zlepšová ve federální vládě; a mnohem víc.

V polovině října 2000 jsem se z kontaktu s vysokou rozvědkou dozvěděla, že byl podepsán tajný zákon a o pár dní později jsem se naučila zkratku pro jeho jméno: NESARA. Z důvodu požadavku Nejvyššího soudu na utajení výsledků soudního řízení byla všechna oficiální slova NESARA zakázána, dokud nebyly připraveny opravy federální vlády, bankovní vylepšení a distribuce balíčků prosperity. To je důvod, proč jsme o těchto důležitých rozhodnutích nikdy neslyšeli, a proč bude první oficiální slovo na téma NESARA vlastně jejím veřejným vyhlášením.

Během posledních dvou let existovala řada právně závazných „dohod“ podepsaných různými hlavami federální vlády, které stanovily podmínky, jak k tomu všemu dojde, a zaručily financování našich programů prosperity. Dohody jsou právně závazné nástroje používané k prosazování těchto významných bankovních, vládních a prosperitních činností. „Opozice“ využila všech možných triků na cestě ke zpoždění dokončení stovek, možná tisíců kroků, které se týkaly sladění všech těchto programů, celosvětového bankovního a měnového vylepšení a vládních reforem USA. Opozice použila v průběhu všech těch let k zasahování do našich programů prosperity vše; od neřízených soudních sporů proti distribuci, přes přímé zloděje fondů, až po trumfované soudní případy v Illinois a nátlaku a fyzické újmě stovek lidí. „Opozice“ ví, že jejich moc a kontrola končí zavedením všech požadavků v těchto dohodách.

Proto „opozice“ nařídila 11. září 2001 útoky na WTC, Pentagon a Pennsylvánskou lokalitu. „Opozice“ věděla, že poslední slovo bylo dáno upozorněním sítí, aby se připravily na vysílání oznámení NESARA. To znamenalo, že konec jejich moci byl už skoro na dosah, jen pár hodin, a svět by byl změněn k nepoznání . „Opozice“ se také samozřejmě pokusila ukrást finanční prostředky z těchto programů prosperity pro vlastní potřebu. Kromě toho měli v úmyslu pokusit se zahájit válku [válka v Afghánistánu byla plánována a předpovídána na začátku roku Bushovou administrativou]. Všechny tyto věci byly součástí toho, proč opozice nařídila útoky z 11. září. Síla a chamtivost jsou hnacími motivy „opozice“; Bohužel pro ně, 11. zářím 2001 si zcela zpečetili své vlastní osudy. [Žádný dopravní letoun nezasáhl Pentagon, byla to řízená dálkově ovládaná střela, která měla jasný cíl – likvidaci operačního střediska (p.př.: bylo to operační středisko „Bílých rytířů“ v centru námořní rozvědky Pentagonu) pro oznámení NESARA. Letadlo v Pensylvánii zasáhlo svůj cíl, podzemní zařízení spojené s NESARA. Na seznamech cestujících nebyli žádní arabští únosci. „Konverzace“ mobilního telefonu byly vylhané a vyrobené na zakázku. Tyto telefony nefungují nad 1000 stop! Ukázalo se, že operace plánovali a prováděli, včetně osazení věží WTC výbušninami CIA-MOSSAD, a to vše vyjde v budoucnosti na veřejnosti.]

Jedna dobrá věc vyšla z těchto útoků, došlo k masivnímu vyčištění skupin „black-ops“ (černých operací) v naší zemi a po celém světě. Každý z nás má z tohoto vyčištění prospěch.

[Odpuštění dluhu NESARA se vztahuje na hypotéky, dluhy na kreditní kartě a další dohody, kde byl úrok účtován, protože je to nezákonné. Banky budou muset tyto dluhy jednotlivci bez dalších nákladů zrušit. A bez další daně z příjmu fyzických osob bude průměrná osoba / rodina na celém světě mnohem finančně lépe osvobozená a zbavená mnoha starostí. Více podrobností se dozví v pravém oznámení NESARA a následných odhaleních.]

[Konec]