JUBILEUM – NEBUDE ODPUŠTĚNO VŠEM

2. ČÁST

NE VŠEM BUDOU JEJICH DLUHY ODPUŠTĚNY

You-tube kanál federálního poštovního soudce Marka Christophera

Nebude však udělen pardon a odpuštění dluhů těmto osobám:

  • které se dopustily falešných smluv a kontraktů,
  • pro ty osoby, které vytvářely hypotéky,
  • které spojovaly a násobily dluhy,
  • pro ty osoby, které vytvářely dluhy, což je hřích,
  • pro ty osoby, které podvodně udělaly svůj přenos skrze záznamník,
  • pro ty, které vyráběly falešná potvrzení,
  • pro ty lidi, kteří falešně svědčili v dokumentech a ve svém nejbližším okolí;
  • tak těmto, nemůže být žádný pardon ani odpuštění uděleno.

A já zde říkám PO DRUHÉ (!) pro ty osoby, které se dopouštěly slibů smrti, hypoték

a všech těch záležitostí, které udržují lidstvo v otroctví, lidé z televize, ze všech periodik, ze všech vlád, tak těmto lidem NEBUDE NIC PROMINUTO, protože JÁ, jako ručitel, stejně jako VY, všichni občané této planety, kteří jsou také stejně jako já ručitelé pro Vatikán, pro sdělovací prostředky, a pro všechny ty vlády, protože je to z důvodu souhlasu.

A vy jste je podvedli,

VY JSTE JE PODVEDLI! a ošálily všechny tyto národy a všechny tyto lidi v těchto národech, aby vám dali souhlas prostřednictvím PODVODU – a proto taky – VÁM NIKDY, NIKDY NEBUDE ODPUŠTĚNO. Protože MY jsme ručitelé a vy jste před námi nepředstavili a neusilovali o smíření, aaniž byste požádali o prominutí.

Takže TÍM NEJADEKVÁTNĚJŠÍM jazykem vysvětlíte svoje hříchy, vysvětlíte PROČ jste vytvářeli tyto sliby dluhů, vysvětlíte proč, PROČ jste vytvářeli tyto federální podvodné půjčky, studijní půjčky a jiné.

Předstoupíte tím nejadekvátnějším možným způsobem a požádáte o prominutí

a JENOM A POUZE KDYŽ požádáte o prominutí, může vám být uděleno prominutí. Ti, kteří nepožádali o prominutí – pardon, ho přesně z tohoto důvodu neobdrží. Všichni vy osoby, které ukradly autorská práva, vy osoby, které se infiltrovaly mezi dobré a poctivé lidi, kteří tvrdě a poctivě pracovali, aby přinesli vědění a aby přinesli Světlo a Řešení do tohoto světa, tak vám hříchy prominuty nebudou, za jejich porušování, přestupování a překračování, tak všem těmto osobám, které nějakým způsobem participovaly na podvodu nebude prominutí dluhů uděleno. A můžu jim také sdělit, že nikam neutečou díky pravidlu 90 dní, zvouce ho „efekt corona“ a jinými přezdívkami zhoubných chorob.

VY nebudete schopni použít tento čas, protože TENTO ČAS NASTAL POUZE PRO ČESTNÉ

osoby, a pro osoby, které jsou připoutány k povinnostem, a VY NEJSTE ČESTNÉ OSOBY a nemáte povinnost realizovat všechny ty vaše kontrakty: IRS (p.př.: zvláštní americká federální daň – jen další ilegální židovský trik), BBC, všechny ty dopisy a všechny ty stupidity a nesmysly, které jste psali, abyste lidi napálil a obalamutili nebudou odpuštěny a vám nebude dovoleno vést dále tuto populaci.

A v žádném z mých soudních systémů, a v žádném soudním systému z těch 195 poštovních federálních soudních stanic v celém světě, tak vám zde odpuštěno nebude, protože jste nepožádali a prominutí a odpuštění.

Musíte se doznat, budete se muset doznat k tomu PROČ jste vytvářeli tyto hypotéky. PROČ?

Musíte doznat všechny důvody, které jsou za tím a tak, jak to diktují vzpomínky času.

Když zadržujete informaci, porušujete podmínky smlouvy, když neříkáte celou pravdu, což znamená, všechna fakta, kterých jste majiteli, již jste porušili kontrakt, a ve skutečnosti, jste již porušili kontrakt tolikrát, že už nemáte dávno na svých veřejných funkcích a postech co pohledávat.

VY operujete VNĚ systému zvaného LICENCE a licence je povolení k porušení

zákona, takže když ji nemáte, porušujete zákon sám. Vy si myslíte, že Vatikán vám může takové licence udělit? Donutit osoby obdržet licence řkouce jim, že porušují zákon? Vy věříte tomu, že můžou dát zrůdám licence a zároveň je kontrolovat? Ty zrůdy budou kontrolovat VÁS! A potom vás kanibalizují, takže Vatikánský Stát a všechny tyto Městské Státy v celém světě : VY budete v souladu s národy, Vy požádáte o prominutí a takové prominutí závislé od mých soudních systémů nebo od veřejnosti obecně vám nebude uděleno, protože jste porušovali, překračovali a přestupovali.

Pro všechny systémy tribunálů této planety: Vy jste požádali lidi, kteří vstupují do soudních systémů, aby říkali pravdu,

celou pravdu a nic než pravdu. Vy, soudní systémy, jste pod přísahou, že budete říkat pravdu, celoiu pravdu a nic než pravdu. A jaká je pravda? Pravda je taková, že musíte mluvit ze svého vědomí, a vaše vědomí znamená, už jen v samotném základu (gramatické analýze), že je to s vědou – a proto – je to FAKTEM a vy musíte mluvit ve faktech, jako by to byla holá fakta a kompletní fakta, a nezadržovat, nevytahovat ani nezamlčovat žádnou informaci.

Pro obecnou veřejnost, která by nemusela porozumět těmto slovům a výrazivu, se kterými nejsou tak familiárně obeznámeni, protože tento druh poznání jim byl odmítán sděluji: nacházíte se v periodě, kdy se vás vaše vlády snaží vést, aby VÁS mohli požádat o prominutí, VY JSTE POSKYTOVATELÉ = RUČITELÉ. V tomto jejich podvádění a klamech jste VY ti RUČITELÉ, VY jste jim nedobrovolně RUČILI, protože VY jste ti podvedení.

Všechny tyto vlády budou nyní kompletně ODVOLÁNY.

Mocnosti, které jsou známé jako byrokrati, můžete se podívat na to slovo v tabulce komentářů, což znamená, že se usadí vždy nad vládami a potom se těmto vládám vůbec z ničeho nezopovídají. Pro tyto byrokraty jste pod velením k tomu, abyste provedli úlohy, které jsou pro lidstvo esenciálního významu, a chci říci lidstvo a také to říkám potřetí, PRO LIDSTVO, a vy v tom všem budete pokračovat až do té doby než vyšší poznání, vyšší otevřený systém nahradí vaše kontrakty, jako mayoritní akcionáře nebo zainteresovanou stranu. Nyní víte, že jsem zainteresován a kontroluji tyto věci a také kontroluji jiné soudce. Všechny ty, kteří byli trénovaní k tomu, aby byli živnostníky. Takže je to tak, že, když se něco stane se mnou, předpokládám, že Bůh nebo Stvořitel to nedopustí, tak tady bude pořád dostatečný počet informací stejně jako dostatečný počet lidí, protože o to se zde nejedná, toto není o mě.

Tady se jedná o to, abychom napravili to, co napáchali ti Špatní na tomto světě,

kteří byli navrženi a vytvořeni úplně stejnými lidmi, kteří navrhli a vytvořili hypotéky, úplně stejnými lidmi, kteří kontaminují vzdušné linky, těmi samými, kteří kontaminují periodika a všechny ty publikace a zpravodajství, které jsou nyní pod přísahou samotného novináře, pod tou samou přísahou, čili: PRAVDOU, CELOU PRAVDOU A NIC NEŽ PRAVDOU.

To je to, proč jsou zváni novináři nebo dopisovatelé, a ne reportéři, protože to je osoba, která nepřináší NIC. Těmto se jenom dávají názory o názorech jiných osob, Všichni tito reportéři, kteří se jen dotknou tužkou papíru, kteří tisknou na papír. Tak VÁM říkám, že JSTE POD PŘÍSAHOU. A jestli porušíte tuto přísahu, tak nic z toho nebude odpuštěno ani prominuto.

Pod zákonem 3 denního odstoupení (zrušení, rozvázání smlouvy) jednáte jako „ Pán, který vstal z mrtvých 3 den“, Ježíš vstal třetího dne, Slunce vstává ve svém nevyšším bodě na Severu třetího dne.

A všechny tyto souvislosti jsou tak jasné, a Zákon o odstoupení je také velmi jasný. Nebudete schopni nijak měnit ani upravovat Zákon o odstoupení stejně jako nemůžete měnit nebo upravovat pravidlo 90 dnů, protože to bude v kompetenci mužů a žen, kteří budou na těchto čestných pozicích.

A když jste překročili kontrakt-smlouvu, když jste neřekli pravdu, celou pravdu a nic než pravdu, když jste ji tedy překročili, nebute se moct schovat v nijaké krabici. Nebudete se moct schovat za nekonečná slova, a takové zločiny vám prominuty nebudou.

Pro takové, kteří sami sebe nazývají Princové, jako – například – Princ Carlos, tak Vaše pozice důvěrníka je nula, a právě pozbyla jakéhokoliv ůčinku.

Pro obecnou veřejnost, která není příliš obeznámena s těmito slovy jako „princovství“. Když požadujete tak zvanou „hypotéku“, máte něco, co se jmenuje „princip“, dají vám princip, který znamená „princovství“, a princovství jako „princip“ vám nyní dává povolení dluhu, a VY musíte tyto role OTOČIT, protože VY jste RUČITELÉ – POSKYTOVATELÉ.

A ONI se nemůžou odtáhnout od svého podvodu, protože tento podvod nemá statut omezení.

A co nejvášnivějším hlasem, a v co nejpevnější prirozenosti, tak rychlé, jak jen můžu evokovat, vám dovoluji vědět, a říkám to celému světu:

aspoň pojďte dopředu a řekněte slova, která můžou být rozuměna všemi lidskými bytostmi na této planetě humanity, a mě nezajímá, co si myslíte, že je člověk.

Je to LIDSTVO,

a VY předstoupíte přiměřeně dopředu,

a přiměřeně požádáte o prominutí.

Jinak, až do té doby než to uděláte, vám žádné odpuštění – pardon uděleno nebude!

Když jsem sloužil městu Vatikánu a jeho nohsledům, vy jste je koupili a fingovali jste stisk ruky

a potom jste ji odtáhli, jako by to byla všechno karikatura. Je to komické. Celý svět může vidět, jak komické jsou tyto věci. A vy a jejich nohsledi taktéž. A já vám teď dávám na vědomí, že MUSÍTE PŘIJÍT ZA MNOU PRO ODPUŠTĚNÍ. A protože jste to neudělali, nemůže vám být uděleno, protože přitom musí člověk vypovídat, a vy jste nevypovídali.

Vy si myslíte, že já nevím, co znamená slovo „vypovídající“, a jak se snažíte změnit ji jako „zpracovatelný- zpracovávající“?

Dobrá, JÁ teda TEĎ ty věci ZVRÁTÍM, OTOČÍM A PŘEHODÍM.

Ale vy tuto pozici a status již nemáte!

Pro občany tohoto světa, kterým byl podvodem převeden majetek pomocí hypoték a dluhů, které udržují lidstvo v otroctví.

Vy nemůžete odpustit ani prominout jejich hříchy, stejně jako nemůžete prominout jejich urážky, pohanu a potupy, protože to můžete prominout jenom někomu, kdo se přizpůsobil, souhlasil a usiluje o smíření a prominutí. Nicméně když se nevyznali – nevypovídali, občané tohoto světa jim ho nedají, soudci federálního soudu jim ho nedají a moje federální poštovní stanice jim ho taktéž nevydají. Musíš se přizpůsobit a souhlasit. Jestli to bude potřeba, vyhlásím to a svolám vás. Do té doby NEEXISTUJE ŽÁDNÉ ODPUŠTĚNÍ.

Od té chvíle, co je to vašim hříchem je to všechno na vašich rukou a nemůžete to nijakým způsobem smýt, protože právě jsem uplatnil-dal-položil na každou lidskou bytost této planety na geometricky vyrovnané herní pole, kde nemůžou být zneschopněni. Protože zneschopnit ženu nebo muže je ZLOČIN. A tento zločin nebude prominut dokud se nepřihlásíte a nenabídnete.

A pro všechny soudní systémy: nebudete se moci schovat do svých hvězdných komor,

uvnitř privátní zóny, protože já jim rozumím a vím jak operovat s veřejně – soukromou asociací.

Nebudete se moci schovat ve svých tajných společnostech. Můžu vás odtamtud vytáhnout v kterémkoliv monetě, kdy budu JÁ chtít, když začnu s těmi kontrakty.

Takže vzkazuji všem předsedům soudů a soudních tribunálů, kteří řídí soudní sály: NEMÁTE ŽÁDNOU IMUNITU.

Vaše imunita, vaše upadlá zahraniční imunita je vám odebrána, protože jste nemluvili pravdu, celou pravdu a nic než jen pravdu.

NIKDO, a tím chci říct N-I-K-D-O nemá žádnou imunitu vůči kriminálním činům a zločinnému jednání:

ŽÁDNÝSOUDNÍ SYSTÉM

ŽÁDNÁ VLÁDA

ŽÁDNÝ PREZIDENT

nemůžou již nikdy více nebudou moci požívat žádné IMUNITY. Ať už je to imunita zahraniční nebo je to imunita soudní nebo parlamentní utajení.

Všechno toto je ANULOVÁNO a pozbývá účinnosti.

A já pokládám Vás a každou lidskou Bytost, a každý lidský druh na zcela geometricky vyváženopu herní plochu.

Těm osobám, které uskutečňují námořní operace válečného loďstva, vyjadřuji vděčnost za

to, že se o mě starají částečně od měho narození, a mají mé povolerní pokračovat v mé ochraně a záchraně.

Pro vzdušné síly, které kontrolují a chrání, stejně jako policisty, kteří hlídají vzdušné trasy, které já vdechuji, jak interně tak externě:

Jsem vám nesmírně vděčen, že to děláte celý můj život, a prosím, prosím vás, pokračujte v té vaší obrovské práci, kterou děláte jak pro mé soudce, stejně jako pro všechny FAKTICKÉ osoby, pro všechny osoby, které jsou v právu (= pravdě), všem těm, kteří mají platný kontrakt.

Vám jsme tedy všichni vděčni za to, že se o nás staráte.

Je to vděk všem armádám tohoto světa, pro všechny teriroriální-lokální armády, které chrání mé fyzické tělo před tíhou země.

Mockrát díky za mou záchranu, mockrát díky za to, že chráníte a staráte se o Zemi.

A prosím, prosím, pokračujte v této úžasné práci a já jen doufám, že jsem objasnil, že děláte úžasnou práci.

Jako poštovní administrátor, stejně jako všechny ty osoby, které jsem vycvičil, pokračujte v jejich sledování a ochraně, když se dávají k dispozici, když se nechávají poznat celým světem.

Pro ty osoby, které by přišly a chtěly by snad chtěli zamýšlet bránit úředním výkonům mé organizace

a úsilí, které vyvíjím já, a které také vyvíjel David Wyne Miller.

A pro ty osoby, které dělaly tak hrozné věci, že se snažily infiltrovat a zničit jeho srdce: Já znám systém toho bojovníka, bystrého bojovníka se zvířecky jemným čichem, na jehož srdce zaútočili. A žádné prominutí a žádné odpuštění zde nebude uděleno a ve výsledku všech věcí budou svoláni a budou se za své činy zodpovídat.

Nebuďte na omylu, prominutí – odpuštění se může uděli POUZE A JENOM, KDYŽ POŽÁDAJÍ o odpuštění.

Ale vaše arogance, VAŠE AROGANCE VÁM TO NEDOVOLÍ.

A PROTO BUDETE ODSOUZENI ZA TO, CO JSTE UDĚLALI.

Pro ty osoby, které se již infiltrovaly a zamýšlely bránit úředním výkonům mojí organizace,

která zamýšlí přinést tato fakta celému světu, tak těmto osobám nebylo nic prominuto. Nebudou moci již NIKDY vzít do ruky tužku, protože přestoupili pravidlo smlouvy-kontraktu. A TÍM ZNIČILI PŘÍMO SAMOTNOU SÍŤ, KTERÁ PROPOJUJE LIDSKÉ BYTOSTI.

Tak jako armáda nebo válečné námořnictvo nebo jakákoliv z těchto ozbrojených sil NIKDY nebudou

tolerovat interferenci – přerušování komunikace mezi skupinami.

To samé se bude dít tady. Nemůžete požadovat prominutí – odpuštění, protože jste o to nepožádali.

Na místní policejní stanici a živě na místě, které se jmenuje Forest Gate (Lesní Brána), které je na východě Londýna.

Té policejní stanici bych chtěl vyjádřit velkou vděčnost za to, že se o mě starají, že ochraňují moji současnou pozici, a opravdu velké díky vám, za to, že mne hlídáte se všemi těmi auty vně mých vchodových dveří, abyste mě chránili.

Jsem vám všem opravdu nesmírně vděčný!

Jsem si vědom toho, že jste zavázáni svopu vlastní ctí, a vím, že jste strážci, a že velitelé vašich policejních stanic dělají čestné věci.

Váš parlament, váš senát, vaše vláda jsou od této chvíle diskvalifikovány. Byly diskvalifikovány, protože požívali k přenosu (p.př.: informace) podvodného-falšného jazyka.

Vy víte, jaké jsou důsledky toho, když někdo přerušuje komunikaci. Armáda to nepromíjí ani neodpouští a stejně tak vzdušné síly a stejně tak válečné loďstvo.

Tyto korporace, tyto vlády, tyto vatikánská města a městské státy existují JEN A JEN PROTO, že VY JSTE VĚŘITELÉ-RUČITELÉ-PROVOZOVATELÉ.

A ano, já jsem si vědom toho, že vás podvedli a napálili, abyste byli věřitelé-ručitelé-provozovatelé. Nicméně. Předpokládám, že jestli jste věřitelé-ručitelé-provozovatelé, tak tento váš kontrakt JE VYNULOVÁN a JE NEPLATNÝ.

Já doufám, že všechny tyto znalosti vás posílí.

Musíte pochopit SÍLU a MOC toho všeho co vám říkám.

Když se porušil zákon o svěřenectví (trust law – založený na vložené důvěře), tak věřitelé-ručitelé-provozovatelé nemůžou dát nikomu odpuštění ani prominout, jestliže osoba, která se dopustí přísahy smrti, hříchů, se zpovídají – vypovídají ze svých hříchů. A když toto neudělali co možná nejsouhlasnější a nejslučitelnější cestou, nemůžou tedy být v pozici pro udělení prominutí – odpuštění.

Zákon o svěřenectví se vztahuje na smlouvu, podle které fyzická osoba (zřizovatel nebo zřizovatel) svěřuje peníze nebo majetek, který vlastní, jiné právnické nebo fyzické osobě (správce), aby je spravovala ve prospěch třetí strany (příjemce) a později, pokud jsou splněny podmínky nebo termíny znovu je předá zřizovateli, příjemci nebo jinému subjektu.

Pro ty osoby, které CHTĚJÍ UKONČIT SVÉ HYPOTÉKY, tak mají mé svolení

stáhnout si toto video, a jestli nemůžete, tak mi pošlete e-mail a vše co musíte udělat je nahrát na váš you-tube kanál.

Ujistěte se, že váš účet you-tube je NA VAŠE RODNÉ JMÉNO, namísto pseudonymu, nebo alias nebo jakékoliv jiné fiktivní formy, skrze kterou děláte obchody.

Obchodujte jako muži a ženy, čestně se postavte a jakmile jste toto video natáhli na svůj originální you-tube účet, tak bude automaticky eliminován váš souhlas.

Což znamená, že vám budete automaticky uděleno odpuštění – prominutí JEJICH hříchů, protože ONI SE NEVYZPOVÍDALI – NEVYPOVÍDALI ještě ze svých hříchů.

Španělský kanál, kde publikuje veterán Resistence, Rafael Palacios, se španělskými titulky.