GESARA – BOD PŘECHODU

aneb jak osvobodit svou Duši ze zajetí Vatikánu.

Rinus Verhagen

(p.př.: téma ještě v česku totál neznámé, i když mezi zasvěcenci léta .. tak příjemnou sjezdovku 🙂

Lidé, kteří se probudí, mohou snadno získat své Duše od Vatikánu zpět, protože únos vašeho nejduchovnějšího aspektu vaší Duše je stejně tak nezákonný, jako držení vašeho nejduchovnějšího aspektu Duše jako rukojmí.

Smlouva o poskytnutí správy vaší Duše Vatikánu není platná, protože v době transakce jste jako dítě nebyli schopni vědomého rozhodnutí, a Vaši rodiče nerozuměli podvodu obchodu s lidmi a duchovními aspekty jejich Duší, jehož byl Vatikán donedávna organizačním a finančním centrem.

What is a Birth Certificate? | Freedom River

Volbou zapsat svůj nárok na svou Duši ve vaší vlastní smlouvě, ve které požadujete, aby vaše Duše zrušila tento kontrakt z důvodu lidské důstojnosti, se automatiácky osvobozujete od neplatné a naprosto nezákonně uzavřené dohody se Satanem ve Vatikánu.

Vysvětlím účel tohoto klamu a obchodování s lidmi pomocí rodných listů, což vám také pomůže pochopit, proč tak obrovsky narůstal po celém světě počet migrantů s jasným modelem výnosu, který mohou oběti platit jako duchovní otroci Vatikánu.

Birth Certificate Bond -

Každý, kdo je na tomto světě registrován, bez ohledu na náboženství, ať už křesťanské, islámské, židovské či jiné, nezáleží na tom; váš rodný list je jednostrannou smlouvou, ve které byla vaše Duše bez vašeho vědomí nebo souhlasu prodána Ďáblu.

Birth Certificate of the one Nation known as NATO...Ran by the US ...

Mnoho lidí na tomto světě však dosud není zaregistrováno, protože pocházejí z oblastí, kde se to neuchovává a rodné listy zde prakticky neexistují, jako třeba v Africe (osobní zkušenost př.: afričané musí často zpět do své země, a tam si nechat rodný list padělat za 50€/$ ..etc.)

Takže všichni migranti jsou registrováni a Vatikán platí prémii vládě, kde je tato osoba registrována.

Jakmile Vatikán tyto duše koupí, vytvoří se peníze z ničeho, se záměrem, aby beztrestný otrok musel částku vrátit bankám a Vatikánu.

Částka závisí na vašem vrozeném talentu a může činit 1. 800 000 EUR.

Pak je zde 600 000 EUR pro samotný Vatikán jako životní pojištění, z čehož je Vatikán oprávněn, 600 000 EUR pro vládu, která si nárokuje právo na otroka, a 600 000 EUR pro bankéře vaší degradované duše, která byla od vás jako od lidské bytosti oddělena.

Stejný výdělečný model můžete samozřejmě vidět i při dětských potratech, to je takový rychlý satanistický obchod s lidmi a dušemi, za který Elita získává provizi, daněmi, které musí pracující otrok získat, aby splatil nikdy neexistující Fiat peníze.

Ať už něco děláme, pracujeme nebo zemřeme, jsme pro satanisty velmi lukrativním obchodem uvězněným v jejich otrockém kasinu.

Tento systém sionistického satanismu nemůže nadále existovat kvůli konstrukční vadě, protože imploduje, protože rodné listy se na burze vyměňují za „bublinové“ deriváty.

O těchto derivátech se říká, že mají, ale ve skutečnosti jsou, násobkem jejich statusu o jejich hodnotách.

Banky, jako je Deutsche Bank, mají ve svých účetních knihách deriváty, ale méně než 3% ekvivalentní hodnoty jejich držby na krytí podvodných cenných papírů.

Repo FEDu udržuje vše uměle naživu, protože tyto deriváty jsou nakupovány FED ems legračními bezcennými penězi a společnosti si mohou koupit své vlastní akcie, aby se hodnota akcií zdála vysoká.

To způsobuje inflaci, způsobuje růst cen a obyvatelstvo je systematicky vyvlastňováno podvodem, na který nemají žádný vliv.

Nicméně JE Život po Smrti! Protože při kolapsu Fiat dluhového systému dochází k přeceňování tzv. RE-valvaci (p.př.: ZVYŠOVÁNÍ) peněžní hodnoty, kterou mohou svrchované země přiřadit a mimo centrální banky prostřednictvím QFS získat zpět a zachovat tak jejich lidskou hodnotu.

Proč platit 89% vaší vlastní kreativní energie jako otrok nemocnému systému, když jste suverénní.

Tím, že znovu uplatníte svůj nárok a získáte tak svou suverénní Duši, která je součástí vás jako lidské Bytosti, porušujete neplatnou smlouvu, což stvrdíte svým podpisem.

To vám dává právo nezaplatit žádné další daně, a i kdyby to byl nějaký závazek v neexistující smlouvě s vaším podpisem, již neexistuje; a tímto ukončením duchovní smlouvy vaší Duše, která byla vytvořena podvodem jste zcela svobodní.

Svobodné duše se snáší snáze, pokud jsou ti, kteří zůstávají ve svém otroctví tak chyteni, že se nemohou vyčlenit tím, že si nejsou vědomi problému s otroky.

SMLOUVA.

Já… vaše jméno…., požadují okamžitě a bezpodmínečně navrácení své Duše od Satana ve Vatikánu, prohlašujíce tak svou duši jako jediného oprávněného člověka ve jménu Ježíše Krista.

Požaduji bezpodmínečný návrat všech nahromaděných práv a bohatství, které jsem si jako otrok systému v životě vytvořil ze Satanistické Vatikánské banky obchodníků s lidmi a lidskými Dušemi zpět do mého vlastnictví.

Touto smlouvou, kterou jsem si sám vypracoval, porušuji předchozí dohodu, ve které jsem si nemohl vybrat nebo se rozhodnout sám za sebe sebe, čímž okamžitě přerušuji duchovní spojení se satanistickým Vatikánem.

Podepsáno ………jméno…..

Podepsáním této smlouvy budete mít okamžitě Duši jako lidský majetek, a už NIKDY ji vám nikdo násilím neukradne proti vaší vůli.

Výsledkem je, že jste vystoupili z Matrice Podvodu a Tmy, UČINILI JSTE VLASTNÍ VOLBU, která již nebude moci být znovu vynucena násilím ze strany systému satanistických Archontů.

Když se osvobodíte, uvědomíte si, že nad vámi nikdo nemá větší moc, takže tímto vědomím projde Světlo, které ukončilo váš otrocký stav volbou, která jde přes vaši svobodnou vůli.

Celé nahromaděné bohatství, které má hodnotu milionů Fiat peněz na jednu lidskou bytost, ve skutečnosti nemá žádnou finanční hodnotu, ale stalo se pouze nástrojem k únosu vaší Duše k tomu, aby Vás – svobodné a svrchované lidské Bytosti – udělali otroka systému.

Nároky ze strany vlády vůči vám jako lidské bytosti NEJSOU PLATNÉ, pokud nemohou prokázat vámi jako (dospělým!) ČLOVĚKEM podepsanou dohodu.

Celý systém zločinecké Kabaly tímto rychle zmizí a RV / GCR vám bude velmi nápomocen při znovuobjevení vašeho vlastního lidského práva narození a Vás samotných jako právoplatného duchovního majitele vaší vlastní lidské Bytosti.

Tuto smlouvu na sebe sama, kterou jste si sami vytvořili, můžte uzavřít a podepsat jako KDOKOLIV, bez ohledu na to, jaké náboženství jste se naučili, aby vás udrželo pod kontrolou prostřednictvím kontroly nad vaší Duší.

Ti, kteří toto budou schopni vidět, již nebudou mít zájem o jakoukoliv náboženskou válku k ovládání jiných bytostí, protože každý je svobodný a tak tedy MY, osvobození, vytváříme duchovní jednotu Svobodných Duší.

Když budou Zbraně překovány do Pluhů, bude lidstvo žít v hojnosti, místo toho, aby pouze přežívalo, jako sloužící armáda otroků temné Kabaly.

Takový přístup nám dá více času na nás samotné, na sdílení poznatků a talentů se svým okolím, což zase přispěje obrovsky k budoucnosti. Ale bude to bez ponižujících konfliktů, jako jsou války, které byly všechny dosud vytvářeny pouze a jen chamtivostí satanistických bankéřů, a které lidstvo v posledních tisíciletích tak poškozovaly.

RV/GCR prostřednictvím QFS umožní agendě GESARA osvobodit lidstvo od současných satanistických Kontrolorů-Biřiců otroků, a tak ze struktury Kabaly.

Intro of Quantum Financial System and Global Currency Reset - YouTube
https://geopoliticsastrology.wordpress.com/2019/09/10/globalni-kvantovy-financni-system-proti-statni-mafii-a-bankovni-kabale/

Tím, že se již kabalistům nedovolí páchat jejich satanistické zločiny proti světové populaci, ztratí moc, protože vždy jen podváděli klamavými pravidly hry, aby tak mohli uzavřít s Vámi smlouvu s vaším (často nevědomým) svolením.

Pro QFS je každá lidská Bytost suverénním člověkem, takže systém Kabaly již nyní nemá kontrolu nad lidmi, jejichž vlastní Duše jsou nyní jejich vlastním majetkem bez jakékoliv vnější smlouvy.

Příští sobotu, 11. ledna, pojede Angela Hitler (Merkel) za Putinem, kde bude projednán konec Versailleské smlouvy, a bude uzavřena mírová smlouva s Německem, která oficiálně ukončí válku z roku 1940, čímž se Německo opět stane suverénním státem.

https://volksbetrugpunktnet.wordpress.com/2020/01/07/putin-zitiert-merkel-nach-moskau-das-ende-der-brd/

Výsledkem je, že všichni rodilí Holanďané znovu získají svou vlastní suverenitu, protože systém vládnutí, který zavedl Adolf Hitler v Nizozemsku dne 18. května 1940, by již neměl právní platnost kvůli neexistenci platné ústavy Nizozemska od 13. května 1940.

Díky tomu je Nizozemsko opět Republikou a falešný král, tento opravdu náročný parazit pro všechny Holanďany, již nemá žádná práva.

Veškeré ukradené bohatství patří okradené populaci a musí být od něj odvezeno kvůli jeho falešným proklamacím, zločinům, zradám a podvodům proti nizozemské populaci.

Smlouvy uzavřené po celém světě jménem Nizozemska proto nejsou právně platné nebo závazné z důvodu tohoto podvodu, protože od 13. května 1945 již nejsme zemí jako právní forma.

Všechny země uvězněné v eurech a nacistická EU jsou tedy opět svobodné a svrchované.

EU, která není zemí, ale nevolenou vládnoucí fašistickou diktaturou, a pro nás jako svobodný duchovní lid už nemá vůbec žádné právo existovat.

Ústava, kterou odmítli Holanďané a Francouzi, a která se proměnila v Lisabonskou smlouvu, se tím pádem na nás, jako na suverénní a svobodné občany, už nevztahuje.

S uvolněním sociálních balíčků pro všech 209 suverénních zemí již není důvod, aby jakákoliv země EU v Evropě byla členem nevoleného nacistického fašistického klubu NWO v Bruselu.

Když vidíme pravdu a uplatňujeme naši svobodu, nikdo nad námi nemá moc, a vlády již nemají moc nad tím, jak byste měli žít v jejich Matrixu, kterému nyní všichni společně srazíme hlavu.

Síla, kterou máme nyní společně jako Svobodná duše, sjednocená v masse s podobně smýšlejícími lidmi, už nebyla znovu zatlačena do Matrixu, což způsobilo, že zkorumpovaná elita ztratila své 1%, prostřednictvím procesu zvědomění a odmítnutím jejich požadavků.

Tam, kde již neexistuje důvěra, už dnes nemůže Kabala z Bilderbergu uvalit politické donucování.

Přeji všem svobodnou budoucnost, ve štěstí, zdraví a lásce se sebou samými i s těmi okolo, v našem novém Zlatém Věku prosperity, který bude již bez nemoci jménem Kabala – sociální rakoviny lidské existence.

Čím víc budeme duchovně růst a získávat Sílu, tím víc se budeme respektovat a propojovat jako Svobodné Duše.

Zdroj: https://ho1.us/2020/01/gesara-transition-rinus-verhagen/

celá tématika spojená s výše zmíněným se dá najít v googlu pod heslem:

Vatican birth certificate bond