JUBILEUM – VEŘEJNÉ VYHLÁŠENÍ ODPUŠTĚNÍ VŠECH DLUHŮ

1. ČÁST

VEŘEJNÉ VYHLÁŠENÍ O ODPUŠTĚNÍ VŠECH DLUHŮ.

Všechny hypotéční dluhy, ať už jsou obchodní nebo národní, jsou odpuštěny.

Vzhledem k takovému hlubokému a zásadnímu prohlášení, které jsem nyní vyslovil, žádám, aby každý divák, i kdyby to viděl jen jednou, sdílel toto video se všemi, které zná, protože tato planeta a celý svět a všech 195 zemí světa potřebují vědět, že všechny hypotéky, ať už byly obchodní nebo jen dluh – VŠECHNY JSOU ODPUŠTĚNY.

Toto je první, ze tří částí a já posléze, až se dostaneme do toho místa, uvedu další až do velikonočních prázdnin. Vzhledem k tomu, že, abych udělal prohlášení o tomto veřejném oznámení, budu používat terminologii, která nemusí znít, pro obecné publikum, moc familiárně, tak detailní popisy a definice se objeví spolu se všemi kvalifikovanými deklaracemi, stejně jako s deklaracemi nezávislými na obrazném popisu.

Při druhém zhlédnutí tohoto samého videa, přičemž trvám na tom, abyste to udělali, budete mít dostatečnou znalost informací na to, abyste byli schopni kontrolovat jakékoliv příští záležitosti vašeho vlastního života.

Takže jako výsledek, jděte prosím všemi informacemi svým vlastním rytmem, protože toto je to nejdůležitější prohlášení zcela určitě za posledních i budoucích 25 let.

Tak, jak postupně vstupujeme do tohoto nového světa, kde budou všechny měny na globální úrovni podloženy zlatem, máme název také pro novou minci podloženou zlatem – „KORUNA“ (španělsky: corona; anglicky: crown).

Koruna znamená „jas, záře, halo, které vycházejí ze Slunce“, tak jak korona (haló, záře, lesk), který vychází ze zlata symbolicky září. A ve španělštině znamená „la corona“, zlatou korunu.

Na oslavu tohoto okamžiku, a zatímco tady mluvíme, a jak se již v mnoha zemích děje, všichni ne násilničtí vězni, kteří nejsou hrozbou pro běžné lidi budou propuštěni jako gesto odpuštění „hříchů“.

Dluh je „hřích“, dámy a pánové, hypotéka je slib smrti a takové termíny již nemůžou dále existovat v naší nové zlatem podložené (globální) ekonomice.

Bude mnoho způsobů, jakými budete moci využít odpuštění dluhů a hypoték, a jeden z nich je předložit stížnost společně se mnou. Pro to, abych mohl pokračovat ve vaší výuce a posilování, pokryji zde více než tucet příkladů této stížnosti a také budou následovat jiná témata v mých jiných prezentacích.

Když slyšíte slova jako „SARS“, když slyšíte slova jako „prasečí chřipka“ nebo „ptačí chřipka“, nebo v této etapě a částečně i v tomto nejviditelnějším bodě historie, slova jako „corona-koruna“, tak se VŽDY REFERUJE V BANKOVNÍM KÓDU O ODPUŠTĚNÍ DLUHŮ, a co se týče „ptačí chřipky“ , říkají ti v kódovaném jazyce, že odpustíme dluhy v leteckém průmyslu, ale – pravděpodobně – obecná veřejnost, díky tomu, že neví o těchto kódech nic, tak nebude schopná pochopit vůbec nic.

Pamatujte si dámy a pánové, že kód jednoduše znamená, že potřebujete nějaké šifrování nebo dešifrování, aby jste byli schopni porozumět, co to je, protože jestli k vám mluvím v kódovaném jazyce – kódu, tak to jednoduše znamená, že pouze VY můžete slyšet, a zase jenom VY tomu můžete rozumět.

Takže, když k vám mluví a otevřeně vám adělují pravidla a regulace, statuty a kódy, tak vám říkají, že celý jazyk je KODIFIKOVANÝ.

Mou prací, jako prací zplnomocněného soudce, je ponaučit Vás o přerušení-porušení-zrušení těchto kódů, stejně jako symbolického jazyka, který je doprovází.

Ano, dámy a pánové,

já jako zplnomocněný soudce a jako Hlavní federální poštovní soudce, jsem dekodifikoval tyto kódy.

Světové korporace tak mluví jedna s druhou ve svých, samozřejmě tajných, společnostech otevřeně. Mluví tímto jazykem a kódovanými symboly přímo před vašima očima.

Když k tomuto dojde, budete od základu zneschopněni, přivedou vás k neschopnosti, do bodu neschopnosti, což je – samozřejmě – protizákonné.

Druhým důvodem, proč korporace mluví kódovaně je proto, že si myslí, ža každá individuální osoba na této planetě má přímé oprávnění, stejně jako korporace a stejně jako vaše vlastní vlády.

Nyní si toho nejste vědomi, ale vaše vlády – abychom tak řekli – jsou pro vás cizinci a vy jste zase naopak cizinci pro ně, a to dokonce až do bodu, kdy, jestliže se zeptáte jakéhokoliv policisty na ulici: „Sloužíš veřejnosti nebo chráníš Parlament a Senát?“ Tak vám řekne, že jeho první povinností je parlament, senát nebo rozličné možné vlády tohoto světa.

Vy, dámy a pánové,

jste pro ně ve skutečnosti cizinci, kteří mluví nějakým neznámým zahraničním jazykem, a proto taky nemůžete rozumět jejich bankovním kódům, kódům jejich tajné společnosti, advokátní komory, a je mou prací se ještě jednou ujistit, že každá lidská bytost je opravdu ve hře na geometrické úrovni, aby tak mohli participovat otevřeně na tomto Zlatém Věku, na této zlaté BAT – ZLATÉ KORUNĚ.

Korporace, finanční trhy a různé společnosti,

které během posledního měsíce zhodnocovaly své akcie na burzách po celém světě, přicházejí do Federálních Bank v celém světě – ano dámy a pánové – Federálních Banka, která tiskne pomyslné bankovky podložené „důvěrou“, což de-facto znamená jen vzkaz obsahující prázdný slib (dlužní úpis nebo směnku), tak přesně tyto korporace přicházejí do poboček Federálních Reservních bank v celém světě a žádají je, aby koupili jejich akcie na trhu, který teď kolabuje přímo před vašima očima. To se děje díky tomu, že nejstabilnější a nejvyšší měna, kterou je zlato nahrazuje pomalu měnu založenou na „důvěřě“.

Váš svět, dámy a pánové, je rozdělen na dvě části:

jedna z nich je známá pod jménem svět stínů, nebo-li fiktivní svět s fiktivn měnou, se svými fiktivními korporacemi a fiktivními kabáty, a potom máte druhý, zcela odlišný svět faktů, a zlato je FAKT, kabáty poštovního federálního soudu jsou fakt, protože banky Federálních Reserv kupují tyto akcie za nikdy nevídané ceny, a tyto dolary byly do ekonomiky nyní znovu natištěny (1). V důsledku toho, vaše měny, měny založené na důvěře, stejně jako burzy a ceny na těchto burzách budou kolabovat, což je právě bezprostřední událostí, a děje se to přímo před vašima očima.

Penzijní fondy, dámy a pánové,

a to je moc důležité, protože penzijní fondy jsou opravdový kapitál poctivého potu a dřiny, a ve své podstatě nejsou měnou založenou na důvěře.

V důsledku toho, že penzijní fondy jsou přímo propojeny s burzami cenných papírů skrze administrátory penzijních fondů, vašich penzijních fondů, od kterých se očekává, že bankovně pokryjí a podloží toto úsilí natisknout trilióny dolarů navíc, jako naprosto neplodný pokus odvrátit, aby KORUNA vešla do každé země světa, takže v tomto osobním upozornění, stejně jako prostřednictvím svých povinností, sděluji všem lidem narozeným po 2. světové válce, kteří pomalu dospívají do důchodového věku a nyní odcházejí nebo odejdou do důchodu v příštích 5 letech a více, že jejich penzijní fondy by mohly být ve velkém nebepečí.

Teď to závisí plně na Vás, abyste sdělili administrátorům vašich penzijních fondů CO dělat. Tyto záležitosti se jmenují instrukce; bez instrukcí budete pokračovat dál v realizaci toho, co si myslíte, že chcete dělat, protože oni věří, že jste naprosto neschopní, abyste kontrolovali a udržovali vaše vlastní penze. A potom všem, kvůli tomu, co právě čtete, předali zodpovědnost jiné osobě.

Trumpův personál – administrativa se vyjádřila zcela jasně, že očekávají, že narození po 2. světové válce zachrání kolaps finančních trhů.

Když jsem zveřejnil cenu zlata, což bylo před několika málo týdny; co se stalo se zlatem? Teď vystřelilo, protože je to zlato, které nyní čistí celý svět. V důsledku toho obecné publikum se svou měnou založenou na důvěře by mohlo, ale pravděpodobně nebude mít dostatek peněz vložených do měn založených na důvěře na nákup měny podložené zlatem a stříbrem. Pro posouzení tohoto tvrzení si vezměte telefon a zeptejte se svého distributora zlata na trhu s ingoty, jestli nemá něco zlata nebo stříbra. A řeknou ti, že to byla honička, jak po zlatě, tak po stříbře, a oni čekají jen na velikonoční prázdniny, až se jim dá znamení začít a zase prodávat zlato a stříbro.

Od tohoto dne, 26 března 2020, zakazuji používání slova „virus“, protože slovo „virus“ znamená, že tito muži a ženy, kteří jsou náchylní k sugescím budou mít svou mysl kontaminovanou infekcí. To je to, co virus znamená, znamená „kontaminovat-nakazit mysl jiné osoby“.

Takže vládám tohoto světa se nedovoluje používat slova „virus“, nebo připojit ho k jakémukoliv jinému slovu. Jestli zjistím, že tak činí, zahájím soudní proces prostřednictvím Poštovního Soudce Federálního Soudu za fiktivní pronájem jazyka, což může být potrestáno 20 letým vězením a pokutami splatnými jakoukoliv věcí do hodnoty 25 miliónů liber.

Korporace stejně jako vlády a individuality, které spolupracovali na vytvoření takových slov jako „virus“ budou čelit otevřeným soudním procesům,

protože takové termíny naprosto zneschopňují jiné osoby a ničí samé základy a kořeny práva důvěry, a kdokoliv, kdo porušuje právo důvěry se okamžitě zbaví funkce důvěrníka.

Jakákoliv byť minimální nedůvěra, kterou prezidentům, CEO nebo finančním ředitelům světových korporací vyjádří obyčejním lidé, anuluje jejich funkci, stejně jako funkci hypoték jestli budou nadále pokračovat v používání tohoto slova, nebo budou nějak jinak zamýšlet kontaminovat zavádění KORUNY, která nyní doslova čístí-zametá planetu.

Nastal čas, abyste předložili a uplatnili spolu se mnou stížnost,

za všechny obyvatele tohoto světa, pokaždé, když slyšíte prezidenty nebo korporátní vlády, kteří jsou ve skutečnosti jen prvkem zákona důvěry. V důsledku toho, že si udržují tuto důvěrnickou pozici,

Vy jste automaticky poživatelem a příjemcem jejich vlády,

Vy jste uživateli a příjemci bankovního průmyslu,

Vy jste uživateli a příjemci Vašeho kapitálu z Vašeho potu

a NIKDY se nemůžete proměnit v příjemce hypotéky nebo dluhu, protože to je slib smrti a dluh je „hřích“, takže závisí na důvěrnících-zmocněncích tohoto světa, aby pracovali s občany této planet, abychom se ujistili, že lidské bytosti nejsou v hříchu nebo v nějakém slibu smrti.

V zákoně máte něco, čemu se říká tacitní dohoda.

Tacitní dohoda nebo smlouva jednoduše znamená, že kdokoliv, kdo udělá nějakou deklaraci, a jestliže Vy to nevyvrátíte nebo nepopřete za podmínek respektování Robertsových korporátních pravidel, tak Vy jste to přijali jako nepochybnou jistotu a jestliže to nezastavíte a neopravíte korporace, nemůžete se změnit v příjemce odpuštění všech těchto dluhů.

Je to moc lehké, ten způsob odmítnutí.

Jednoduše jim napíšete dopis, jednoduše jim položíte jisté základní otázky, jejichž znění tady nemohu pokrýt, ale jestli mi napíšete mail, pomůžu vám, a dám vám nějaké záchytné body, kde můžete začít plánovat jak Vám pomohou dosáhnout titulu uživatel-příjemce světového ekosystému, globálního finančního systému, a samozřejmě také byrokratického globálního systému.

British Broadcasting Corporation (BBC) díky své neměnnosti, nebo, i kdyby by to byl Královský Dopis, byly jako obě možnosti mnou osobně diskvalifikovány.

Udělal jsem to, abych zachránil rozhlasové vysílání na globální úrovni takovým způsobem, že vysílání již není kontaminovány jejich falešnými a podvodnými deklaracemi.

Pro ty osoby, které vyberou, a je to jedna z možností, jestliže chtějí participovat na systému licence BBC sděluji, že bylo od základu porušením práva, a proto je nyní již diskvalifikováno.

Nicméně, jestliže si přejete více informací v tomto směru, můžete mi poslat e-mail a já Vám všechny tyto informace poskytnu, protože každý muž a každá žena bude překračovat již brzy brány nového světa.

Projdou branou ze světa fikce do světa faktů, a nebudou schopni již udržovat ve svých myslích zastaralé pocity a podmínky podlidí, kteří nejsou schopni této cesty, protože ve světě faktů je říkání lží, dělání falešných deklarací, vytváření falešných obvinění a toho všeho více než světem stínů.

Je to svět, který udržuje lidstvo ve sváru a ve válce jednoho s druhým, takže Vy tvoříte součást těchto podlidských podmínek, a proto nebudete moci jít touto cestou, protože to závisí přímo na tom, jestli přijmete zodpovědnost, a když přijmete zodpovědnost, již máte MOC.

Ano, jsem si vědom toho, že Vám byli vymyty mozky, ano, jsem si vědom toho, že jste byli podváděni, abyste si mysleli, že s velkou mocí, přichází velká zodpovědnost. Ale nikomu se nedostane velké moci bez toho, aby převzal zodpovědnost.

Pro ty osoby, které jsou v nějaké důvěrnické-svěřenecké pozici: jestliže máte Vy osobně nějaké podlidské rysy, které jsou obecně známy jako psychopatie, nebo narcisismus, který psychopati používají, a ano, možná, že jsou to – možná – pro Vás silná slova, ale dal jsem vám všechny kvalifikované deklarace a všechny možné důkazy, které potřebujete v popisném rámečku dole pod videem.

Ty osoby, které mají tyto podlidské rysy, které jsou obecně důvěrně propojeny se sedmi smrtelnými hříchy, tak zde jsem si vědom toho, že toto obecné publikum bude ignorovat sedum smrtelných hříchů, což je přesně to, co dělá většina těchto podras.

A proto ve světě faktů takové chování nikdy nemůže existovat, protože ve světě faktů již nemůžeme hrát tyto stínohry, nemůžeme se dopouštět lží, které zůstanou už navždy krokem zpět v lidské evoluci.

Mému mistrovi, mému mentorovi a mému příteli Davidu Waynu Millerovi

si přeji vzdát díky a vyjádřit vděčnost, a také mu chci vyjádřit vděčnost a díky jménem občanů celého světa za tuto novou světovou ekonomiku, tuto novou ekonomiku podloženou zlatem.

Mým nejvroucnějším očekáváním a nadějí je, že budete sdílet, které si poslechne KAŹDÁ osoba na této planetě a tak se dozví o tom, co se děje.

A když to uděláte, dámy a pánové,

tak se vám odevzdá moc pro rozšiřování dobrých zpráv. Když to uděláte, pomohli jste svému společníkovi – lidské Bytosti – s částí jednoho společenského kontraktu v míře ve které Vy realizujete Váš společeský kontrakt, a potom objevíte, že celá armáda, námořnictvo i letectvo Vás budou ctít a budou chránit Vás a Vaše práva.

Toto je moje nejsrdečnější přání,

aby se každý občan této planety proměnil v uživatele-příjemce nezměrného množství důvěrou podloženého bohatství, které na Vás čeká, jako důvěra Ježíše, jako důvěra muslimů a mnoho a mnoho dalších, jejichž seznam následuje.

Proto, aby se toto bohatsví mohlo odblokovat, dámy a pánové,

tak všechno co musíte učinit, je zavázat se na svou čest a povinnost a vyplnit tyto sociální kontrakty v globální škále.

Ten nejjednodušší způsob jak to učinit, je sdílet toto video a všechny popisky, které ho doprovází.

Takže se pro tentokrát loučím, dámy a pánové, opatrujte se.

Jestliže máte starost o své zdraví, tak si tedy samozřejmě učiňte všechny nezbytné kroky, abyste se udrželi zdravími na těle i mentálně.

Takže prozatím ahoj, dámy a pánové, na viděnou příště.

(konec prohlášení)

Poznámky ekladatele.:

1) vhodnější by bylo říci „emitovány“ – jen vyšší intel – nebyly natištěny nyní!, ale byly v dlouhodobé zásobě FEDu. FED NEMÁ JIŽ POVOLENÍ tisknou peníze několik let! Já osobně o té zásobě vím nejmíň dva roky. A navíc to – i když většinou idioti – směšují s novými dolary na tištěnými Pentagonem USTN, které jsou podloženy již zlatem.

Tady něco málo k tomu Jim Bianco napsal do Bloomberga:

Jinými slovy, federální vláda znárodňuje velké množství finančních trhů. Fed na to poskytuje peníze. BlackRock bude obchodovat. Tento program v podstatě spojuje Fed a Ministerstvo financí do jedné organizace. …

Fed ve skutečnosti dává ministerstvu financí přístup ke svému tiskařskému lisu. To znamená, že v krajním případě by adminsitrativa Bílého Domu mohla volně používat svou kontrolu, nikoli kontrolu Fedu, těchto SPV, aby dala Fedu pokyn, aby vytiskl více peněz, aby mohl nakupovat cenné papíry a rozdávat půjčky ve snaze vytáhnout finanční trhy do voleb výše.“

https://www.commondreams.org/views/2020/04/03/was-fed-just-nationalized

Zde je stejně video jen se španělskými titulky.

Soudce poštovního federálního soudu

Mark Christopher
https://www.mkchristopher.com/resc “]

[” E-mail: markkishonchristopher@gmail.com “]

[” 0:01 Going for Bankruptcy is a trick to bind you into a fake Contract. 1. https://youtu.be/Huzgg4KNTps 2. https://www.natlbankruptcy.com/are-th… 3. https://www.thebalance.com/what-happe… “]

[” 00:19 – The Power of the Starfish and the Spider. – YouTube Fair Usage Policy https://www.youtube.com/watch?v=wc1ZF… “]

[” 01:41 – In 1944, the Bretton Woods system was established to replace the gold standard with the U.S. dollar as the global currency. The system ended in 1971 when President Nixon broke the gold peg, but the U.S. dollar remains its global dominance. Over the last 75 years, how has the world changed? What is the Chinese yuan’s role in the global monetary system? And how likely will Facebook’s Libra challenge the U.S. dollar’s dominance? – YouTube Fair Usage Policy https://www.youtube.com/watch?v=MZ79W… https://nomadcapitalist.com/2018/08/3… “]

[” 01:50 – The Truth behind Coronavirus – https://youtu.be/pJHAeY25rCA Definition of Corona – https://www.merriam-webster.com/dicti… “]

[” 02:10 – The Alameda County Sheriff’s Office said Thursday that it has released more than 300 inmates from Santa Rita Jail in Dublin as a safety measure in an effort to stop the spread of the novel coronavirus. Da Lin reports. (3-19-20) – YouTube Fair Usage Policy https://www.youtube.com/watch?v=Pq6_1… “]

[” 02:22 – Debt is a Sin – https://www.merriam-webster.com/dicti… “]

[” 02:26 – Definition of Mortgage – 1. https://www.etymonline.com/word/mortgage 2. https://www.merriam-webster.com/dicti… ‘]

[” 02:52 – Knowledge is Power – Courtesy of Nation.com https://nation.com.pk/28-Sep-2018/kno… “]

[” 03:03 – Avian Flu / Bird Flu – Courtesy of NHS – https://www.nhs.uk/conditions/bird-flu/ (NE – SARS – A) Virus 2003 – https://en.wikipedia.org/wiki/NESARA “]

[” 03:44 – Definition of Code – https://www.merriam-webster.com/dicti… “]

[” 03:44 – Definition of Cipher – https://www.merriam-webster.com/dicti… “] [” 04:49 – Disability Act – UN Charter – ttps://en.wikipedia.org/wiki/Convent… “]

[” 05:33 – Do Police protect the Parliament or the People – https://en.wikipedia.org/wiki/Parliam… “]

[” 05:54 – Truth about Washington D.C. – https://www.youtube.com/watch?v=tlENg… “]

06:38 – If the World’s currencies are going to be backed by Gold, this means value needs to be redeemed with the purchasing power of Gold. This is why you must make sure that you will be the beneficiary of those Fiat Currencies when it becomes Non- Fiat Currency / Money, This is Very Very Important [” 06:49 – Definition of Fiat Currency – https://www.investopedia.com/terms/f/… “]

[” 07:50 – Federal Reserve putting Trillions of Dollars in the Economy – https://www.theatlantic.com/ideas/arc… “]

08:58 – If the World’s currencies are going to be backed by Gold, this means its value needs to be redeemed with the purchasing power of Gold. This is why you must make sure that you will be the beneficiary of those Fiat Currencies when it becomes Non- Fiat Currency / Money, This is Very Very Important.

09:49 – At all points you want to make sure that you are the beneficiary when the Currencies of the World including the Pensions go Gold Backed. Because of this you need to know and find out for yourself whether you are going to benefit from the change or disadvantage. The Responsibilities will always be with You.

[” 10:54 – Definition of Virus – https://www.etymonline.com/word/virus “]

[” 11:57 – What is Trust Law – https://simple.wikipedia.org/wiki/Tru… “]

[” 13:23 – Tacit Agreement of Silence Acquiescence – https://en.wikipedia.org/wiki/Silence… 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Acquies… “]

[” 13:34 – Robert Rules of Corporations – https://en.wikipedia.org/wiki/Robert%… “]

[” 14:26 – British Broadcasting Corporation Charter – https://en.wikipedia.org/wiki/BBC_Cha… “]

[” 16:46 – Dr. Robert Hare on Psychopaths – https://www.bcbusiness.ca/how-ubc-beh… https://www.youtube.com/watch?v=sHnZZ… https://www.youtube.com/watch?v=NmpUD…. “]

[” 16:54 – Seven Deadly Sins – http://www.deadlysins.com/ “]

17:29 :David-wynn : Miller: https://www.youtube.com/watch?v=pOwlL…

[” 18:11 – What is Social Contract – https://en.wikipedia.org/wiki/Social_… “]

Thanks for Watching :

Global-Chief-Federal-Postal-Court-Judge &: Plenipotentiary-Judge. :

Mark-kishon: Christopher. :

Copy-right/copy-claim.

One thought on “JUBILEUM – VEŘEJNÉ VYHLÁŠENÍ ODPUŠTĚNÍ VŠECH DLUHŮ

  1. Pingback: GESARA – NESARA – Křesadlo

Comments are closed.